(14.50 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Wolf.

 

Poslanec Petr Wolf: Chtěl bych vám sdělit skrze předsedajícího, vážený pane kolego, že vůbec nevíte, o čem mluvíte. Urážíte mě jako myslivce, když hovoříte o tom, že by mělo dojít k nějakému potrhání atd. To bych asi nikdy tím myslivcem nemohl být. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Rabas nyní vystoupí a připraví se pan poslanec Ambrozek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Dobrý den, pane předsedo, vážené dámy a pánové. Trošku nevím, ze které strany to vzít. Možná od konce.

Ne zcela se mi líbí, že se bude prodlužovat vzdálenost, na kterou je možno převážet zvíře k utracení na jatka, zvíře nemocné, zvíře, kterému je potřeba zkrátit utrpení, takže tato část senátního návrhu mi není blízká.

Pokud se týká toho, kdo má nésti náklady při zapečetění bytu atd., tak na to nemám úplně vyhraněný názor, protože pro mne je podstatné, že se o to zvíře někdo postará. Jestli náklady ponese obec, těch případů zase není tolik, nebo stát, a ten je možná bližší, to je mi vcelku jedno.

K prvnímu bodu senátního návrhu bych chtěl říci, že samozřejmě jej podporuji, protože připustit, abychom z bezkontaktního norování udělali norování kontaktní, je nepřijatelné. Ono i samo norování je problém, protože ten pes do nory jde, protože je nakrklý a chce tu lišku zakousnout. Ta liška tam není proto, že by se chtěla s tím pejskem rvát. To je jedna věc.

Potom mi občas připadá, že ten zákon není ani tak o ochraně zvířat proti týrání, ale o myslivosti. Já nemám nic proti myslivosti. Mám mnoho přátel myslivců. Uvědomuji si význam myslivosti i v ochraně přírody - ale my tady používáme termín škodná. Cožpak zvířata máme rozdělovat na škodnou a neškodnou? Tento slang patří do myslivosti, ale nepatří to do zákona na ochranu zvířat proti týrání, protože to jsou zvířata a ta mají stejný nárok na život, ať jsou podle myslivců škodná nebo neškodná. Toto rozdělování mi připadá velmi absurdní.

Stejně tak se mi nelíbí, když se tady uvádí, jak to uvedla paní kolegyně, že lišky mohou za to, že klesá stav křepelek a já nevím čeho všeho, tetřívků, bažantů, zajíců. Vážení přátelé, my jsme vinni, že klesají stavy těchto zvířat. Naše činnost. To, že klesá biodiverzita na celém světě, za to nemohou lišky, ale činnost člověka. Ta způsobuje, že jejich biotopy se zmenšují, ekologické niky jsou stálé méně a méně přijatelné pro zvířata. Liška v tom hraje naprosto zanedbatelnou roli. To je trošičku manipulace s názory nás ve Sněmovně a asi i všech lidí.

Mě to dost mrzí, protože popravdě řečeno týrání lišky je už při kontaktním norování. Jenom psychické, ne fyzické. Určitě jí nedělá dobře, když na ni pustíte rafana jednoho, druhého, třetího, čtvrtého a ten pes tam na tu lišku přes mřížku vyje, řve, štěká a ta liška to musí trpět. Chcete si to někdo vyzkoušet, že to není příjemné? Když bychom přistoupili na vaši filozofii, vážení přátelé, tak bychom mohli říci: proč tedy nedáme armádě vězně nebo nějaké zajatce, aby si to vyzkoušeli ve skutečnosti, jaké to je, zabíjet jiné lidi? Oni to také jenom zkoušejí jako trénink a v boji to potom vypadá jinak, a musí se s tím vyrovnat. Vím, že tento příklad je trochu přitažený za vlasy. Ale maličko srovnání tam je.

Já tím chci jen říci, že je nám bližší senátní návrh, ale z důvodů, které jsem uvedl, se zdržíme hlasování, i z důvodů, že v tom zákoně stále zůstává mnoho bodů, které umožňují týrání zvířat. To je ten problém. Jinak je nám opravdu senátní návrh bližší. V případě parlamentního návrhu jsme jasně proti. Děkujeme.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Bohatec, poté s faktickou pan poslanec Zgarba. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bohatec: Dámy a pánové, já vás nebudu dlouho zdržovat. Jenom na kolegu Rabase. Tam těch 100 km je dáno do souladu se správními poplatky, to znamená že to není navýšení. To navýšení prošlo na zemědělském výboru, myslím u kolegy Grünera, jako pozměňovací návrh. Já jsem dával podobný. Tam dochází k souladu, že jsme schválili 100 km, ale ve správních poplatcích zůstalo 65 km.

Při faktické poznámce se nebudu dále rozpovídávat. Jinak samozřejmě podporuji názor pana kolegy Řiháka i pana ministra Gandaloviče. Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Další s faktickou je pan poslanec Zgarba. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Jsem omezen časem, tak jen tři myšlenky velmi stručně.

Kolega Přemysl Rabas, kterého si vážím a který je platným členem zemědělského výboru, zapomněl ve svém vystoupení na to - doporučil bych jemu a jeho kolegům, aby si zjistili, jaké jsou dnešní stavy lišek a ostatní pernaté a srstnaté zvěře, nebo jiných zvířat, abych nepoužíval termíny ze zákona o myslivosti. Dnes v přírodě převažuje výrazně stav škodné, lišek a jiných zvířat, nad ostatními druhy. Můj děda mi věnoval knihu Myslivost první republiky; tam se uvádí, že na průměrných tisíc hektarů honebních pozemků má být 1,5 páru lišky. V dnešní době je to desetinásobek.

K poplatkům z hlediska měst a obcí. Co udělá zástupce úřadu pro zastupování státu nebo policie, když pečetí byt? Kočku z bytu vyžene nebo zajistí, aby byt byl prázdný, a stejně tu záležitost řeší obec. V tomto směru nějaké problémy z hlediska obce… Vystoupení mých kolegů předřečníků jsou zavádějící. Stejně z dikce jiných zákonů tyto záležitosti se zvířaty řeší obec.

Co se týče lišky, tak chci kolegům připomenout, že starého psa novým kouskům nikdo nenaučí. Jestli se někdo cvičí, tak je to štěně, u kterého je vychováván nějaký návyk ve vztahu k norování, a ne to, co tu bylo řečeno.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Já se jenom zeptám pana poslance Kleina, jestli chce vystoupit s faktickou, nebo řádnou. Řádnou, takže nyní vystoupí pan poslanec Ambrozek. Nevystoupí, protože se o slovo přihlásil pan ministr Gandalovič. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl poprosit myslivce, kterých si nesmírně vážím, myslivce všech politických stran, aby tuto debatu neučinili natolik vyhrocenou, že nakonec nám neprojde ani jedna verze zákona. Prosím, myslivci všech stran (smích a potlesk), nespojujte se, prosím, v této argumentaci, protože já se opravdu obávám, že nemyslivci v této Poslanecké sněmovně by mohli zareagovat tím způsobem, že nedostaneme ani tu stojedničku.

Děkuji za pochopení této mé poznámky.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí pan poslanec Ambrozek, připraví se pan poslanec Klein.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, já myslím, že jsme už bohatě vyhověli přání předsedy Sněmovny, který chtěl, aby bylo dnešní jednání pro diváky zajímavé, protože ta diskuse se dostává zhruba do úrovně před deseti lety, kdy se tato novela projednávala poprvé. Tehdy byla podána novela o umožnění norování, které bylo zakázáno zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Tato novela se tady projednávala velmi usilovně. Vracel ji tehdy Senát i prezident, a protože došlo k předčasným volbám, tak ta novela nebyla přijata.

Líbí se mi humor pana ministra směrem k myslivcům. Nevím, jestli si vzpomíná na doby projednávání zákona o myslivosti, kdy většině lidí z jeho poslaneckého klubu přece jen u toho určitý zásah do vlastnických práv vadil, ale vidím, že doby se mění a že nyní si všichni rozumějí.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP