(16.00 hodin)
(pokračuje Julínek)

A důkazem toho, že na Brno myslím a že se tam podaří uspořádat velice efektivně špičkovou medicínu, která tam přináleží státu, jsou další investice. Jednak je to investice do ICRC, do sv. Anny, kde jsme opravili projekt. Bude to velice účelné a špičkové zařízení výzkumné i medicínské. Je to další investice do rozvoje Masarykova onkologického ústavu, který je ve výši asi 400 milionů. Tam je to miliardová investice, tady je to 320 milionů. Myslím, že nikdo nemůže o mně říci, že na Brno nemyslím, že nemyslím na to, aby perfektně fungovalo.

To, o čem se zde bavíme, není debata o zajištění špičkové traumatologické péče pro brněnské a regionální občany, ale je to debata o politických ambicích do voleb a debata o domech mezi vámi především, a vy, kteří tady lobbujete za město Brno a chcete ty baráky převést pod Brno, ještě způsobem, který, když si představím, že by byl použit i pro jiné resorty, tak chci vás upozornit, že tímto neústavním způsobem můžete zcizit jakoukoliv školu. Tak se do toho pusťte. Můžete jakékoli zařízení, můžete se do toho pustit, protože toto je použití zákona, kdy můžete státu sebrat jakoukoli státní organizaci a převést ji podle tohoto zákona bezúplatně, přestože - a pan poslanec Sobotka to moc dobře ví - i kdybychom chtěli nějakým způsobem převést Úrazovou nemocnici na město Brno, musíme postupovat podle zákonů, které nám to ukládají. To není tak jednoduché a on to ví moc dobře.

Mohu ho ale zároveň ujistit, že neexistuje žádné permanentní bombardování Ministerstva zdravotnictví městem Brnem a žádostmi o převedení Úrazové nemocnice. Já jsem nic takového od posledního jednání s panem Onderkou a jeho dopisů neviděl. Takže to se nezakládá na pravdě. Zájem města Brna tam není. Možná byste se pana primátora Onderky mohli opravdu zeptat, jestli budovy na Ponávce chce, protože ty zasluhují poměrně velké investice, které my jsme chtěli investovat už do nového centra, nikoli do starých budov.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Teď tady mám čtyři faktické přihlášky, a to v pořadí pan poslanec Kováčik, paní zpravodajka Fialová, pan poslanec Rath a pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedo. Tentokrát pouze faktická. Chtěl bych reagovat na pana ministra. Ano, je to pravda. Exekutivu vykonává vláda, je to určitý způsob, jak toto řešit, nicméně vláda jako celek. Proto jsem poukazoval na to, že zde vláda není. Jak může své exekutivní funkce s plnou zodpovědností řešit?

Ale co je důležité a proč jsem ještě více poukazoval na to, že vláda by tady měla být - vláda přece svoji suverenitu odvozuje od Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní paní poslankyně Fialová s faktickou. Prosím.

 

Poslankyně Jiřina Fialová: Děkuji, pane předsedo. Pan ministr Julínek tu neustále opakuje, že nejde ani tak o nemocnici jako o politické ambice, o volby. A tak se mi zdá, že jemu je hrozně líto, že hejtmani ODS prohlásili, že v žádném případě nechtějí, aby ministři ODS jim v krajských volbách pomáhali. Možná že panu ministrovi také nejde o nemocnici, ale je mu líto, že nemůže pomoci v krajských volbách.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní pan poslanec Rath. Pan poslanec Rath ruší svoji přihlášku, tedy pan poslanec Sobotka s faktickou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená Sněmovno, vážená vládo, já se obávám, že pan ministr Julínek všude a pokaždé říká něco jiného. On byl před docela krátkou dobou na schůzi našeho poslaneckého klubu, kde hovořil o svých plánech v oblasti resortu zdravotnictví. Říkal, že chce přeměnit všechny fakultní nemocnice na akciové společnosti, ve kterých bude mít podíl stát a univerzity. Nyní tady prohlásil, že jeho cílem je, aby stát garantoval činnost traumacentra v rámci Fakultní nemocnice v Brně. Tak buď platí jedno, nebo druhé. Buď chce tedy privatizovat fakultní nemocnice a vůbec není jasné, jaký díl odpovědnosti tam bude mít do budoucna stát a univerzity, to zatím vláda jasně neřekla, nebo chce, aby stát garantoval odpovědnost za fungování traumacentra v Brně. Mezi tím je zřetelný rozpor. Myslím, že ho tady všichni vnímáme. Každá přeměna na akciové společnosti - a Ministerstvo zdravotnictví se tím ani netají - je vždy první krok k faktickému odstátnění jakékoliv státní příspěvkové organizace. Pokud by ministr zdravotnictví myslel vážně to, že vláda, stát chce mít odpovědnost za špičkové fungování traumacentra v Brně, tak by současně nemohl v žádném případě připravovat odstátnění státní příspěvkové organizace, kterou je Fakultní nemocnice v Brně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Šustr.

Předávám řízení paní místopředsedkyni Němcové.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, ve věci Úrazové nemocnice Brno jsem panu ministru Julínkovi položil 8. listopadu písemně několik otázek: Proč se má zrušit Úrazová nemocnice v Brně, když se jedná o relativně zrekonstruovanou nemocnici; jaké jsou hlavní důvody; jestli je k tomu zpracována analýza výhod a nevýhod včetně finanční analýzy; do kterých konkrétních prostor se má přestěhovat Úrazová nemocnice v Brně - hovoří se o výškové budově ve Fakultní nemocnici Bohunice, ale tam dnes podle lékařů není prostor a čekárny jsou přeplněny; která konkrétní oddělení mají být přesunuta, která mají být zrušena; kolik lékařů a kolik sester dostane výpovědi; jaké budou finanční výnosy z přestěhování Úrazové nemocnice do Fakultní nemocnice Brno, zejména z úspor na základní péči; kdy má dojít k přestěhování a ke sloučení; kdo bude zajišťovat v Brně drobnou úrazovou problematiku a kde.

Dne 30. listopadu jsem obdržel písemnou odpověď na některé otázky. Ministerstvo zdravotnictví nepřipravuje zrušení Úrazové nemocnice, ale restrukturalizaci superspecializované traumatologické péče ve statutárním městě Brně. Na organizačním zajištění tohoto procesu spolupracují ředitelé Fakultní nemocnice Brno i Úrazové nemocnice. V rámci Fakultní nemocnice Brno budou vybudovány nové prostory pro provoz traumacentra postaveného na základě současné Úrazové nemocnice, bude vybudována spinální jednotka, jednotka intenzivní péče, prostory pro akutní příjem a operační sály. Celková výše investic s přesunem traumacentra postaveného na základě současné Úrazové nemocnice činí asi 450 milionů korun. Náklady, které by byly nutné na rekonstrukci současné budovy Úrazové nemocnice, jsou odhadovány na 2 miliardy korun. Bezprostřední investiční úspora činí tedy více než jednu miliardu korun. Personální otázky související s přesunem traumacentra řeší zástupci Fakultní nemocnice Brno a Úrazové nemocnice Brno. Přesun traumacentra nezpůsobí výrazné omezení počtu pracovních míst.

Z těchto neúplných odpovědí i dalších informací od lékařů jsem nabyl přesvědčení, že se ve skutečnosti jedná o zrušení zavedené specializované a velmi dobře fungující a hospodařící nemocnice s velmi dobrou logistikou a především s ojedinělým lékařským týmem. Myslím, že výsledky nemocnice, např. nárůst počtu ošetřených pacientů spolu s významným poklesem úmrtnosti pacientů, jsou dostatečně vypovídající o kvalitě této nemocnice.

Řešení, které pan ministr navrhuje a jím zřízená komise zřejmě potvrzuje, ve mně vzbuzuje podezření, že se má jednat o jakési nepodložené a nepřipravené provizorium, když do navrhujících prostor s nevyhovujícími stavebními parametry chce přestěhovat pouhé torzo skvělého týmu z plně funkční a finančně stabilizované nemocnice. Pokud vím, Úrazová nemocnice je součástí záchranného systému Jihomoravského kraje a provizorní umístění v Bohunicích přinese zhoršení připravenosti pro případ mimořádných událostí. Traumacentrum Úrazové nemocnice Brno je nyní zapsáno ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví jako traumacentrum pro Jihomoravský kraj a pro kraj Vysočina a je také využíváno pro Zlínský kraj.

Do dnešního dne nepředložil pan ministr žádnou kvalifikovanou analýzu, na základě které komise rozhodovala a případně rozhodla. O žádné jiné možnosti než přemístění traumacentra do Bohunic se nejednalo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP