Stenografický zápis 27. schůze, 31. ledna 2008


(Schůze zahájena v 9.02)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Alexander Černý


122. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Alexander Černý
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Miroslav Váňa
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Šlajs
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec David Rath
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miroslav Váňa
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Jan Hamáček
Předseda PSP Miloslav Vlček


52. Návrh poslance Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., zákona č. 179/2003 Sb., a zákona č. 293/2004 Sb. /sněmovní tisk 380/ - prvé čtení

Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Karel Korytář
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Jindřich Valouch
Poslanec Karel Sehoř


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 390/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Václav Mencl
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 13.01 hodin.)
(Jednání zahájeno ve 14.30 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


123. Ústní interpelace

Poslanec Ondřej Plašil
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Vladimír Hink
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Vladimír Hink
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Kateřina Konečná
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslankyně Kateřina Konečná
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jan Látka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec František Bublan
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec František Bublan
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Klučka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Klučka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Břetislav Petr
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Břetislav Petr
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Miroslav Váňa
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Miroslav Váňa
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Petr Wolf
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Miroslav Svoboda
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Zdeněk Maršíček
Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Karel Šplíchal
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Jiří Petrů
Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Jiří Petrů
Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslankyně Gabriela Kalábková
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslankyně Gabriela Kalábková
Poslanec Václav Exner
Poslanec Václav Klučka
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Václav Exner
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Václav Exner
Poslanec Břetislav Petr
Místopředseda vlády ČR Alexandr Vondra
Poslanec Břetislav Petr
Místopředseda vlády ČR Alexandr Vondra
Poslanec Zdeněk Maršíček
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Maršíček
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Maršíček
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání skončilo v 17.42 hod.)


Přihlásit/registrovat se do ISP