Stenografický zápis 28. schůze, 1. dubna 2008


(Schůze pokračovala v 17.24 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 17.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.52 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Josef Smýkal
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - prvé čtení

Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Hamáček
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jan Hamáček


83. Návrh Prohlášení Poslanecké sněmovny u příležitosti 49. výročí povstání v Tibetu

Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jan Schwippel
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze skončila ve 20.18 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP