(Jednání pokračovalo v 11.29 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže dámy a pánové, pomalu se blíží 11.30 hodin, nacházíme se po půlhodinové přestávce a já mám informaci - počkám, až bude 11.30, takže jen poskytnu dámám a pánům informace, že v průběhu přestávky došlo ke kontrole výsledků posledního hlasování a to bude zřejmě námětem vystoupení pana poslance Šťastného, takže vás prosím o pozornost.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pečlivou kontrolou hlasovací listiny jsem zjistil, že výsledek hlasování (číslo 243 - bod 86) neodpovídá mému původnímu hlasování, a proto zpochybňuji toto hlasování. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče, ale děkuji velmi potichu, protože jste mě dostal do situace, která pro žádného z předsedajících není příliš dobrá. Na mně je, abych vyložil, zdali uplynula velmi krátká doba. Když si odmyslím půlhodinovou přestávku, tak uplynula velmi krátká doba, protože to bylo poslední hlasování. A tudíž jsem připraven dát hlasovat o zpochybnění hlasování, o námitce pana poslance Borise Šťastného. Odhlásím vás.

Máte-li proti mému postupu námitky, prosím , abyste je uplatnili v souladu s jednacím řádem. Pan poslanec Rath má námitku.

 

Poslanec David Rath: Nemám námitku, já zastupuji vedení klubu a prosím za sociální demokracii deset minut přestávku na klub sociální demokracie.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stačí vám do 11.40, nebo 11.45?

 

Poslanec David Rath: Do 11.40 myslím, že postačí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, takže do 11.40.

 

(Jednání přerušeno v 11.32 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP