(16.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka pana poslance Urbana. Pan kolega Rath má nyní slovo. Poté se hlásil pan poslanec Hovorka, pokud jsem zaznamenala dobře.

 

Poslanec David Rath: Pan ministr Julínek teď odchází a já chci zrovna hovořit k němu, ale budiž.

Pane ministře, my bychom vám možná i věřili nějaké dobré úmysly, ale jak to máme udělat, když vy v podstatě jste nejdřív zadal řediteli Úrazové nemocnice úkol připravit zrušení této brněnské nemocnice. Když on argumentoval proti, že to není správné, tak jste ho odvolal. Úplně totéž potkalo ředitele ÚHKT v Praze profesora Klenera. Tomu jste také zadal připravit vlastně zrušení této instituce. Pokud on opět argumentoval, že to není šťastné a že s tím nesouhlasí, tak místo demokratické či rozumné odborné diskuse jste ho také odvolal.

Když jste byl v Úrazové nemocnici diskutovat se zaměstnanci, tak tam vstala jedna paní doktorka a řekla vám, že nesouhlasí s tím, aby se nemocnice přesouvala někam jinam, řekla vám argumenty proč. Měla strach o to, aby na tom jiném místě našli své zaměstnání všichni z týmu, tedy zdravotní sestry i lékaři, protože vy jste se netajil tím, že ne všichni z týmu přejdou na nové působiště. Když vám lékařka toto řekla, že s tím nesouhlasí, a řekla své výhrady, tak vy jste se zeptal, jak se jmenuje a kdo je. Ona vám řekla své jméno a řekla, že je tam, teď nevím, jestli předsedkyní, nebo místopředsedkyní Lékařského odborového klubu, a že hovoří i za tento odborový klub v Úrazové nemocnici. Na to pan ministr Julínek této kolegyni sdělil, že s lidmi jako ona - doslova řekl, že "s obdobnými odboráři, jako jste vy, se samozřejmě v novém působišti nepočítá".

Vidím kolegu Vidíma z lavic. Pane kolego, váš Ordo Lumen Templi je zvyklý takto věci řešit pěkně rázně od podlahy, prostě nějakým způsobem se s každým vypořádat, když někdo má jiný názor. Ano, je to věc, které některé řekněme zvláštní skupiny mají, ale myslím si, že to nepatří do normální demokratické společnosti, do normální demokratické diskuse. Tudíž si myslím, že pan ministr Julínek skutečně přestoupil určité hranice tím, jak šikanuje některé univerzitní hodnostáře, jak zastrašuje některé kritiky, případně lidi, kteří s jeho záměry nesouhlasí. Těžko chtějte, aby vám veřejnost věřila vaše dobré úmysly, když ty dobré úmysly protlačujete takovýmto způsobem.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Mám zde přihlášku pana poslance Hovorky. S faktickou poznámkou pan kolega Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, já bych vaším prostřednictvím, nikoliv přímo, požádal pana kolegu Ratha, aby zanechal osobních urážek, protože kdyby šlo o osobní urážky, určitě by se našly osobní urážky i na něho, ale myslím, že se k tomu nebudeme snižovat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane kolego. Faktická poznámka pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Pravděpodobně pan kolega Pleva si nevšiml, že tady jeho kolega Vidím na mě pokřikoval z lavice i vulgární výrazy. Já bych poprosil… Prý to pokřikoval na pana ministra Nečase. Takže prosím pana kolegu Vidíma, aby zopakoval, co tady pokřikoval na pana kolegu Nečase. Já jsem to slyšel - ty sprosté nadávky. Prosím pana kolegu Plevu, aby je tady také zopakoval, když mě tady chodí mentorovat!

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Jestli se hlásíte, pane poslanče, o slovo, tak ale… S faktickou poznámkou. Prosím, faktická poznámka.

 

Poslanec Jan Vidím: Paní předsedající, já bychom jenom chtěl větou reagovat na slova toho pána, co mluvil přede mnou: on opravdu nestojí za to, abych o něm hovořil jakkoliv. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní prosím o slovo pana poslance Hovorku.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já nevím, proč se pan ministr rozčiluje, protože já jsem normálně reagoval na věci, které jsem obdržel z ministerstva na dotaz, který následoval po jednání na našem poslaneckém klubu, kde jsme chtěli vysvětlení k tomu, proč se ruší ústav hematologie, nebo včleňuje do fakultní nemocnice, proč se ruší Úrazová nemocnice Brno. Chtěli jsme vědět, proč se ruší státní zdravotní ústavy. A pochopitelně, protože na diskusi na klubu bylo málo času, tak jsem požádal o písemné odpovědi na písemně položené otázky. Já jsem dostal část odpovědí. Některé další věci jsem získal od lékařů a z toho jsem si udělal závěr, který jsem zde řekl. To, že zpráva nebyla veřejně publikována, to si myslím, že je pravda. Nevím, jestli se od té doby něco změnilo, od té doby, kdy jsem si připravoval tento text.

Ale chci říci, že základním problémem všech těchto řešení je, že se nikdy nedělalo žádné alternativní řešení. Komise měla jedno zadání, zrušit, respektive potom část lékařů přesunout do Fakultní nemocnice Brno a zbytek nemocnice zrušit. To si myslím, že je fakt, že žádná změna od té doby nenastala. Jestliže poslanec chce vysvětlení, tak si myslím, že je na ministrovi, aby to vysvětlil. Je úplně jedno, jestli je to poslanec koaliční, nebo jestli je to poslanec opoziční.

Myslím si také, že tady není správné říkat, že mi bylo věnováno nějaké extrémní množství času, protože zprávu mohl pan ministr předložit současně s odpovědí, kterou mi posílal.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan poslanec Hovorka. Já se zeptám, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan kolega Bohuslav Sobotka se ještě přihlásil. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, mě mrzí, že ačkoliv jsme v rozpravě položili panu ministru zdravotnictví celou řadu otázek, tak on selektivně na některé odpověděl a bohužel na celou řadu našich otázek neodpověděl. Já bych se přece jenom rád ke dvěma těmto otázkám vrátil a chtěl bych mu je položit znovu.

První otázka je jasná. Pan ministr zdravotnictví nám zde nevysvětlil, proč odvolal ředitele Úrazové nemocnice v Brně. Co bylo důvodem pro to, aby odvolal ředitele Úrazové nemocnice v Brně? A také se nijak nevyjádřil k tomu, jakým způsobem byl následně tento ředitel šikanován za to, že si dovolil vyjádřit veřejně svůj názor na zrušení či nezrušení úrazové nemocnice. Já jsem ze strany Ministerstva zdravotnictví k tomu nezaznamenal do této chvíle žádnou reakci, žádný komentář, čili člověk by mohl mít za to, že Ministerstvo zdravotnictví s tím postupem současného vedení Úrazové nemocnice souhlasí, či dokonce se to děje tedy na základě instrukce či pokynu ministra zdravotnictví. Já jsem vás zde seznámil se stanoviskem vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Pan ministr zdravotnictví se tady na toto téma vůbec nevyjádřil a zcela toto téma odvolání ředitele Úrazové nemocnice a jeho následné šikany ignoruje.

Druhé téma, které ve svých reakcích pan ministr zdravotnictví zcela ignoroval, bylo téma rozhodnutí o zrušení Úrazové nemocnice. Já jsem se ho zde ptal na to, proč se nejprve rozhodl zrušit Úrazovou nemocnici, oznámil to médiím a zaměstnanci Úrazové nemocnice se to dozvěděli od novinářů, a teprve posléze se rozhodl ustavit komisi, která tuto věc měla posoudit. To je myslím další věc, ke které se pan ministr nevyjádřil. Já prostě nevím, na základě čeho se rozhodl zrovna začít změny ve zdravotnictví zrušením Úrazové nemocnice v Brně. To z těch odpovědí skutečně zřetelné nebylo.

Čili dovolte mi, vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, znovu požádat ministra zdravotnictví o jeho odpověď či vyjádření ke dvěma jasně položeným otázkám, které jsem zde položil v rozpravě a které jsem byl v tuto chvíli nucen zopakovat, protože ministr zdravotnictví se k nim v rozpravě nevyjádřil.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Ptám se, kdo se ještě další hlásí do obecné rozpravy. Pan ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Prosím, máte slovo, pane ministře.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP