(15.40 hodin)
(pokračuje Gandalovič)

Z těch všech ostatních ustanovení zákona samozřejmě vyplývá, že kauce je vrácena. Je prostě možná určitým nedorozuměním, že tak jak to bylo navrženo, nebyl tam celý text zákona, a z toho vyplývalo doporučení vlády.

Poslední bod vlády. Doporučuje promítnout do § 8 - což, pro vaši informaci, je veřejná obchodní soutěž bez jakýchkoliv předkupních nebo omezujících podmínek - stejný princip, to znamená zrušení soutěže a převedení do režimu zákona 229. Tady my máme za to, že veřejná obchodní soutěž fakticky je tím posledním krokem k prodeji státní půdy a že v té lze spíše očekávat, že jsou reálné ceny, že tam soutěží skutečně zájemci s cenami poměrně vysokými, a tudíž fakticky není zde nebezpečí, že by došlo k postupu podle § 7. My také nemáme žádnou zkušenost s tím, že by postup postupných odstupování byl použit podle § 8. Naopak, velmi často se to vyskytovalo podle § 7.

Dámy a pánové, tím jsem se snažil vyargumentovat stanovisko vlády, jejímž jsem členem. Je to pozice z mé strany trošku nestandardní, ale je to skutečně vyvoláno tím, že mám velký zájem na tom, aby tato novela zákona vešla v platnost velmi rychle, protože každým dnem, kdy tento zákon není tímto způsobem novelizován, je zde právě pořád ještě prostor pro takovéto jednání. My bychom byli skutečně neradi, kdybychom se s tím museli setkat kdykoliv v nejbližší době, a proto vás prosím, abyste vzali v úvahu tyto argumenty a souhlasili s tím, že Sněmovna vysloví s tímto návrhem zákona souhlas již v prvním čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, vážený pane poslanče i ministře v jedné osobě v tuto chvíli, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ladislav Skopal. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak již řekl pan ministr, jedná se o záležitost, která je akutní. Je potřeba ji vyřešit. Jak jste si všimli v rámci předkládaného návrhu, jsou tam podepsáni z větší části skoro všichni členové zemědělského výboru. Já tam nejsem podepsán jen proto, že jsem se toho zemědělského výboru nezúčastnil, a tudíž mám tu čest teď dělat zpravodaje, což si myslím, že je také dobré.

Vzhledem k tomu, že podstatné a zásadní informace již sdělil pan ministr, já doporučuji, aby tato novela proběhla v tom režimu, jak již zde bylo řečeno, a žádám tím i Sněmovnu, aby takto postupovala.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím jednu přihlášku a registruji druhou. Prvním přihlášeným je pan poslanec Josef Šenfeld.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážená vládo, vážení kolegové, úvodem chci předeslat, že o problému spekulací s pozemky se ví již docela dlouho, dokonce o tom věděly předchozí vlády. Z tohoto místa se nabízí otázka, proč to nebylo vyřešeno již dříve, dokonce proč to nebylo vyřešeno vládním návrhem, že to muselo být řešeno takto, poslaneckým návrhem.

Rád bych zde prezentoval připomínky některých zemědělců, kteří uvedenou novelou nejsou nadšeni. Pro ně zásadní nedostatky z jejich pohledu novela neřeší. Ani zemědělci si nemyslí, že novela bude k něčemu dobrá. Podle nich se problém se spekulanty přesouvá z § 7 do § 8 a vlastním zemědělcům to jen zkomplikuje život. Zdá se, že již není vůle ani prostor pro to, aby zemědělskou půdu koupili zemědělci. Zemědělec má velmi malou šanci využít předkupní právo podle § 7. Jeho šance jsou dány velice často pouze libovůlí úředníka na Pozemkovém fondu. Pokud tento úředník dá do nabídky dva pozemky, které spadají do kategorie, kdy by zemědělec mohl uplatnit předkupní právo, a z toho ten jeden pozemek například má výměru půl hektaru, a to ještě je třeba nějaká bažina, a druhý pozemek je dvacetihektarový, tak samozřejmě logicky se nedá využít předkupní právo pro tento větší pozemek. A Pozemkový fond to tak podle vyjádření zemědělců praktikuje. Mají s tím své zkušenosti.

Vracím se tam, kde jsme byli. Při nepodepsání kupní smlouvy s prvním zájemcem v pořadí soutěž končí, pozemek se bude nabízet k restituci, a nebude-li zájem, následuje nabídka podle § 8. Proč se vynechává přednostní nabídka dle § 7? Zemědělci tím ztratí přednostní výhodu a fakticky to znamená, že k nezískané půdě se již patrně v budoucnosti nedostanou. Jinými slovy, dostanou se k ní nezemědělci.

Není jednoduché najít nějaké řešení, které by bylo optimální, ale pokud se mají platit kauce a zároveň má být uplatněno vypuštění prodeje podle § 7, tak to podle názoru některých zemědělců nemá smysl.

Vzhledem k tomu, že v tomto případě je horší řešení lepší než žádné, poslanecký klub KSČM tuto novelu v navrženém znění podpoří. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Václav Grüner. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Grüner: Děkuji, paní místopředsedkyně, za udělení slova. Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, poslanecký návrh, sněmovní tisk 342, kterým se mění zákon č. 95/99 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, řeší současnou nedobrou situaci při prodeji státní půdy formou veřejné soutěže podle § 7 tohoto zákona. Soutěže se totiž běžně za jeden kupující subjekt zúčastňují dva, tři i více zástupců, kteří v soutěži navrhují stupňovitě jednotlivé cenové návrhy a po vyhodnocení soutěže pak z nepříznivých návrhů odstupují, a tak získávají pozemky za pro ně co nejpříznivější možnou cenu. Tímto postupem jsou znevýhodňováni ostatní zájemci o nákup státní půdy a stlačuje se tím i cena, za kterou je státní půda prodávána.

Navrhované řešení zamezí těmto spekulacím při nákupu státní půdy. Já si myslím, že je možno ho potvrdit i schválit jeho projednání podle § 90. Zároveň ale konstatuji, a bylo to tady mým předřečníkem také řečeno, že v zákoně č. 95/1999 Sb. existuje řada dalších nejasností, i nejasnosti v postupu Pozemkového fondu, který připravuje tyto pozemky k prodeji. Jsou tam i problémy s přístupem k právnickým osobám, které nemají možnost nakupovat státní půdu v tomto režimu. Bude tedy třeba v krátké době připravit velkou novelu tohoto zákona a předložit ji do Sněmovny.

Děkuji za udělené slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo další chce přihlásit do rozpravy. Ano, pan poslanec Daniel Petruška. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Petruška: Já jsem si se zájmem vyslechl předřečníky. Máte pravdu, páni kolegové, v tom, že řešení té situace není jednoduché. Já bych to nerad polarizoval. Pravdou je, že jako člen dozorčí rady se problematickými případy privatizace státní půdy zabývám a musím zabývat a zemědělci se na mě také obracejí. Musím ale říci, že oni sami, ti rozumnější, vědí, že dobré jednoduché řešení neexistuje.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP