(V 11.40 hodin oznámil předsedající, že klub sociální demokracie požádal o prodloužení přestávky do 11.50 hodin. Jednání pokračovalo v 11.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, rozloučili jsme se v situaci, kdy jsem dával návrh, respektive přijal návrh na zpochybnění posledního hlasování, tedy hlasování pořadové číslo 243 (bod 86), který vznesl pan poslanec Šťastný. Nyní vidím, že se o slovo přihlásila paní poslankyně Hana Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Velmi mě to mrzí, pane místopředsedo, poněvadž pocházíme z jednoho města, je to Přibyslav na Vysočině, ale bohužel musím vznést námitku proti vašemu postupu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přibyslaváci to přežijí, určitě. Já vás odhlásím. Předpokládám, že pan poslanec Rath není z Přibyslavi, tedy aby to nebyla přibyslavská záležitost. (Smích. Několik poslanců ODS tleská.) Doufám, že jste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Nyní rozhodneme o návrhu paní poslankyně Orgoníkové, která protestuje proti rozhodnutí předsedajícího.

Kdo s tímto protestem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano v hlasování pořadové číslo 244, které jsem zahájil. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Toto hlasování končí, hlasovalo 187 poslanců, 89 bylo pro, 94 proti, takže protest nebyl přijat.

 

Budeme rozhodovat o námitce proti výsledku hlasování pana poslance Borise Šťastného.

Zahájil jsem hlasování 245. Kdo souhlasí s námitkou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo, hlasovalo 187 poslanců, pro bylo 98, proti 66, takže námitka byla přijata.

 

A na mně je, abych vyhledal a předložil vám k hlasování opět usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 322, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 246. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 187 poslanců, pro bylo 96, proti 43, takže tento návrh byl přijat.

 

Doufám, že už definitivně mohu ukončit projednávání tohoto bodu.

Takže se vracíme k projednávání - žádost o strpení pro kontrolu výsledku hlasování. Samozřejmě rád vyhovím. (Probíhá kontrola hlasování.)

Zdá se, že vůle poslanců je shodná s výsledky a s výstupy z hlasovacího zařízení.

 

Takže budeme pokračovat v projednávání bodu 91, což je

 

91.
Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška,
Zdeňka Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
/sněmovní tisk 171/ - třetí čtení

 

Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 171/3, a otevírám rozpravu. Do rozpravy prozatím žádné přihlášky nemám. Hlásí se pan ministr a poslanec Ivan Langer.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych požádal o samostatné hlasování dvou bodů v komplexním pozměňovacím návrhu, a to bodu 27 a 32, a z tohoto místa mi dovolte, abych se jako ministr vnitra vyjádřil nesouhlasně k těmto pozměňovacím návrhům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan zpravodaj ústavněprávního výboru Stanislav Křeček má určitě zaznamenán tento požadavek. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud ne, rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím pana poslance Křečka coby zpravodaje, aby nás seznámil se svou představou o způsobu hlasování.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, pane místopředsedo. Moje představa je velmi jednoduchá. Máme v podstatě tři okruhy problémů.

To jsou mé pozměňovací návrhy k usnesení ústavněprávního výboru, takže o nich bychom měli hlasovat zvlášť.

Potom máme návrh pana ministra Langera na to, abychom zvlášť hlasovali o dvou ustanoveních, o kterých se zmínil. Jenom pro vysvětlení - tady jde o to, že evidenci přestupků by mělo podle tohoto ustanovení, které má být hlasováno zvlášť, vést také Ministerstvo vnitra. Ministerstvu vnitra se to zdá nadbytečné z řady důvodů, navrhuje proto, abychom toto ze zákona vypustili. Proto chce, abychom hlasovali zvlášť o těchto ustanoveních, která tuto povinnost Ministerstvu vnitra ukládají.

Poté co odhlasujeme tyto dvě skupiny návrhů, budeme hlasovat o komplexním návrhu ústavněprávního výboru, ať již bude doplněno o mé návrhy, ať již bude vypuštěno nebo nebude vypuštěno to, co požadoval pan ministr vnitra.

Navrhuji tedy hlasovat o mých pozměňovacích návrzích pod bodem B, potom o vypuštění dvou ustanovení… (Řečník jedná s poslancem Kalou.) Ano, B a C, to jsou návrhy moje a poslance Kaly, potom o vypuštění těch dvou ustanovení, o kterých mluvil pan ministr vnitra, potom o návrhu ústavněprávního výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Benda se vám vytratil úplně.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Ano, doplňuji, jedná se nejen o pozměňovací návrhy B, ale také C a D, to znamená všechno to jsou pozměňovací návrhy k návrhu ústavněprávního výboru, o nich musíme hlasovat nejprve.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám za návrh, pane zpravodaji. O slovo se přihlásila paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji vám, pane předsedající. Já bych si dovolila požádat v rámci procedury, podobně jako pan ministr Langer, aby z usnesení ústavněprávního výboru byla samostatně hlasována část II - Přechodná ustanovení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já i s ohledem na to, co teď řekla paní poslankyně Rujbrová, doporučuji panu zpravodajovi, aby hlasování bylo takové - nejprve ty změny, které byly navrženy ve druhém čtení, to znamená Křeček, Kala, Benda, poté celé usnesení ÚPV s výjimkou bodů 27, 32 a části druhé, a pak zvlášť body 27 a 32 a zvlášť část druhá. Myslím, že touto cestou bychom k tomu došli nejjednodušeji. (Poslanec Křeček souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan zpravodaj souhlasí. Jsou ještě nějaké další připomínky k proceduře? Ne-li, přeje si někdo, aby pan poslanec Křeček zopakoval návrh procedury, nebo mohu dát o jeho návrhu hlasovat? (Nejsou námitky.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 247. Kdo souhlasí s navrženou procedurou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 185 poslanců, pro bylo 166, jeden proti. Návrh byl přijat. Přistoupíme k hlasování podle schváleného procesu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP