(15.30 hodin)
(pokračuje Fialová)

Podle informací od Lékařského odborového klubu v současné době má nemocnice 190 lůžek, spinální oddělení 18 lůžek. Všechna lůžková oddělení nabízejí pacientům i nadstandardně vybavené pokoje. Nemocnice poskytuje péči o polytraumatizované a těžce poraněné pacienty, včetně intenzivní a anesteziologické péče. Patří sem kostní a spinální chirurgie, chirurgie velkých kloubů, dutiny břišní, stomatochirurgie, anesteziologicko-resuscitační oddělení, aplikace technik plastické chirurgie, mikrochirurgie na úrazové a poúrazové stavy a rehabilitace se zaměřením na poúrazové stavy. K nemocnici náleží také lékařská služba první pomoci, včetně stomatologie. Každoročně je v úrazové nemocnici hospitalizováno na 8000 pacientů, z toho více než jedna třetina pacientů s čerstvým úrazem, a je provedeno přes 80 000 ambulantních vyšetření. Spinální oddělení pro paraplegické a tetraplegické pacienty s poraněním páteře, kteří potřebují specializovanou péči, provádí ročně na 180 operací páteře a léčí přes 400 pacientů.

V Bohunicích se nové traumacentrum buduje velmi pomalu, a to pouze se rozšiřuje jedno oddělení. Místo celé nemocnice pouze jedno patro, místo 200 lůžek pouze 37.

Ruší se fungující nemocnice bez rovnocenné náhrady. S týmem lékařů, sester a dalšího zdravotního personálu z Úrazové nemocnice se nepočítá, pouze menší část z nich má zaplnit volná místa ve Fakultní nemocnici. Se zdravotníky však nikdo z vedení nemocnice nekomunikuje, přestože jim zákon ukládá informovat alespoň zástupce odborové organizace. Specializovaný tým, který sám ministr již dříve tak chválil, bude nenávratně rozprášen. Toto vše se děje v době, kdy se Česká republika potýká s nedostatkem kvalifikovaných lékařů a nedostatkem zdravotních sester.

Traumatým České republiky je tvořen devíti lékaři a sestrami právě Úrazové nemocnice v Brně a je registrován v databázi záchranných týmů OSN a Evropské unie. Jeho úkolem je poskytování odborné chirurgické péče v místě katastrofy po dobu jednoho až dvou týdnů. Například po zemětřesení v Pákistánu v říjnu 2005 zasahoval tento tým spolu s vojenskými lékaři a hasiči záchranného systému hlavního města Prahy.

Úrazová nemocnice se řadí na první místo v úspěšnosti léčení zlomenin krčku stehenní kosti a u některých vážných poranění páteře, má jednu z nejpropracovanějších komplexních léčeb. V České republice je brněnská Úrazová nemocnice známá jako zachránce pacientů poté, co už na svou léčbu rezignovali.

Dovolte jednu citaci: Přivezli k nám muže se silně zanícenou ránou po úraze, který marně putoval od jednoho zdravotnického zařízení k druhému v Čechách i na Moravě, a protože léčit se musí každý pacient, neodmítli jsme mu pomoc. Léčba byla dlouhodobá, samozřejmě i nákladná, ale úspěšná. Zdraví člověka se však v penězích vyčíslit nedá. To jsou slova prof. dr. Miloše Janečka, a jsou v porovnání s názory a hlavně již provedenými a chystanými změnami současného vedení Ministerstva zdravotnictví zcela v rozporu.

Nabízejí se otázky: Komu může sloužit neuvážené a s vedením města nedostatečně projednané zrušení Úrazové nemocnice, které povede ke zhoršení dostupnosti zdravotní péče nejen ve městě Brně? Odborníci se kloní k názoru, že z hlediska dostupnosti například v případě velkých havárií je výhodnější úrazová pracoviště rozdělit. Komu může sloužit rozprášení dobře sehraného odborného týmu lékařů a zdravotnických pracovníků? Proč je rušena dobře hospodařící a fungující nemocnice s kvalitním odborným týmem, nacházející se vhodně v centru města? Je to snad proto, že tyto pozemky jsou pro někoho zajímavé a lukrativní? Odhadem mají být za stamiliony. Třebaže je všeobecně známo, že ve smlouvě z roku 2001 bylo při prodeji těchto pozemků státu městem za symbolických 10 000 Kč podmínkou, že v areálu bude zachována zdravotní péče.

Ani záměr ministerstva vytvořit univerzitní nemocnice a předtím sloučit fakultní nemocnici s ústavy různého druhu, opět bez jakékoli předchozí analýzy a projednání s těmi, kterých se to týká, nemůže být relevantním argumentem pro zrušení tohoto špičkového zdravotnického a vědeckého zařízení.

Petice podepsaná více než 40 tisíci lidmi, protestní akce, kampaně, názory odborníků a koneckonců i projednávání na půdě petičního výboru Poslanecké sněmovny měly panu ministrovi napomoci k přehodnocení jeho značně problematických reformních plánů. Bohužel se tak nestalo.

Sdělovacími prostředky, konkrétně Mladá fronta Dnes 19. ledna 2008, proběhla také informace o tom, že odboráři z Úrazové nemocnice podají trestní oznámení na ministra zdravotnictví z důvodu podezření, že tímto sloučením prý porušil povinnosti při správě cizího majetku a zneužil pravomoci veřejného činitele.

Poslanecký klub KSČM nesouhlasí se zrušením Úrazové nemocnice Brno, a proto podporuje poslanecký návrh zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně ze státní příspěvkové organizace na příspěvkovou organizaci statutárního města Brno tak, jak je navrženo ve sněmovním tisku č. 373. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Sobotka, připraví se pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Dobrý den, vážená Sněmovno, vážená vládo. Dovolte, abych se také vyjádřil na okraj tématu, které v tuto chvíli projednáváme.

Já se domnívám, že tady ze strany pana ministra zdravotnictví zazněla pro nás celá řada velmi zajímavých informací. Jednou věcí se ovšem zapomněl pochlubit a to je fakt, že zde již několikrát zmiňovaný ředitel nemocnice pan dr. Janeček byl zde přítomným ministrem zdravotnictví vyhozen. To znamená byl odvolán ze své funkce. Důvodem nebylo to, že by nemocnice hospodařila se ztrátou. Tato Úrazová nemocnice, ačkoli nikdy nebyla oddlužená, tak hospodařila se ziskem. Důvodem nebyly žádné problémy z hlediska stížností pacientů nebo kvality zdravotní péče poskytované v této nemocnici. Jediný důvod, proč pan ministr zdravotnictví Julínek vyhodil z funkce ředitele Úrazové nemocnice v Brně pana dr. Janečka, byl fakt, že si pan dr. Janeček dovolil slušnou, korektní formou vést polemiku se záměrem ministra zdravotnictví na zrušení Úrazové nemocnice.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP