(17.50 hodin)
(pokračuje Petr)

Já se domnívám, že to není nic jiného než sofistikovanější dovoz odpadu do České republiky. A jak to dopadlo s textilem, papírem apod. jistě víme, co nás to stálo úsilí, mezinárodních sporů.

Takže dámy a pánové, vládní návrh vždy nemusí být lepší. A i vládní návrh týkající se životního prostředí, jak jsem zde doložil z hlediska dovozu autovraků, může být tak špatný, že podle mě výrazným způsobem toto prostředí zhoršuje.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Břetislavu Petrovi. Řádně přihlášený pan poslanec Libor Ambrozek. Ano, vidím další přihlášky. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pane předsedající, zástupci vlády, kolegyně a kolegové, poslanecký návrh se snaží řešit dva okruhy problémů, které, musím potvrdit, jsou velmi vážné. Především od starostů ze severních Čech jsme opakovaně žádáni jako poslanci, abychom se pokusili legislativně zabránit tomu, co se dnes děje při výkupu sběrných surovin, především železa i barevných kovů. Tato aktivita, jak bylo zmíněno, už tady byla v minulém volebním období a i tehdy šla průřezově politickými stranami a nezáleželo úplně na tom, zda její předkladatelé byli z koalice, či opozice.

Asi by bylo naivní věřit, že jenom touto novelou bude problém vyřešen. Nemůžeme určitě od toho čekat úplné zázraky, ale já si myslím, že to téma stojí za diskusi a že v případě, že návrh zákona bude propuštěn do dalšího čtení, se tomu budeme ve výboru podrobně věnovat i v rámci podvýborů a že možná stojí za to diskutovat tyto dva problémy, ať už jsou to sběrné suroviny nebo autovraky, odděleně od té velké novely, protože tam témat k diskusi bude nejméně desítka.

Já si proto myslím, že pokud ten návrh bude propuštěn do dalšího čtení, že by stálo za úvahu prodloužit dobu pro projednávání dejme tomu o 20 dnů a že se tím může i stát, že se tato novela potká s novelou vládní, můžeme se podívat, které navrhované řešení je lepší, a do jedné či druhé novely ho převzít, anebo může výbor opustit třeba i jedna norma se zapracováním těchto námětů, to už uvidíme podle vývoje situace. Ale pokud je termín předložení velké novely do konce března do vlády, tak si myslím, že ty zákony by se tu mohly minimálně na výboru potkat a že bychom pak mohli zvážit další postup.

Co se týká autovraků, jak tady zmiňoval kolega Petr, myslím, že ta čísla jsou opravdu varující. Problémem je, že asi ani toto úplně nevyřeší předkládaná novela, protože řada autovraků vůbec nekončí v zařízeních, která jsou k tomu určena, ale zůstávají někde na opuštěných místech ve volné krajině a dnes už při otevřených hranicích je také velký problém samozřejmě tyto vozy zachycovat, protože já souhlasím s tím, že v podstatě se jedná většinou o odpad, a nikoli o dovážené vozidlo, a možná se toho naši evropští spoluobčané nejenom zbaví prodejem, ale možná i zadarmo, protože pořád to je samozřejmě levnější než to dát do zařízení někde v Rakousku nebo Německu.

Takže já vnímám tuto poslaneckou novelu jako námět k tomu, jak aspoň zčásti tento problém řešit. Varuji před tím, abychom podlehli dojmu, a i třeba starostové a další, že problém bude tou novelou vyřešen. A v případě, že půjde do druhého čtení, tak navrhuji dobu projednávání prodloužit o 20 dnů.

Poslední poznámka. Já jsem úplně nepostřehl z vystoupení pana místopředsedy vlády, zda navrhuje zamítnutí, či nikoli. On jenom řekl, že tady v podstatě obhajoval stanovisko vlády, o tom ovšem nehlasujeme. To znamená, že zatím během této rozpravy žádný návrh na zamítnutí nepadl, jestli tomu tak rozumím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Liboru Ambrozkovi. Dále se přihlásil pan poslanec Vlastimil Aubrecht. Já samozřejmě eviduji pouze návrh, který přednesl pan zpravodaj, ale to se potom domluvíme až na závěr obecné rozpravy. Nyní s vystoupením Vlastimil Aubrecht. Prosím , pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, jak již bylo zde řečeno, je námi předložený návrh téměř shodný s tím, který již byl jednou schválen Sněmovnou a na který netrpělivě čekají obce, oborové svazy, které nám to písemně potvrdily, že podporují tento návrh. A například takové České dráhy, kdy v případě Českých drah nehrozí jenom materiální škody, ale také, co je daleko horší, škody na zdraví a životech. Čili proto si myslíme, že tento problém je nutno řešit, a řešit rychle, protože vlastně už máme dvouleté zpoždění.

Jako předseda podvýboru pro suroviny a odpady již téměř rok žádám Ministerstvo životního prostředí, aby nám do podvýboru zaslali jejich návrh odpadového zákona. Bohužel, zatím jsme nedostali žádnou reakci. Na rozdíl od nich my náš návrh jsme na ministerstvo zaslali ještě předtím než šel do Sněmovny. Samozřejmě chápeme, že vládní návrh je daleko větší, než byl ten náš, my jsme si taky nedávali ambice vyřešit všechny problémy, ale protože jsme viděli určitý problém, který jak jsem již řekl, měl dvouletý odklad, rozhodli jsme se předložit náš návrh.

Samozřejmě vládní návrh, který přijde do Sněmovny, bude daleko rozsáhlejší, obsáhlejší a bude řešit daleko větší rozsah problémů než ten náš malý skromný návrh. Ale to také znamená, že tento návrh se bude daleko déle projednávat a jeho projednávání bude složitější. To jsme mimo jiné chtěli urychlit tím, když jsme to chtěli již předjednávat v podvýboru.

Samozřejmě ještě v době, kdy se bude projednávat vládní návrh ve Sněmovně, může Evropská komise, popř. Evropský parlament, schválit nové směrnice, o kterých jsme byli informováni, že jsou připravované, a ten vládní návrh by se znovu upravoval.

Když budeme počítat, že nám bylo sděleno, že v březnu ho bude vláda projednávat, to znamená že Sněmovna ho bude projednávat někdy v červnu, čili bude velký problém, aby byl vůbec do konce roku schválen a vstoupil v platnost. Když budeme počítat časový průběh. Čili v tuto chvíli si myslím, že to je už velké časové období.

Také na včerejším jednání s představiteli Hnutí Duha, kdy oni chtějí aktivně vstoupit do projednávání zákona o odpadech a chtějí se účastnit i jeho projednávání, vyplynulo, že lepší by bylo v tuto chvíli přijmout tuto krátkou novelu a plně se věnovat tomu vládnímu návrhu, aby splňoval všechny podmínky.

Proto si myslíme, že další odklad je pouze zavírání očí nad daným problémem, a dovolil bych si vás požádat o propuštění do druhého čtení a myslím si, že jako jeden z předkladatelů, možná mi to i ostatní potvrdí, že bych neměl problém s prodloužením termínu, abychom viděli, jaký návrh vlády přijde do Sněmovny, jestli bude řešit tento problém, jak bude rychlé jeho projednávání, a pak není problém přeci kdykoli i tento návrh popřípadě stáhnout anebo ho promítnout do vládního návrhu jako pozměňující návrh.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP