Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
18. března 2008 ve 14.10 hodin

Přítomno: 178 poslanců

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji dnešní jednací den přerušené 28. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, skutečně vás žádám, abyste se uklidnili a posadili. Protože nyní předám slovo paní ministryni obrany Vlastně Parkanové. A skutečně vás požádám, abyste se uklidnili a posadili.

Paní ministryně, máte slovo. Prosím.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a vážení kolegové, jak jistě víte, včera v ranních hodinách došlo v Afghánistánu k incidentu, při kterém přišel o život jeden z českých vojáků. Prosím, povstaňme a uctěme jeho památku minutou ticha. (Děje se.)

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinili: pan poslanec Kufa - náhradní karta č. 5, pan poslanec Skopal - náhradní karta č. 6, paní poslankyně Konečná - náhradní karta č. 11 a pan poslanec Babor - náhradní karta č. 14.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluveni své neúčasti na jednání tito poslanci a ministři: pan poslanec Bauer - zahraniční cesta, pan poslanec Bublan, paní poslankyně Dundáčková, pan poslanec Hamáček - do 17 hodin, protože je na konferenci předsedů zahraničních výborů zemí Evropské unie, pan poslanec Kochan, paní poslankyně Marková, pan poslanec Valouch a pan poslanec Vanoušek. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Jehlička, pan ministr Pospíšil a pan ministr Schwarzenberg. To jsou všechny omluvy, které mi do tohoto okamžiku byly předloženy na stůl.

Z dnešního grémia mám pro vás pouze jeden návrh, to je bod 55, sněmovní tisk 389, zařadit pevně jako první bod v bloku třetích čtení na zítra, středu 19. března.

Dále se do rozpravy přihlásili: pan poslanec Mencl, pan poslanec Exner, pan poslanec Koníček a pan poslanec Dub. Prosím, pan poslanec Mencl má slovo.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych požádal o pevné zařazení těchto bodů na zítřek jako druhý, třetí, čtvrtý, pátý bod: bod 53 - vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o veterinární péči, sněmovní tisk 287, třetí čtení, bod 58 - vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin, sněmovní tisk 350, třetí čtení, bod 59 - návrh poslance Davida Kafky a Václava Mencla na vydání zákona, kterým se mění zákon o vodách, sněmovní tisk 371, třetí čtení, bod 61 - vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o vodách, sněmovní tisk 396, třetí čtení.

Důvod je velmi jednoduchý. Pan resortní ministr zemědělství Gandalovič musí zítra odpoledne obhajovat zákony v Senátě, a proto vás prosí mým prostřednictvím, abychom zařadili tyto body způsobem, o který jsem zde požádal.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Dále do rozpravy pan poslanec Exner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mně, abych jménem poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy navrhl zařadit nový bod do bloku Zprávy, návrhy a další body, kterým by se Poslanecká sněmovna svým usnesením vyjádřila k tomu, že nesouhlasí s udělením medaile předsedy vlády České republiky bratrům Mašínovým a Milanu Paumerovi, a zároveň požádala předsedu vlády České republiky Mirka Topolánka, aby při jejím udělování postupoval uvážlivě.

Domnívám se, že navržený bod není potřeba zvlášť zdůrazňovat a zdůvodňovat, protože je k dispozici dostatek informací k této věci ze všech sdělovacích prostředků a také z literatury. Navrhujeme zařadit tento bod jako první bod dnes.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, děkuji a poprosím vás, abyste mi název toho bodu dal písemně. Děkuji.

Dále pan poslanec Koníček. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, minulý týden už určitě pan předseda vlády věděl, že zítra tu nebude, a přesto si nechal na zítra přesunout body 72 až 78. To považuji za nefér vůči Sněmovně. Vláda se vyhýbá rozpravě o umístění prvků protiraketové obrany Spojených států na území České republiky.

Chci vám, pane premiére, položit jednu otázku, kterou nebudu moci položit ani ve čtvrtek, protože na ústní interpelace tu opět nebudete: Proč vláda ve svém nařízení vlády č. 1/2008 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením vypustila celou kapitolu, která se týká záření s délkou pulsu menším než 30 mikrosekund? Pane premiére, proč umetáte cestičku radaru, aby splnil vámi změněná zdravotní kritéria!

Navrhuji proto přeřazení bodů 72 až 78 na dnes za již zařazené body.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: 72 až 78. Pan premiér. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já neodmítám žádnou diskusi. Chci jenom říci, že já tady zítra jsem, takže to klidně může být zítra.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére. Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Dub. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl pevné zařazení bodu, a to konkrétně bodu 62, sněmovní tisk 341, třetí čtení, kterým je návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti cen, a to jako šestý den dopoledního jednání ve středu 19. 3., to je zítra, v bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji. O slovo se ještě hlásí pan poslanec Vojíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, dovolte i mně se pokusit zařadit pevně jeden bod, a to je bod návrhu, který je veden pod číslem 60, je to novela zákona 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, na zítra, pokud možno první bod.

Zdůvodním to tím, že jsem za prvé předkladatelem, bohužel na jednu hodinu mám naplánovanou operaci, budu se muset omluvit a nevím, jestli budu schopen se ještě do konce tohoto týdne vrátit do Sněmovny. Tak jestli by toto mohlo být dostatečným důvodem, proč je to první bod ráno. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Ještě se mi hlásil pan ministr Gandalovič. Prosím, pane ministře, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP