(12.00 hodin)

Poslanec Stanislav Křeček: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem B. Jsou to mé návrhy, proto doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan navrhovatel? (Souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 248. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 184 poslanců. Pro bylo 177, proti 2.

 

Nicméně se hlásí paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Dámy a pánové, nechci zpochybnit hlasování, omlouvám se za tento vstup. Pouze s ohledem na upozornění pana kolegy Bendy, aby nedošlo následně k nedorozumění, upozorňuji, že jsem žádala o samostatné hlasování článku dvě, nikoliv části dvě. Článek římská dvě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane zpravodaji, je vše jasné? Pane Bendo, je vše jasné? Výborně, takže pokročíme dál. Konstatuji, že návrh pod písmenem B pana poslance Křečka byl přijat.

Přistoupíme k hlasování o návrhu C pana poslance Miloslava Kaly zřejmě. Stanoviska? (Zpravodaj i předkladatel: Kladné, souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 249. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 183 poslanců. Pro bylo 179, nikdo proti. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem D pana poslance Bendy. Stanovisko kladné. (Předkladatel: Kladné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování číslo 250. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 183 poslanců 177 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Nyní budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru, respektive o usnesení ústavněprávního výboru, mimo bodu 27 a 32 a článku 2, to je přechodná ustanovení. Kromě tří těchto ustanovení budeme hlasovat o usnesení ústavněprávního výboru. Stanovisko je doporučující. (Předkladatel: Kladné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování číslo 251. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 183 poslanců, pro bylo 176, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Další hlasování bude o tom, co jsme nehlasovali z usnesení ústavněprávního výboru, čili budeme hlasovat o tom, zda schválíme nebo neschválíme body 27 a 32 podle návrhu pana ministra Langera. Stanovisko je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanovisko je kladné - čili pro tyto návrhy. Tak. A o obou budeme hlasovat najednou. Je s tím souhlas všeobecně?

 

Poslanec Stanislav Křeček: Ne. Stanovisko je, že vypouštíme, to znamená, že je negativní stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Negativní. Tak teď tomu rozumíme všichni dobře.

Za navrhovatele pan poslanec Kala? (Neutrální stanovisko.) Neutrální.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 252. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 183 poslanců, pro bylo 27, proti 24. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Takže zůstává povinnost Ministerstva vnitra evidovat přestupky.

A nyní hlasujeme o návrhu paní kolegyně Rujbrové, to znamená článek dvě - přechodná ustanovení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já si myslím, pane zpravodaji, že tady bychom si to měli objasnit. My jsme tyto body neodsouhlasili.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Neschválili. Přestupky se evidují. (Hlas: Obce evidují.) Obce evidují, ano. Jestli jsem to řekl jinak, tak se omlouvám. Povinnost Ministerstva vnitra byla ze zákona vypuštěna.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, teď už jsme zřejmě naladěni na stejnou vlnu a můžeme přistoupit k poslednímu návrhu paní poslankyně Zuzky Bebarové-Rujbrové. Já se táži po stanoviscích.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Moje stanovisko je kladné - aby to zůstalo v zákoně. (Předkladatel: Důrazně kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 253. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 183 poslanců, pro bylo 155, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Tím byly vyčerpány všechny návrhy pozměňovací, doplňovací a upřesňovací a můžu přistoupit k přečtení závěrečného usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Zdeňka Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, podle sněmovního tisku 171, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 254. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 182 poslanců. Pro 151, proti nikdo, takže návrh byl přijat.

 

Děkuji zástupci předkladatelů, který má slovo, i panu zpravodaji.

 

Poslanec Miloslav Kala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám jménem skupiny předkladatelů poděkoval za pochopení, a rád bych rovněž poděkoval za pochopení členům ústavněprávního výboru a Ministerstvu spravedlnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám také děkuji.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je bod číslo 92, což je

 

92.
Vládní návrh zákona o výkonu zabezpečovací detence
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 251/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Radim Chytka. Pozměňovací návrhy máme uvedeny ve sněmovním tisku 251/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám přihlášky. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím a můžeme přikročit…

Pan ministr Pospíšil se hlásí? Ano, takže mu dávám slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Pane předsedající, pane premiére, dovolím si jenom krátké slovo. Už jsem diskutoval o pozměňovacích návrzích ve druhém čtení, ale chci pouze zdůraznit za Ministerstvo spravedlnosti ještě před hlasováním výraznou podporu pozměňovacímu návrhu, který odkládá účinnost zákona o půl roku. Už jsem to zde zdůvodňoval. Pouze konstatuji, že ministerstvo bude potřebovat půlrok na to, aby mezi platností a účinností zákona se připravilo a zřídilo detenční ústavy, kam budeme umisťovat tento typ pachatelů trestné činnosti. Takže jenom dopředu konstatuji, že pro fungování zákona je tento pozměňovací návrh nezbytností. Odložení účinnosti není dáno tím, že by ministerstvo podcenilo přípravu, ale tím, že délka legislativního procesu byla delší, než jsme čekali.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Teď je příležitost pro pana zpravodaje Radima Chytku, aby nás uvedl do své představy o způsobu hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Radim Chytka: Ano, děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já bych chtěl nejdříve poděkovat svému kolegovi Markovi Bendovi, který se zhostil zpravodajské zprávy ve druhém čtení. A dík je o to větší, že se zhostil nejen po té formální stránce, ale i po předmětné, takže máme zde dva návrhy pod písmenem B1 a B2, přičemž B2 je typický legislativně technický a B1 je ono odložení účinnosti, tak jak o tom pan ministr právě hovořil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP