Stenografický zápis 28. schůze, 25. března 2008


(Jednání zahájeno v 13.08 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Michal Hašek


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 398/ - druhé čtení

Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Klas
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Jan Klas


86. Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Oldřicha Vojíře, Jiřího Hanuše, Pavla Kováčika, Michala Haška a Zdeňka Macha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 414/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný


14. Návrh poslanců Mirka Topolánka, Michala Doktora a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 413/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jan Látka
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Rath
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Rath
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec David Rath
Poslanec František Bublan
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Rath
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec David Rath
Poslanec Michal Hašek
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 15.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 15.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.45 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Michal Hašek


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 420/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 442/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Rafaj


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec David Rath
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec David Rath
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec David Rath
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Kateřina Konečná


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. /sněmovní tisk 433/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Pavel Vanoušek
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Oldřich Vojíř
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Břetislav Petr
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Pavel Vanoušek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


35. Vládní návrh zákona o Policii České republiky /sněmovní tisk 439/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky /sněmovní tisk 440/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jiří Krátký
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Jiří Krátký
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec František Bublan
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Šlajs


35. Vládní návrh zákona o Policii České republiky /sněmovní tisk 439/ - prvé čtení

Poslanec František Bublan


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky /sněmovní tisk 440/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal


38. Vládní návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů /sněmovní tisk 445/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Juraj Raninec


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů /sněmovní tisk 446/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Zdeněk Maršíček
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Marek Benda
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka


38. Vládní návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů /sněmovní tisk 445/ - prvé čtení

Poslankyně Gabriela Kalábková


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů /sněmovní tisk 446/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer


83. Návrh Prohlášení Poslanecké sněmovny u příležitosti 49. výročí povstání v Tibetu

Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo ve 20.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP