(14.30 hodin)

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi navrhnout také úpravu dnešního programu jednání schůze, a to v bodě 49 pozvánky, kdy předkladatelé Zdeňka Horníková a Oldřich Vojíř předložili návrh zákona novely č. 72/1994 Sb., a poprosil bych, aby tento návrh zákona byl zařazen na pátek za již pevně zařazené body, a to především z toho důvodu, že tento návrh zákona se nachází v prvém čtení přerušené rozpravy a myslím si, že by bylo velmi záhodné tuto rozpravu dokončit, a bude-li tu vůle Sněmovny, tak přikázat tento návrh zákona příslušnému výboru, neboť jsem přesvědčen, že sice možná není úplně dokonalý, nicméně je potřebný.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, na tento týden na pátek, ano? Děkuji.

Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Raninec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Juraj Raninec: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já navrhuji, abychom z pořadu této schůze vyřadili pod číslo 57. Je to návrh zastupitelstva Libereckého kraje na novelu zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, sněmovní tisk č. 297. Navrhuji to z toho důvodu, že ještě budou probíhat jednání mezi navrhovatelem a příslušným ministrem. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní se o slovo přihlásil pan poslanec Böhnisch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych si dovolil požádat Sněmovnu o přesunutí bodu 37, sněmovní tisk 370, ocenění účastníků národního boje, na konec bloku prvních čtení z důvodu zdravotní indispozice zpravodaje a omluvené neúčasti jednoho z klíčových autorů zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já bych poprosil ještě ten termín, protože jsem byl rozptylován.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Prosil bych na konec bloku prvních čtení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Na konec bloku prvních čtení.

Dále se přihlásil do rozpravy pan poslanec Hamáček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hamáček: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl Sněmovně zařadit nový bod, a to do bloku zpráv, to znamená od bodu 111 dále. Ten bod by zněl Informace ministra zahraničních věcí České republiky o situaci v Kosovu a postoji České republiky k této problematice. Já tak činím s vědomím, že této otázce se pravidelně věnuje zahraniční výbor na svých jednáních. Nicméně doba pokročila a vývoj v té situaci je takový, že mám za to, že tomuto tématu by se měla věnovat Poslanecká sněmovna a měli bychom umožnit debatu na plénu Poslanecké sněmovny, měli bychom vyslechnout informaci ministra zahraničních věcí a poté k této věci diskutovat. Navrhuji tento bod do bodu zpráv s vědomím toho, že se ve čtvrtek sejde zahraniční výbor na mimořádné schůzi, která se bude věnovat jenom a pouze problematice Kosova, takže v době, kdy by tento bod přišel na pořad Sněmovny, již budeme znát i aktuální stanovisko zahraničního výboru.

Jenom možná závěrem. Nebyli bychom jako parlament žádnou výjimkou, debata o této problematice se vedla jak ve slovenském, italském, anglickém a dalších parlamentech. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji vám, pane poslanče. Dále je přihlášen do rozpravy pan poslanec Mlčák, a náhradní kartu č. 19 má pan ministr Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Mlčák: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, navrhuji zařadit pevně bod programu uvedený pod číslem 113, sněmovní tisk 365. Je to zpráva vlády o využití legislativních podnětů ze souhrnné zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006 atd. Pevně zařadit na středu 6. 2. odpoledne. Důvodem je možná účast pana ombudsmana dr. Otakara Motejla. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Bohatec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bohatec: Hezké odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Dámy a pánové, po domluvě s panem ministrem Gandalovičem bych žádal o zařazení bodu č. 4, jestli jsem tomu dobře rozuměl, vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění dalších předpisů, sněmovní tisk 184 vrácený Senátem, na jednání dne 5. 2. na příští úterý za pevně zařazené body. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Rybínová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já si dovolím navrhnout vyřazení bodu 14 z programu schůze. Jedná se o tisk č. 361, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů, zákon o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, který byl v prvním čtení přikázán kromě jiných výborů výboru pro zdravotnictví.

Jako zpravodajka tisku č. 361 zdravotního výboru vás chci informovat o tom, že tisk 361 výbor pro zdravotnictví projednával na své 15. schůzi 16. ledna, projednávání však bylo usnesením výboru přerušeno a bylo postoupeno k projednání podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, úhrady péče, léků a lékovou politiku a lázeňství s tím, že tento tisk bude znovu předložen zdravotnímu výboru na únorové schůzi.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Navrhujete vyřadit tedy sněmovní tisk 361. Ano. Děkuji.

Nyní se o slovo přihlásil pan poslanec Šťastný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já si dovoluji podat návrh na přesunutí bodu 15, sněmovní tisk 142, jehož jsem jedním z předkladatelů, což je novela zákona 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, na úterý 5. 2. do bloku druhých čtení.

Zdůvodnění je takové, že ve stejný den budou probírány v prvním čtení i ostatní zdravotní zákony a bude přítomen i ministr zdravotnictví, což pokládám pro projednání tohoto bodu jako důležité. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásila paní poslankyně Čurdová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovoluji si vás požádat o pevné zařazení bodu č. 6 pozvánky, je to sněmovní tisk 253, druhé čtení zákona, ochrana před diskriminací, a dovoluji si vás požádat o jeho zařazení na 30. 1. 2008 jako první bod odpoledne, to je na zítra. Důvodem je nepřítomnost zpravodaje v dnešních odpoledních hodinách. (Velký hluk v sále.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Dále se o slovo přihlásil pan poslanec Rath.

Já bych poprosil všechny poslance a poslankyně, aby se usadili, ztišili, abychom se slyšeli, protože skutečně tady padá spousta návrhů, abychom je stačili zaregistrovat a potom abychom o nich hlasovali. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, navrhuji nový bod Informace ministra zdravotnictví Tomáše Julínka o dopadu poplatků ve zdravotnictví, o nárůstu doplatků na léky a o chystané privatizaci fakultních nemocnic a privatizaci zdravotních pojišťoven. Tento bod bych byl rád, kdyby byl zařazen v úterý příští týden po pevně zařazených bodech.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP