(16.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já dám nyní hlasovat o procedurálním návrhu, tak jak ho přednesl předseda poslaneckého klubu ODS, tedy o vyřazení dosud neprojednaných bodů z programu naší schůze, tedy 27. schůze, a ukončení této schůze. Na žádost z pléna vás ještě před tímto odhlásím a žádám vás, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

 

Počet přítomných v sále se již ustálil. Táži se vás tedy, kdo souhlasí s návrhem, jak ho přednesl předseda poslaneckého klubu ODS, v hlasování pořadové číslo 286. Kdo je, prosím, pro? Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 286 z přítomných 160 poslankyň a poslanců pro návrh 80, proti 78. Konstatuji, že tento návrh nebyl schválen.

 

Předpokládám, že bezprostředně proběhne kontrolování výstupu hlasovacích zařízení, proto vás prosím, zdali byste ještě chvilku vyčkali.

Vidím, že pan poslanec Pleva našel viníka, kterým je pan poslanec David Šeich. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Šeich: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro návrh, a na sjetině je křížek. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, o této námitce dám bezprostředně hlasovat v hlasování pořadové číslo 287. Táži se vás, kdo souhlasí s takto vznesenou námitkou? Kdo je proti této námitce? Děkuji.

Z přítomných 161 poslankyň a poslanců pro námitku 121, proti 11. Tato námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o procedurálním návrhu, tak jak jej přednesl předseda poslaneckého klubu ODS pan Petr Tluchoř. Bude to hlasování s pořadovým číslem 288, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s předneseným procedurálním návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 161 poslankyň a poslanců pro návrh 81, proti 74. Návrh byl přijat, ale předpokládám, že opět proběhne kontrola.

 

S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Novosad.

 

Poslanec František Novosad: Vážené dámy a pánové, já se omlouvám. Mně nefunguje hlasovací zařízení, tak zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: O této námitce samozřejmě musíme dát hlasovat, neb je oprávněná. Táži se vás, kdo souhlasí s takto vznesenou námitkou. Kdo je proti této námitce? Děkuji vám.

Z přítomných 162 poslankyň a poslanců pro návrh 87, proti 39 (V hlasování číslo 289).

 

Pan poslanec Pleva se hlásil s faktickou poznámkou ve chvíli, kdy jsem již zahájila hlasování. Prosím, pane poslanče, vzneste svoji faktickou poznámku nyní a podle toho rozhodnu, zdali hlasování bylo zmatečné, či nikoliv.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, pokud vím, a myslím, že jsem tu dosti dlouho, abych mohl odhadnout, že hlasování proti a zdržet se, když návrh potřebuje určitý počet hlasů, je úplně totožné hlasování. Jestliže někdo zpochybňuje výsledek hlasování, že nebyl proti, že se jenom zdržel, pak tady skutečně otvíráme Pandořinu skříňku a můžeme zpochybňovat jakékoli hlasování. Prosím, aby tohle nebylo v Poslanecké sněmovně činěno, je to skutečně velmi účelové.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážený pane poslanče, dovolím si s vámi zcela výjimečně nesouhlasit, i přes úctu k vaší znalosti jednacího řádu. Pan poslanec Novosad vznesl svoji námitku nikoli v konfrontaci s výstupem hlasovacího zařízení, ale proto, že mu hlasovací zařízení nefungovalo, tedy předpokládám, že mačkal tlačítko a bezúspěšně.

O námitce jsme rozhodli dle mého správně, námitka byla schválena, a budeme tedy opakovat hlasování. Já vás opět odhlásím, opět vás požádám o novou registraci vašimi hlasovacími kartami. Poskytnu časový prostor pro ty z vás, kteří se chtějí tohoto hlasování účastnit.

 

Počet přítomných v sále se již ustálil, zahajuji tedy hlasování s pořadovým číslem 290 a táži se, kdo souhlasí s procedurálním návrhem poslance Petra Tluchoře. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro návrh 83, proti 78. Návrh byl schválen.

 

Opět prosím, setrvejme a vyčkejme konfrontace s písemným dokladem o našem hlasování.

Vše je v pořádku.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, konstatuji, že 27. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla ukončena.

 

(Schůze byla ukončena v 16.38 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP