(14.30 hodin)

Poslanec Bohuslav Sobotka: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych předložil dva návrhy, které se týkají programu naší schůze.

Nejprve navrhuji vypustit bod č. 71, což je tisk 432, Zpráva ČNB o inflaci za leden 2008. Organizační výbor přikázal 28. února tento návrh rozpočtovému výboru. Rozpočtový výbor měl schůzi 27. února, a tedy nestihl tento materiál projednat. Domnívám se, že se nic nestane, pokud tato zpráva bude projednána na následující schůzi Poslanecké sněmovny. Navrhuji tedy vypustit bod č. 71.

A dále navrhuji vypustit bod č. 14. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále pan poslanec Polanský.

 

Poslanec Jiří Polanský: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji po procesní stránce zařadit bod 7, což je sněmovní tisk č. 258, novela zákona o trestním řízení, týká se povolování odposlechů, dále bod č. 17, sněmovní tisk č. 410, novela, návrh trestního zákoníku, bod č. 18, sněmovní tisk 411, změna zákonů souvisejících s trestním zákoníkem, a bod 30, sněmovní tisk 425, novela zákona o soudech a soudcích - zařadit na pátek 14. 3. po pevně zařazených bodech, a to z důvodu koncentrace těchto bodů, neboť patří všechny Ministerstvu spravedlnosti. Tento návrh je činěn po dohodě s panem ministrem i se zpravodaji jednotlivých návrhů.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec a místopředseda Sněmovny Filip. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, navrhuji zařazení nového bodu, a to nového bodu, který by měl název Informace předsedy vlády o jeho jednání ve Spojených státech amerických a Izraeli. Alternativně navrhuji tento bod zařadit zítra jako bod č. 1 na dopoledne. Pokud s tím nebude vysloven souhlas, tak potom mezi bod Zprávy a ostatní body.

Krátce k odůvodnění.

Za prvé by mě zajímalo - aby pan předseda vlády věděl, co by mělo být předmětem toho projednávání - zda informoval vládu Spojených států amerických o negativních stanoviscích 75 % občanů k případnému umístění radarové základny Spojených států amerických na našem území.

Za druhé, jestli opravdu myslí vážně a je schopen vysvětlit, že nejde o zrušení vízové povinnosti, ale o záměr nahradit vízovou povinnost ponižující procedurou, kdy občané České republiky odevzdají všechny biometrické údaje o sobě, a které ještě navíc nezajišťuje ani volné vycestování českých občanů do Spojených států.

Dále by mě zajímalo, zda při projednávání o radaru splnil to, co slíbil, alespoň tak, jak jsme byli informováni při návštěvě pana předsedy polské vlády Tuska o případném společném postupu Polské republiky a České republiky, nebo zda jde o postup zcela individuální, a proč tento postup není konzultován s orgány Evropské unie. Stejně tak by mě zajímalo, proč s orgány Evropské unie není konzultován postup týkající se rušení vízové povinnosti občanů České republiky a ostatních členských zemí Evropské unie do Spojených států.

V neposlední řadě by mě zajímalo jeho chování při udělování jakýchsi individuálních medailí, a to v souvislosti s tím, zda takové udělení medaile konzultoval ve vládě, protože podle Ústavy České republiky vláda rozhoduje ve sboru a nejde o individuální akt pana premiéra. Pokud uděluje on jako občan České republiky, ať si uděluje co chce, ale v případě, že to uděluje jako předseda vlády, tak by mě zajímalo, kde na to bere odvahu, v podstatě nahrazovat svým vlastním rozhodnutím kolektivní orgán. Chci připomenout, že v této souvislosti není jistě nezajímavé, že k takovému kroku se neodvážili ani tací státníci a tací, řekl bych, odporovatelé bývalého režimu, jako byl pan prezident Ronald Reagan, který samozřejmě nebyl podporovatel terorismu.

A pokud jde o Izrael, zajímalo by mě, jakým způsobem pan předseda vlády vysvětlí naše současné vztahy nejen k Izraeli, ale i k ostatním sousedním arabským státům.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Michal Doktor. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážené kolegyně a kolegové, rád bych navrhl úpravu připraveného programu jednání Poslanecké sněmovny. Můj návrh se týká pevného zařazení, resp. předkládám žádost o pevné zařazení bodu č. 14. Dovolte, abych navrhl zařadit tento bod jako pevně zařazený bod na úterý 18. 3., jako bod následující po pevně zařazených bodech, u kterých je předkladatelem ministr financí pan Miroslav Kalousek. Vycházím z toho, že je nepochybně žádoucí a mohla by taková žádost i vyvstat v průběhu projednávání, aby se projednávání bodu č. 14 pan ministr financí zúčastnil. A toto prosím berte jako zdůvodnění mého návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Bublan.

 

Poslanec František Bublan: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dovolte mi, abych navrhl pevně zařadit bod č. 80, což je návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 13 ze dne 15. srpna 2006, na tento pátek 14. března jako poslední do bloku bodů, resp. zákonů Ministerstva vnitra. Bylo by to tuším za bod 45. Důvod je v tom, že návrh změny tohoto usnesení se zákony Ministerstva vnitra úzce souvisí. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, máte na mysli bod č. 80. (Ano.) Děkuji.

Dále zde mám ještě přihlášky z místa. To byla paní poslankyně Levá, pan poslanec Smýkal, paní poslankyně Jakubková, pan ministr Bursík, pan poslanec Dub, pan poslanec Krákora. Takže poprosím paní poslankyni Levou.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji za slovo. Já bych, vážení kolegové, prosila o podporu svého návrhu, a to zařazení do bloku voleb volby nových členů Rady Českého rozhlasu. Důvodem je plná funkčnost rady. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže volba členů Rady Českého rozhlasu.

Dále pan poslanec Smýkal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Smýkal: Děkuji za slovo. Pane předsedo, já beru zpět svůj návrh, protože pan kolega Doktor vystoupil s obdobným návrhem. Beru ho zpět.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji. Nyní paní poslankyně Jakubková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěla bych vás požádat o souhlas se zařazením bodu č. 6. Jedná se o tisk č. 398. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích, a to na pátek 14.3. na závěr bloku pevně zařazených bodů. Tento návrh je projednán s koaličními partnery a důvodem je projednání pozměňovacích návrhů s předkladatelem. Velmi vám děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní pan ministr Bursík. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si vás požádat o pevné zařazení dvou bodů na pátek, začátek schůze, a to bod č. 24 - vládní návrh zákona č. 356 o chemických látkách a chemických přípravcích, sněmovní tisk 444. A poté dnešní bod číslo 32 programu - vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, sněmovní tisk 433. Dovolil bych si požádat Sněmovnu o souhlas s přeřazením těchto dvou bodů na pátek.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP