(12.20 hodin)

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych se v rámci rozpravy vyjádřil k jednomu z pozměňovacích návrhů. Tím trošku naruším onu idylu nad návrhy resortu spravedlnosti.

Byl načten pozměňovací návrh, kterým by se měla zřídit pobočka Okresního soudu v Uherském Hradišti, a to v Uherském Brodě. Je to v zásadě evergreen Poslanecké sněmovny z minulých volebních období. Já se velmi omlouvám, ale musím za resort, za Ministerstvo spravedlnosti, vyjádřit nesouhlas s tímto návrhem z mnoha důvodů, které zde mohu uvádět, takže uvedu jen ty hlavní.

Podle mého názoru není vhodné, abychom zřizovali pobočku orgánu veřejné moci na základě načteného pozměňovacího návrhu ve druhém čtení bez toho, že bychom tuto věc diskutovali na ústavněprávním výboru nebo že by o tom diskutovala vláda, protože je to zásah do orgánu veřejné moci, přináší to ekonomické náklady, personální náklady a tyto věci zde vůbec nebyly zohledněny. Mimoto zde nebylo zohledněno to, co pro justiční instituci je klíčové: jaký bude nápad, jakou tedy vůbec bude vyřizovat agendu. A ukazuje se, že budeme-li zřizovat pobočky okresních soudů, to znamená dále je drolit v systém justičních orgánů, pak můžeme zapomenout na specializaci, to znamená na to, že soudce se specializuje na určitou agendu, že jí tedy rozumí a je schopen zachovat vysokou odbornou úroveň. Já tady před tímto varuji. Chci konstatovat, že náklady na takovouto pobočku by se pohybovaly, alespoň podle zevrubného odhadu, protože jsme neměli šanci to podrobněji propočítat, až kolem 150 milionů korun, a jsou to zkrátka náklady, které resort spravedlnosti v tuto chvíli jen obtížně bude schopen pokrýt.

Takže jak z důvodu praktických, tzn. z důvodů faktických nákladů, tak z důvodů ideových si myslím, že není správné přizvat pobočky okresních soudů, protože ztratíme specializaci justice, tak se domnívám, že bychom takto neměli postupovat. Jsem připraven se o tom bavit nějak komplexněji, koncepčněji nad úvahou, jestli chceme pobočky okresních soudů, ale ta otázka by měla být takto obecná, ne takto vytržená z kontextu u konkrétního místa. Takže nabízím, je-li zájem v Poslanecké sněmovně, se bavit nad obecným materiálem, třeba na ústavněprávním výboru, jestli chceme dále mít pobočky okresních soudů, resp. jakou chceme mít strukturu justičních orgánů v této zemi. Nabízím Sněmovně v této oblasti dialog, ale moc prosím, varuji před tím, abychom takto vyňali jednu konkrétní věc a to na základě poslanecky načteného návrhu ve druhém čtení podpořili. Pojďme se o tomto bavit koncepčněji, ne takto konkrétně, a moc prosím o nepodporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Já k tomu dodám, že si nejsem zcela jist, zdali by ten návrh mohl být prohlasován s tím, že nebude změněn název toho zákona, ale to už je věc další, protože změna názvu načtena nebyla. Ale to nechám spíše na panu zpravodaji, aby to posoudil.

Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud ne, tak poprosím pana poslance Zdeňka Jičínského, aby se po ukončení rozpravy ve třetím čtení ujal svých zpravodajských povinností.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jednání, resp. hlasování o tomto návrhu zákona bude poměrně jednoduché, protože jsou jenom dva pozměňovací návrhy. K tomu druhému, který vzešel z poslanecké iniciativy, jste slyšeli argumenty pana ministra, které nechávám na poslancích a poslankyních, jakou váhu jeho argumentů posoudí.

Pokud jde o způsob hlasování, myslím, že by z povahy věci bylo správnější hlasovat nejprve o tomto návrhu, který se týká, řekl bych, obsahu zákona, a ve druhém pořadí hlasovat o návrhu ústavněprávního výboru na posunutí účinnosti zákona. Ale je to otázka, řekl bych, subtilní, na hlasování po mém soudu to meritorní význam mít nebude.

Takže pane předsedající, je na vás, abyste o tomto postupu rozhodl.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane zpravodaji, za tuto důvěru. Já se s tím vypořádám jednoduše - budu souhlasit s vámi, protože to se vyvarujeme případných nesouladů. A tudíž dám hlasovat, souhlasíte-li, nejprve o B a potom o A a potom o celém návrhu dohromady. Námitky nejsou, situace je přehledná.

 

Takže rozhodneme o tom, kdo z vás, dámy a pánové, souhlasí s návrhem pod písmenem B pana poslance Antonína Sedi. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano v hlasování pořadové číslo 262. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 182 bylo pro 88, proti 20. Návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se pan poslanec Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane místopředsedo, jenom oznamuji Poslanecké sněmovně, že jsem nemohl hlasovat. Nezpochybňuji hlasování nebo jeho výsledek, ale upozorňuji na to, že moje hlasovací zařízení není v pořádku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vás odhlásím, přihlásím vás pro další hlasování.

Paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Pane předsedající, jsem ve stejné situaci. Ani mně nefungovalo hlasovací zařízení, ale zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zpochybňujete, nebo ne? Zpochybňujete. Děkuji. Já vás odhlásím, poprosím o novou registraci.

 

Zahájíme hlasování o námitce. Kdo souhlasí s námitkou paní poslankyně Zuzky Bebarové-Rujbrové, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Zkontrolujte si, zdali fungují všechny knoflíky tak, jak mají. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování (číslo 263) skončilo. Hlasovalo 175 poslanců, pro 154, proti 4. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o písmenu B.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. (Ministr má negativní stanovisko.) Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování (číslo 264) skončilo. Hlasovalo 177, pro 92, proti 58. Návrh byl přijat.

 

Hlásí se pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jako by nebylo dost na tom, že 14 krajů má mít svých 14 krajských soudů, 14 policejních ředitelství, 14 finančních ředitelství, 14 biskupů, 14 generálů a 14 krajských patologů, 14 rektorů, abych nezapomněl na vysoké školství. Tato tendence má samozřejmě obrovské nároky v miliardách na veřejné rozpočty a je to tendence, kterou můžeme možná brzdit, ale kterou určitě nezastavíme, protože jsme kdysi rozhodli o 14 krajích. Jako by na tom nebylo dosti, ještě při takovémto návrhu přijímáme pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení, které naprosto - promiňte mi to - podle mého názoru naprosto nesystémově přesouvají priority české justice, a to priority nejenom systémové, ale také rozpočtové.

Promiňte prosím, ale jsem přesvědčen, že Sněmovna v tuhle chvíli nehlasovala o prioritách české justice a o resortu Ministerstva spravedlnosti, ale hlasovala o regionálních zájmech. Já z tohoto důvodu po přijetí tohoto pozměňovacího návrhu nemohu podpořit vládní návrh, byť jsem členem vlády. Budu hlasovat proti jeho přijetí a všechny poslance, kterým záleží na systému, prosím, aby se zachovali stejně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Hlásí se pan ministr Pospíšil. Nehlásí. Pan poslanec Petr Bratský se hlásí.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážený pane předsedající, omlouvám se všem kolegyním a kolegům. Tam v tom našem koutě před chvílí, když dva kolegové protestovali, že nemohli hlasovat nebo že jim hlasovací zařízení nefungovalo, nefunguje zařízení víc, ale mně fungovalo, přesto byl výsledek jiný, než jsem hlasoval. Zpochybňuji hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP