Stenografický zápis 26. schůze, 15. ledna 2008

(Schůze zahájena ve 14.07 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 355/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Schůze skončila ve 14.33 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP