(16.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Prostě neustále trvá na svém a ignoruje všechny projevy občanské nespokojenosti, ignoruje debatu se svými oponenty a názorovými protivníky a tvrdošíjně trvá na zrušení Úrazové nemocnice v Brně se všemi riziky a negativy, které to přináší.

Já si myslím, že samozřejmě je možné se rozhodnout pro restrukturalizaci sítě zdravotnických zařízení, je možné i rozhodnout o zrušení nějaké nemocnice, ale není možné to udělat takovými carskými způsoby. Je potřeba respektovat, že žijeme v demokratické občanské společnosti a občané nejsou tupé stádo, kterému se jenom něco naservíruje, a lidé mají jedinou možnost - souhlasit s tím, co se stalo.

Já si myslím, že je chyba, pokud pan ministr Julínek a zástupci Občanské demokratické strany už před volbami měli v hlavě plán a nosili v hlavě plán na zrušení Úrazové nemocnice v Brně, že to před volbami neotevřeli jako veřejné téma. Myslím si, že diskuse mohla být zahájena už v předvolebním období a bylo by to poctivé, bylo by to fér vůči občanům, kteří rozhodli v minulých parlamentních volbách i o složení této Poslanecké sněmovny.

Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuj panu poslanci Sobotkovi a ptám se, zda se ještě někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nevidím žádnou takovou přihlášku, proto obecnou rozpravu končím.

Byli jste informováni o tom, že bylo podáno veto, čili nemůžeme postupovat podle § 90 odst. 2 a jsme u závěrečných slov po obecné rozpravě. Zeptám se tedy pana navrhovatele a poté paní zpravodajky, zda mají zájem vystoupit se závěrečným slovem.

Jako první jeden z navrhovatelů, pan poslanec Michal Hašek. Prosím.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, nebývá obvyklé, že bychom tady jednomu sněmovnímu tisku, konkrétnímu návrhu zákona, věnovali takový časový rozsah jako právě teď návrhu týkajícímu se Úrazové nemocnice v Brně. Diskutovali jsme, kolegyně a kolegové, dvě a půl hodiny a já chci poděkovat všem, kteří v diskusi vystoupili, bez ohledu na to, zda ve svém vystoupení podpořili návrh navrhovatelů, nebo vyjádřili názor opačný a řekli důvody, pro které nebudou pro takovýto návrh zákona hlasovat.

Přesto mi dovolte, abych ještě řekl toto. Jsme si plně vědomi, že navržená forma, tedy převod zákonem, je naprosto unikátním řešením. Řešením výjimečným, se kterým se nesetkáváme denně, neřešíme ho jednou za týden nebo jednou za měsíc.

Měl pravdu kolega Michal Pohanka, který řekl, že možná celá věc byla způsobena nedostatečnou komunikací. Já chci tedy nabídnout jménem předkladatelů, posuňme návrh zákona za standardních podmínek, ve standardních lhůtách do jednání příslušného výboru a je zároveň poskytnut prostor pro pana ministra Julínka i tým Ministerstva zdravotnictví, aby společně se zástupci statutárního města Brna jednali; jednali o všech podmínkách týkajících se fungování Úrazové nemocnice v Brně, možná se do jednání zapojí z vlastní iniciativy také Jihomoravský kraj, netuším, a poté rozhodněme ve druhém, případně třetím čtení o definitivním osudu tohoto návrhu zákona.

Chci také říct, že žádost statutárního města Brna není jednobarevnou politickou záležitostí, jak by se možná mohlo zdát z vystoupení pana ministra Julínka, když tady jmenoval, kdo kam kandiduje nebo nekandiduje. Rozhodnutí rady města Brna iniciovat převod je rozhodnutím koalice na brněnské radnici, ve které je kromě sociální demokracie zastoupena také KDU-ČSL, také Strana zelených a také seskupení nestranické kolem senátora pana Zlatušky. Takže já chci apelovat na zákonodárce průřezem, aby se zamysleli, zda dají ještě šanci dalším jednáním mezi statutárním městem Brnem o řešení celé situace a Ministerstvem zdravotnictví. Kdo si myslíte, že takové jednání má šanci, prosím, propusťte návrh zákona za standardních podmínek, to podtrhuji, tedy se 60denní lhůtou, do druhého čtení a projednání příslušného sněmovního výboru. Kdo si myslíte, že to je postup špatný, resp. že dosavadní komunikace ministerstva byla dostatečná, vyjádřete to také svým názorem v hlasování.

Proti čemu se však chci velmi ostře ohradit jménem svým i jménem poslaneckého klubu České strany sociální demokratické, je to, na co už poukázal můj předřečník kolega Sobotka. Já věřím, že pan ministr Julínek se seznámí se stenozáznamem a uvede na pravou míru svůj výrok, že ředitel Úrazové nemocnice Brno byl odvolán ze své funkce proto, že se rozhodl dělat politiku, že se rozhodl kandidovat. To je právo, které Ústava ČR a Listina základních práv a svobod, vážený pane ministře Julínku, dává každému jednomu občanovi ČR, a nemůžete postihovat politickou diskriminací člověka za to, že je členem v tu chvíli opoziční politické strany, že za ni chce kandidovat do zákonodárného sboru, pokud si řádně plní své pracovní povinnosti! To podtrhuji: pokud si řádně plní své pracovní povinnosti. Vy jste tady řekl na mikrofon, že důvodem ukončení funkce pana Janečka jako ředitele bylo jeho rozhodnutí kandidovat do senátních voleb. Mimochodem, vy jste ho z funkce uvolnil dávno předtím, než příslušné nominační konference rozhodly o tom, že se stal oficiálním kandidátem sociální demokracie do Senátu!

Takže prosím, prostudujte si stenozáznam a uveďte věci, pane ministře, na pravou míru. Já věřím, že šlo jenom o to, že jste ve zkratce nedokázal vyjádřit podstatu věci, protože kdyby to bylo skutečně tak, že důvodem byla politická angažovanost pana Janečka jako člena sociální demokracie, tak pak je to, pane ministře, velmi na pováženou!

Dámy a pánové, ještě jednou dopředu děkuji všem, kteří podpoří náš návrh, podpoří další dialog mezi Ministerstvem zdravotnictví a městem Brnem, koneckonců mezi brněnskou veřejností a pacienty, a kteří umožní propuštění do druhého čtení a řádné projednání na půdě zdravotního výboru. Děkuji za pozornost. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče, a zeptám se také paní zpravodajky - paní poslankyně Jiřiny Fialové, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. (Ano.) Prosím tedy.

 

Poslankyně Jiřina Fialová: Děkuji, paní předsedající. Já jenom chci shrnout, rozprava byla opravdu bohatá - vystoupilo v ní 15 poslankyň a poslanců, někteří opakovaně, a také opakovaně vystoupil pan ministr Julínek. V průběhu rozpravy byl podán návrh na zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní zpravodajko. Pan kolega Severa se hlásí o slovo, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

 

Poslanec Pavel Severa: Milé dámy, vážení pánové, rád bych se mýlil, ale obávám se, že tady máme nový malý český radar v Brně, protože jak jsem se dozvěděl, a rád bych se v situaci vyznal, protože nejsem Brňák ani odborník na úrazovou nemocnici, tak jsem se dozvěděl, že bývalá vláda, ministr za ČSSD naplánoval zrušení této nemocnice nebo její předisponování jinam, aoučasný ministr to realizuje, a já se potřebuji vyznat v tom, co je dobře, co je špatně, kde to kulhá, a proto prosím, abychom mohli mít 20 minut na klub na poradu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Setkáme se v 17 hodin. Do té doby vyhlašuji přestávku. (Námitky, že byla žádána přestávka na 20 minut.) Pardon, vy jste chtěl 20 minut, pane předsedo? (Ano.) Já jsem vás špatně slyšela. Čili se setkáme v 17.10. Do té doby je pauza.

 

(Jednání přerušeno v 16.48 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP