(12.10 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Škromachovi. Kdo dál do obecné rozpravy? Ano, vidím pana poslance Davida Ratha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, k této kapitole navážu na to, co zde říkal můj předřečník. Je zajímavá určitá vysoká míra sociální necitlivosti toho, jak vláda řeší nemocenskou. Ono to vypadá samozřejmě z našich pozic, tedy z pozic hlavně vlády s jejich příjmy a úsporami a řekněme i výdělky navíc, které si zajistili svojí reformou veřejných financí, velmi banálně - tři dny nemoci bez placení, k tomu nějakých v uvozovkách pouhých 30 korun za návštěvu lékaře, pouhých 90 korun za návštěvu pohotovosti.

Mně často připadá, že naše vláda žije v úplně jiném světě, než ve kterém žije drtivá většina spoluobčanů. Jako kdybyste si neuvědomovali, že řada lidí, a nejsou to jednotlivé případy, ale jsou to stovky nebo tisíce lidí, v podstatě žijí, jak se říká, z ruky do úst, to znamená nemají řádné finanční rezervy, žádné úspory, nezůstává jejich příjem a výdej každý měsíc v pozitivní bilanci tím, že něco uspoří. Naopak drtivá část českých spoluobčanů, zvláště třeba rodin s dětmi, matek samoživitelek nebo důchodců vychází tak, že jsou v podstatě naprosto vyrovnaní, to znamená co získají, to také vydají. Každý výpadek a každý náklad navíc může pak znamenat obrovské napětí pro tyto skupiny obyvatel.

Ono to vypadá skutečně celkem nevinně - tři dny nemoci bez koruny a pár korun u lékaře. Ale vezměme si třeba matku samoživitelku, která má dvě nebo tři děti. Onemocní jedno děcko, ona je s ním tři dny doma zadarmo, přitom pracuje za podprůměrný plat, pak onemocní ona, další tři dny je doma zdarma! Toto se může skutečně stát. Nebo díky tomu, že matka v podstatě může být nemocná od svých dětí opakovaně, tak třeba několikrát v měsíci může zaznamenat jedno-, dvou- či třídenní výpadek, když sama má zdravotní potíže, a k tomu se ještě nasčítá ošetřování člena rodiny, které také není nijak přepláceno současnou vládou. Čili člověk v podstatě se může dostat do velmi vážných obtíží, protože navíc ještě vydává peníze, které v loňském roce a do minulosti vůbec nevydával, to znamená s dítětem musí na pohotovost za 90 korun, pak musí navštívit sama lékaře - také s poplatkem! Zaplatí za léky, za recept.

Pokud už vláda přistoupila k tomu, že zavedla poplatky ve zdravotnictví, tak přece bylo logické aspoň tři dny v nemoci honorovat, byť třeba sníženou platbou nemocenské, ale aspoň takovou, která by pokryla možné výdaje za zdravotní péči v rámci těchto tří dnů. Čili mělo to být spočítáno alespoň tak, aby první tři dny člověk dostal peníze, aby měl na svoji léčbu! Mě by moc zajímalo, jak to pan ministr vysvětlí a co doporučí těmto rodinám a těmto lidem, kteří onemocní, nedostávají peníze a přitom je musí dávat u lékaře. Co mají dělat, když nemají nic ušetřeno? To je velmi zajímavá otázka a mě by zajímalo, jestli si mají půjčit nebo jít třeba před ordinací chvilku žebrat, aby si vyžebrali 30 korun nebo 90 korun, a pak se mohli nechat ošetřit. Mě by zajímalo, jak to mají řešit, jaký návod jim pan ministr dá nebo jestli jim on ze svého hodně nadstandardního platu bude peníze posílat, aby na lékaře měli! To je samozřejmě rozpor, který současná reforma přinesla a nezná na něj odpověď.

Sociální demokracie nepochybně se bude snažit tento rozpor odstranit, to znamená pokud člověk je nemocen, nic nedostává, tudíž by měl dostávat aspoň tolik, aby měl na pokrytí nákladů na léčbu, které mu tím vznikají. To snad dá rozum. Čili to je další chyba, kterou přinesla tato reforma. A já doufám, že pan ministr Nečas si tuto nedokonalost nebo výpadek v reformě uvědomuje a že na to bude nějakým způsobem reagovat. Zatím to vypadá, že mu je to úplně jedno!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Davidu Rathovi - zatím poslední vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pan ministr? Ano. Pan navrhovatel, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas se závěrečným slovem. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, v prvé řadě několik oprav. Takzvané ošetřovné, na něj se karenční lhůta nevztahuje, čili pan poslanec Rath tady nemluvil - jak je jeho zvykem - opět zcela pravdu.

Já bych řekl, že námět, o kterém tady mluvil pan předseda Škromach, to znamená námět o tom, nakolik právě za dobu nemoci tří dnů je nebo není vhodné vyžadovat i lékařské potvrzení, je legitimní názor, o kterém můžeme vést debatu ve vazbě právě na zavedení třídenní karenční lhůty. To určitě je věc hodná zamyšlení a já jsem připraven každý věcný námět diskutovat. Chtěl bych tady jenom připomenout, že ve 12 z 15 starých členských zemí EU je zavedena karenční lhůta u nemocenského pojištění, čili je to standardní západoevropské řešení, naprosto běžné; v některých vyspělých zemích typu Finska dokonce až devítidenní. Takže to není nic asociálního a nečekaného.

Za druhé. Ukazuje se jednoznačně pozitivní vliv snížení výdajů na nemocenskou v prvních třech dnech nemoci. Byla to mimochodem sociální demokracie, která prosadila to, že od roku 2004 za první tři dny nemoci se platí pouze 25 % vyměřovacího základu, čili došlo k rapidnímu snížení, čili k jakémusi kvazizavedení nebo téměř zavedení karenční lhůty, a musím říci, že se to pozitivně projevilo. Byl to dobrý nápad a zafungoval. V roce 2003 bylo uznáno 3 829 000 neschopenek. Zavedením této skryté karenční lhůty tím, že se první tři dny snížil náhradový poměr, tak z roku na rok v roce 2004 to bylo již jenom 2 900 000 vydaných neschopenek, to znamená z 3,8 mil. na 2,9 mil. To je evidentně pozitivní jev a Česká správa sociálního zabezpečení v roce 2004 proti roku 2003 ušetřila 6 mld. korun. Čili dobrý nápad, my jsme ho pouze dotáhli do standardního západoevropského řešení v podobě standardní otevřené karenční lhůty, nikoliv skryté lhůty.

Za druhé. Já bych chtěl konstatovat, že tato novela je technického charakteru, to znamená že obsahuje věci, které podle mého názoru z 99 % budou mít podporu napříč politickým spektrem v této Sněmovně. Samozřejmě rozumím tomu, že otevřením zákona o nemocenské se tady svým způsobem bude reprodukovat debata, která se vedla v období schvalování stabilizačního balíčku, ale prosím, nezapomínejme na samotnou materii návrhu, že má věcný technický charakter. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se pana zpravodaje, jestli si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Ano, pan zpravodaj, závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslanec Jiří Petrů: Pouze jenom krátce. Shrnul bych, že k tisku č. 436 vystoupili v rozpravě tři poslanci, z toho dva podpořili návrh zpravodaje o postoupení tohoto tisku do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. A protože nebyl vznesen žádný návrh na vrácení ani zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh? Nevidím nikoho takového. Počkám, až se ustálí počet poslanců. Odhlásím vás nejdřív, požádám vás o novou registraci. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP