(16.00 hodin)

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já myslím, že se mýlíte, ale nechci vám to vymlouvat. Ta první vláda byla jednobarevná vláda doplněná některými nezávislými ministry, kteří neměli stranické zabarvení, a neměla ve svém programu, ani v tom původně proponovaném, vámi výše uvedený závazek. To znamená jedná se skutečně o desetiměsíční interval.

Já vás ubezpečuji, že tento programový závazek, který máme ve svém programovém prohlášení, bude naplněn v míře, v jaké se budeme schopni v koalici dohodnout a jakou Sněmovna nakonec svými pozměňovacími návrhy upraví. To znamená není to prohra Strany zelených, je to otázka termínu, který pro realizaci takových kroků můžeme mít. A tady opravdu dělejte závěry až na konci našeho funkčního období. Ale udělají to - ne vy, ale spíše voliči našich stran, jestli jsme naplnili naše programové prohlášení, či nikoli. Deset měsíců není z hlediska vládnutí doba, která by si zasloužila tak významný odsudek, jaký jste udělala ve své interpelaci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu premiérovi. Nyní udělím slovo dalšímu interpelujícímu, tím je místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek. (Předseda vlády Topolánek odchází ze sálu.) Pane předsedo, já vás nemohu propustit, protože tady není žádný z místopředsedů vlády a ještě neskončily interpelace. (Poznámka předsedy vlády Topolánka mimo mikrofon při cestě ze sálu - zpochybňuje nutnost své další účasti při interpelacích.) Pane předsedo vlády, to nemůžete udělat, buď tady bude po celou dobu jednání předseda vlády, nebo místopředseda vlády. Usnesení Poslanecké sněmovny č. 31 je závazné pro vládu. Tato vláda odpovídá Poslanecké sněmovně, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek (mimo mikrofon): Ukončete interpelace, já se posadím, 16.00 hodin konec interpelací. Nemám pravdu - podle jednacího řádu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Interpelace na předsedu vlády končí v 16.00 hodin. Není stanoveno na rozdíl od interpelací na členy vlády, že poslední interpelace se dává pět minut před skončením toho času do 18.00 hodin. (Poznámka předsedy vlády Topolánka: Souhlasím.) Takže kolegyně Mazuchová znemožnila místopředsedovi Zaorálkovi, aby svou interpelaci uplatnil.

Přejdeme k interpelacím na členy vlády. Než vrátím řízení panu místopředsedovi Zaorálkovi, kterému jsem slíbil, že ho vystřídám v řízení, oznámím, že první interpelací na členy vlády je interpelace pana Miroslava Opálky na Ivana Langera - kterého tady nevidím. Budeme postupovat podle zákona o jednacím řádu, to znamená, že pan poslanec Opálka přednese interpelaci, a pokud tady pan ministr vnitra Langer nebude, bude povinen odpovědět písemně do 30 dnů. Pane poslanče prosím, ujměte se slova. K řízení se vrací místopředseda Zaorálek.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Vážený pane nepřítomný ministře, dne 29. října si moji voliči přečetli v deníku AHA na druhé straně článek uvedený nadpisem Melčák má ochranku, i když už mu nikdo nevyhrožuje, stojí nás statisíce. Od té doby se znovu zvýšila frekvence dotazů občanů, jak to tedy je, kolik to vše stojí, kolik to váže státních zaměstnanců, automobilů, ujetých kilometrů, speciální techniky atd., atd.

Vzhledem k tomu, že nedokážu odpovídat na tyto otázky a sám mám pochybnosti o účelnosti takto vynaložených prostředků, položil jsem vládě včera při jednání 24. schůze Poslanecké sněmovny k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky tři otázky. Zdůraznil jsem, že se nejedná o řečnické otázky. Odpovědi jsem se však nedočkal. Využívám proto zákona o jednacím řádu a pokládám tyto otázky v rámci ústních interpelací.

Za prvé: Pane ministře, do kdy bude trvat takzvaná ochrana ústavního činitele poslance Melčáka? Za druhé: Pane ministře, kolik to vše denně daňové poplatníky stojí? Za třetí: Pane ministře, nejde nakonec o odměnu ze státního rozpočtu za podporu vlády, neboť poslanci Melčákovi jdou na jeho soukromý účet značné náhrady na dopravu už deset měsíců, které ani nemůže použít, jelikož mu dopravu s hlídáním zajišťuje po České republice, a to nejen ze Zlína do Prahy, ale i na rekreace, Policie České republiky? Aby vše bylo ještě absurdnější a nadutější, převáží každý den limuzína pana koaličního poslance asi 200 metrů z ubytovny na Nerudově ulici do areálu Poslanecké sněmovny na Malostranském náměstí. Tak tomu se opravdu říká servis!

Děkuji předem, pane ministře, za nevyhýbavou, nezavádějící, nepolitickou a hlavně za konkrétní odpověď nejen pro mne, ale i pro širokou veřejnost, která se, žel, tuto odpověď dnes nemůže dozvědět. Doufám, že nebude vše zahaleno utajovanými skutečnostmi. V České republice se stejně nikdy nic neutají. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla první interpelace, na ministra Langera, která by měla být řádně vyřízena ve lhůtě, jak předepisuje jednací řád.

Další je interpelace Vladimíry Lesenské, která by chtěla interpelovat pana ministra Tomáše Julínka, který je bohužel také (hlas z pléna: také je unaven) mezi omluvenými, také je mimo. Prosím, paní poslankyně, aspoň přednést to můžete.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Když dovolíte, přestože pan ministr tady není, svůj dotaz nicméně přednesu.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, poplatky u lékaře, v lékárnách, na pohotovosti a za pobyt v nemocnici jsou od 1. 1. 2008 díky reformnímu batohu vládní koalice faktem. Co nám ale zůstává jaksi v pozadí lehce zastřeno, je to, kde, v kterém šuplíku či obálce nebo kolonce tyto peníze vlastně budou zůstávat a jakým způsobem se tam někam budou dostávat. Slyšeli jsme v rámci projednávání reforem, že to jsou finanční prostředky pro nastartování záchrany zdravotnického systému, a že se tedy budou do tohoto systému přece vracet. Někteří lékaři i lékárníci dle mých informací do dnešního dne netuší, jak vlastně mají upravovat své účetní programy, aby tyto poplatky do svého účetnictví a do systému vykazování pro pojišťovny zavedli. Jak mají od 1. 1. 2008 vést svoji evidenci účetní i skladovou. Na to, kde vlastně poplatky zůstanou, se ale ptají i pacienti.

Pokud jste podobné, ne-li stejné otázky, vážený pane ministře Julínku, již obdržel, tak se omlouvám vám i těm, kteří je položili. Ale opakování je matka moudrosti. Třeba se vaše odpověď donese i k těm, kterým jsem v tomto týdnu nedokázala odpovědět já, a možná si tu odpověď zapamatuji, abych mohla v regionu odpovídat, když budu dotázána.

Takže se pokusím jednoduše a snad i srozumitelně své otázky formulovat: Kde vybrané hotovostní i bezhotovostní platby budou zůstávat dočasně a trvale? Jakým způsobem se poplatky do systému zdravotnictví budou vracet Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, interpelace zazněla, je zaznamenána. Můžeme se pustit do další.

To je interpelace na Karla Schwarzenberga od poslance Jana Babora ve věci Kosova. Podotýkám, že ministr Schwarzenberg by měl být na jednání Senátu, jak tady vidím. Tady není. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, včera se zde ve Sněmovně při projednávání sněmovního tisku 347 hovořilo také o naší misi v Kosovu. Mimo jiné zde padla informace, že začátkem 90. let žilo na území Kosova 20, snad 25 % nealbánských menšin. Po velmi sporné humanitární akci NATO, to je bombardování Srbska, odešly nebo byly vyhnány tisíce příslušníků nealbánských menšin a menšiny klesly až na 5 %. V té době byl šéfem UCK pan Thaci, dnešní vítěz voleb v Kosovu. Tento pan Thaci, jenž se prý nechal titulovat přezdívkou Had a kterého v 90. letech dle informací z médií vyšetřovala švýcarská prokuratura pro podezření z pašování drog a vyděračství, tento pan Thaci, o kterém americký list New York Times napsal, že byl namočen do brutálních čistek nejen nealbánských menšin, ale i ostatních albánských spoluobčanů, tak tento pan Thaci dnes vystupuje jako vládce Kosova a bude prý vyhlašovat nezávislost Kosova po 10. prosinci letošního roku, protože mu to údajně státy EU slíbily.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP