(12.00 hodin)
(pokračuje Konečná)

K samotnému velmi stručnému návrhu zákona. Ráda bych upozornila na to, že i legislativci Ministerstva životního prostředí chtějí zachovat bezúplatný vztah k veřejnosti nebo neziskový princip, tak jak tady bylo řečeno, a proto nebylo vypuštěno slovíčko bezplatně z bodu e) paragrafu 2 odst. 2. Ale přitom si samozřejmě uvědomují a uznávají, že chovat a ukazovat zvířata bezplatně nelze. Dle mého názoru je však úprava dostačující. Pro zařízení s chovem méně než 20 druhů volně žijících živočichů, které je součástí většího celku historického objektu, podle mého názoru opravdu není třeba vybírat další samostatné vstupné. To může zaplatit návštěvník, a koneckonců se to tak i děje, při návštěvě toho celku, případně několika dalších okruhů, a náklady na chov zvířat by k nim měly být zahrnuty.

Budu doufat, že to, co dnes uděláme, protože devadesátka nebyla blokovaná, a předpokládám, že vzhledem k tomu, že se jedná o vládní návrh, ke kterému vláda vyslovila souhlas, tento návrh přijme, tak nebude znamenat to, že ne my všichni, kteří zde ty příjmy máme, ale maminky s dětmi, které budou chtít zvířata ukázat svým dětem, nebudou muset vytáhnout další pro nás možná některé směšnou dvacetikorunu k tomu, aby tomu tak bylo, a že se opravdu většina těchto malých zvířecích farem či medvědů v hradních příkopech nebo většina zámků, které je mají, rozhodne pro to, aby k vybírání nedošlo. Chápu snahu předkladatelů, nicméně dovolte mi tuto snahu nepodpořit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Kateřině Konečné a otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám. Takže rozpravu končím a rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Já vás všechny odhlásím, zazvoním na gong, poprosím o novou registraci.

V následujícím hlasování rozhodneme o usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 337 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 61. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 127 poslanců, 82 bylo pro, 32 proti, takže toto usnesení bylo přijato.

 

A na mně je, abych zahájil podrobnou rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, tak podrobnou rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Davida Kafky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 337."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 62. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 135 poslanců, 126 bylo pro, čtyři proti. Konstatuji, že usnesení bylo přijato a že jsme projednali tento návrh podle § 90 odst. 2, takže mohu ukončit nejen prvé čtení, ale vůbec projednávání v Poslanecké sněmovně.

 

Dále se budeme věnovat, dámy a pánové, bodu

 

34.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Radko Martínka, Michala Haška, Jiřího Paroubka,
Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 340/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Návrh byl, aby se to projednávalo podle § 90 odst. 2, ale mám tady veto, takže mohu konstatovat, že toto veto splňuje náležitosti jednacího řádu a že stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 340/1.

Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, tento návrh zákona předložila skupina poslanců už v závěru loňského roku. Naším cílem bylo zabránit zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty od 1. ledna letošního roku z pěti na stávajících devět procent. Současně, aby to bylo opatření, které bude rozpočtově vyrovnané, jsme navrhli, aby bylo pozastaveno snižování sazby daně z příjmů právnických osob. Pokusili jsme se projednat tento návrh zákona na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, tehdy tato možnost byla zablokována většinou v této Poslanecké sněmovně, a proto se tento návrh dostává znovu na půdu Poslanecké sněmovny v této chvíli. V případě, že by byl Poslaneckou sněmovnou propuštěn do dalšího čtení, předpokládám příslušné úpravy, dát účinnosti navrhovaných opatření tak, aby se posunula z uvažovaného a ještě stále v textu přítomného data 1. ledna roku 2008 o rok později, to znamená na 1. leden roku 2009.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Sobotkovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj Milan Urban poté, co přestane býti odposloucháván.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, my už jsme na tom stejně s těmi odposlechy, až bude platit ten zákon.

Já nemám co dodat k úvodnímu slovu kolegy Bohuslava Sobotky. Doufám, že Sněmovna vnímá důležitost této normy, protože přijetí tohoto zákona bude znamenat zvýšení životní úrovně občanů v České republice.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Urbanovi a otevírám obecnou rozpravu. Jako první se přihlásil pan ministr Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já vás nechci příliš zdržovat, protože se domnívám, že v loňském roce při diskusi o balíku reformních zákonů o stabilizaci veřejných rozpočtů jsme na toto téma vedli jak v Poslanecké sněmovně, tak v médiích mnohahodinové, mnohadenní, mnohaměsíční diskuse a vyčerpali jsme všechny argumenty, kterých jsme byli schopni - jedna i druhá strana. A proto si nedovolím dnes obtěžovat vás svými argumenty, které jsem mnohokrát na toto téma přednášel, a vyzvu si na pomoc mnohem vyšší autoritu, vezmu si na pomoc pana profesora Jana Švejnara, renomovaného ekonoma, který je kandidován jako kandidát na Pražský hrad, který na téma přímých daní a daní z přidané hodnoty řekl - a teď promiňte, že proti svému zvyku budu číst, abych citoval přesně.

Když hovořil na toto téma, pochválil krok, který jsme prosadili v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů, a řekl: "Lidé budou motivováni, aby více vydělávali. Stát bude o něco méně trestat úspěch. V obchodech budou naopak více přemýšlet, za co utrácejí. Přesun daní od příjmů ke spotřebě ekonomice prospívá. V Česku patří podíl přímých daní včetně odvodů pojistného k jedněm z nejvyšších v Evropě. To zbytečně prodražuje práci." Tolik Jan Švejnar, přesný citát z roku 2007.

Já si vás proto dovoluji, kolegové z opozice, se vší pokorou požádat, abyste přijali argument autority, kterou podporujete na nejvyšší ústavní místo v zemi, spolu s ním a spolu se mnou zamítli tento návrh, a tím také dávám návrh na zamítnutí.

Děkuji za pozornost.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP