(16.00 hodin)
(pokračuje Bursík)

A toto, co vy požadujete, to je samozřejmě princip, který bychom velmi uvítali. Dokonce musím říci, že teď expertní skupina, která pracuje na další fázi ekologické daňové reformy, velmi vážně zvažuje, že bychom akcent ekologické daňové reformy, který nyní se soustředil na obsah uhlíku v primárním zdroji paliva - proto jsme diferencovali spotřební daně u uhlí, zemního plynu, obnovitelných zdrojů - tak že bychom se v té další fázi soustředili na zpoplatnění jemného polétavého prachu, který je prekurzorem organických uhlovodíků, a že by vlastně tam ten nástroj ekonomický pro toho provozovatele - ta motivace nebyla pouze taková: vejdu se, nevejdu do emisního limitu a tečka, ale že by tam vlastně byl zpoplatněn objem té látky, kterou on vypouští, čili by tam byl daleko účinnější ekonomický nástroj. O tomto velmi vážně uvažujeme, uvažujeme i o systému takzvaných bublin, který se aplikoval ve Spojených státech, kde pro to zvlášť postižené území se stanoví stropy a ten povolovací proces je přesně řízen podle toho.

Čili je to věc, kterou aktivně řešíme, a jsme si vědomi toho, že rozpor toho dodržování emisních limitů na straně jedné a nedodržování imisních limitů je rozporem, který způsobuje vážné škody na životním prostředí a zdraví obyvatelstva, a že ty současné nástroje, které máme k dispozici, nejsou dostatečné. Zároveň víme, že to je nějaký proces, který vyžaduje určitý čas, vyžaduje to i komunikaci s těmi provozovateli nebo zdroji znečištění, nějaký systém dobrovolných dohod. Čili jsou to všechno nástroje, které můžeme k tomu využívat.

Věřte tomu, že to je pro nás skutečně jednou z absolutních priorit a že s ohledem na to, že evropská politika, zdá se, bude velmi účinná v oblasti snižování CO2, protože bude nový systém obchodování s emisemi založený na aukcích, tak bude i nový systém obchodování (upozornění na čas) s informací o původu elektřiny mezi evropskými státy, ale evropská legislativa nám neřeší tento problém, takže se v budoucnu více soustředíme na řešení tohoto rozporu emise- imise.

Děkuji ještě jednou.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tím končíme tuto interpelaci na ovzduší v ostravském regionu. Slova se ujme pan poslanec David Rath, který by chtěl interpelovat, přirozeně marně, pana ministra Tomáše Julínka.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, jenom si chci povzdechnout, protože při té první interpelaci jsem měl dojem, že pan ministr Julínek je třeba na nějaké důležité zahraniční cestě nebo něco takového, co se jistě může stát, nebo je sklácen nějakou zákeřnou chorobou, což se také jistě může stát. Ale dozvěděl jsem se, že on je tady, o pár dveří vedle, a hovoří se svými koaličními partnery lidovci, což je podle mne skandální, protože z jednacího řádu, což je zákon, jasně vyplývá, že ministr musí být přítomen na interpelacích na ministry a pouze z nějakých zásadních závažných důvodů to lze prominout nebo omluvit. Já jsem skutečně na velkých rozpacích, protože jistě máme v živé paměti, že pan ministr hřímal nedávno, že přece od nás pan poslanec Sobotka a já nemůžeme říkat a podepisovat petice na neplacení poplatků ve zdravotnictví, protože to ukládá zákon, a že tím vlastně nabádáme k porušování zákona. Tvářil se před veřejností jako obrovský ochránce zákona, a teď prostě sám si neplní své osobní povinnosti také ze zákona.

Takže bych velmi prosil, aby tomu vedení Sněmovny věnovalo velkou pozornost, protože pak je to skutečně výsměch, tak si děláme z lidí legraci. Na jedné straně chodíme do médií a říkáme: oni nedodržují zákon, vyzývají k porušování zákona, a během pár dní děláme prostě úplně totéž. Neplníme si své povinnosti ze zákona. Je to úplně totéž, jako kdyby pan ministr třeba jel autem v obci 120 km/hod. Je to úplně totéž, je to prostě porušení zákonných povinností, které má. Já bych velmi důrazně požádal i pana předsedu klubu poslanců ODS, aby zajistil, aby se toto prostě v jeho poslaneckém klubu nedělo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, jenom - ministr Julínek není členem poslaneckého klubu, pane poslanče. Jinak si myslím, že je pravda, že důvod, který uvádí pan ministr, že jsou to neodkladné pracovní záležitosti, které mu nedovolí se zúčastnit interpelací, je pro mě také nedostatečný, protože je to něco jiného, než když je někdo na Evropské radě nebo když je hospitalizován v nemocnici. To si myslím, že neodkladné pracovní povinnosti má ministr tady ve Sněmovně, protože žijeme v parlamentní demokracii.

Všechny další interpelace jsou na ministra Julínka. Ta další je: Miroslav Opálka, který ho chce interpelovat ve věci problému nedostatku léku Ketotifen AL. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Přesto si neodpustím ještě jednu větu na to, co zaznělo před chvílí. Já myslím, že Sněmovna má nástroje, zejména předseda Sněmovny, a že pokud vláda bude přistupovat ke Sněmovně tak, jak přistupuje, Sněmovna může blokovat všechny její vládní návrhy a nemusí se také scházet. Ale nyní k interpelaci.

Vážený pane nepřítomný ministře, jak jsem se v minulosti i přítomnosti přesvědčil, tržní principy, kterým se podřizuje i výroba, distribuce a prodej léku, nejsou všespasitelné, jak si někteří občané naivně namlouvají. Na tomto speciálním trhu vznikají neustále závažné problémy. Jednou jde o nedostatek vakcíny proti chřipce v podzimním období, jindy zase nelze sehnat druhou či třetí injekci s vakcínou proti klíšťové encefalitidě a hrozí nedokončení ochrany organismu, atd. atd. V současném období, kdy začíná sezóna s alergickými potížemi, zase není v celé České republice k sehnání lék Ketotifen AL ze Spolkové republiky Německo. Jeho nedostatek je závažný, neboť nemá náhradu, co se týká jeho působení pro dlouhodobou léčbu v předcházení astmatických záchvatům a dalším alergickým reakcím. Ještě do loňského roku byl na trhu lék Zaditen s obdobnými účinky, a dokonce i v praktičtějším balení. Ale Zentiva Zaditen přestala vyrábět.

Pane ministře, co dělá státní správa pro to, aby k takovýmto problémům nedocházelo? Lék, který navíc nemá náhradu, jak jsem byl lékaři i lékárníky ujištěn, není jen obyčejné zboží a není dnes jediným lékem, který astmatici a alergici nemohou sehnat. Mám tedy otázku, kdy bude na našem trhu alespoň dostatek Ketotifenu AL, který potřebují před sezónou astmatici a alergici. Děkuji alespoň za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď tady máme také tři interpelace na ministra Tomáše Julínka. Všechny podal pan poslanec David Rath. (Pan poslanec Rath dělá odmítavá gesta.) Tyto interpelace už tedy nezazní.

To znamená, že to je vše, takže my jsme vyčerpali bod Ústní interpelace i na ministry vlády České republiky. Já mohu ukončit tento bod 85 - Ústní interpelace. Dnes už nemáme další bod na programu, pokud je mi známo, takže ukončím dnešní jednání Sněmovny a připomenu, že zítra Sněmovna začíná jednat v 9 hodin ráno.

 

(Jednání skončilo v 16.07 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP