(10.50 hodin)
(pokračuje Vlček)

Dále byl návrh pana poslance Vojíře. Ten navrhl zařazení nového bodu na prodloužení lhůty pro předložení zprávy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonnostního mýta pro nákladní automobily nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 162 poslankyň a poslanců pro návrh 158, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Já se ještě vrátím k návrhu pana poslance Šoltyse. Ten mi tady ještě přišel říci, že jeho návrh byl, že sněmovní tisky 348 a 349 je třeba zařadit do bloku třetích čtení.

Kdo souhlasí s návrhem, aby tyto tisky byly zařazeny do bloku třetích čtení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 225 z přítomných 162 poslankyň a poslanců pro návrh 145, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Pan poslanec Vojíř se byl tázat, kdy jsme zařadili jeho bod. Já si myslím, že tento bod zařadíme hned po písemných interpelacích. Souhlasíte s tím takto? Dám o tomto návrhu hlasovat.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 226 z přítomných 162 poslankyň a poslanců pro návrh 140, proti 1. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Bod pana poslance Vojíře bude jako druhý bod, protože již jsme - nebo souhlasíte s tím, že to může být první bod, protože je to bod velice jednoduchý? Takže bude jako první.

 

Mám zde ještě jeden návrh. Je to návrh pana poslance Fialy. Ten navrhuje, aby sněmovní tisk 338, rozpočtové určení daní, byl zařazen do bloku třetích čtení. Ano?

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 227 z přítomných 160 poslankyň a poslanců pro návrh 145, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Teď jsem chtěl právě hovořit o návrhu pana poslance Braného. Pokud, pane poslanče, žádáte o výměnu, tak já potřebuji i návrh, abych mohl nechat hlasovat o změně zpravodaje. Prosím, máte tento návrh?

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji. Takové ambice nemám, ale předseda rozpočtového výboru sdělí ctěnému plénu, kdo to bude zpravodajovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Poprosím pana předsedu rozpočtového výboru, aby nás s tím seznámil, abych mohl o tomto návrhu nechat hlasovat. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já bych vzhledem k oznámené rezignaci zpravodaje, pana poslance Braného, navrhl nového zpravodaje z řad členů rozpočtového výboru, a to pana poslance Doktora z ODS.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji, pane předsedo. Nechám o této změně zpravodaje hlasovat.

 

Měníme zpravodaje u sněmovního tisku 355. Za pana poslance Braného by vykonával tuto funkci pan poslanec Doktor. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 228 z přítomných 158 poslankyň a poslanců pro návrh 140, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Pan poslanec Doktor je zpravodajem u sněmovního tisku 355.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, které padly ve vymezeném čase, kdy mohly padnout. Nyní se budeme zabývat bodem

 

86.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Na pořad jednání 23. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem deset odpovědí, na osm bylo odpovězeno, dvě odpovědi nám zůstávají.

První písemná interpelace, kterou budeme projednávat, je na předsedu vlády Mirka Topolánka. Odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Váni ve věci vládní reformy veřejných financí. S jeho odpovědí Poslanecká sněmovna vyslovila na 22. schůzi Poslanecké sněmovny nesouhlas, a proto předseda vlády České republiky Mirek Topolánek vypracoval novou odpověď, se kterou poslanec Miroslav Váňa opět nesouhlasí. Proto požádal o její zařazení na pořad této schůze Poslanecké sněmovny. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 363.

Prosím pana poslance Váňu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený pane premiére, opět nejsem spokojen s vaší odpovědí na moji písemnou interpelaci na téma reforma veřejných financí. Víte, já rozumím tomu, že vy máte jaksi v popisu práce přesvědčovat celý národ, jak je reforma prospěšná pro každého z nás, jak je reforma sama o sobě úžasná, jak nikomu neublíží, jak naopak všem lidem pomůže od potíží. Pane premiére, ach, ani nevíte, jak já rád bych věřil vám, ale ti z televize, ti mě furt straší, že prý vše bude dražší. Jednou na mě vybafnou zprávou úžasnou o zdražení tepla od roku nového o deset procent, potom následuje zpráva jiná, zpráva, která mě dorazí, že prý zvýšení ceny o deset procent porazí. Za to prý může daň ekologická, zvýšená cena paliva, rostoucí mrška DPH - a vizte, pane premiére, na to už nestačí ani má vysoká škola ekonomická. Sotva, sotva i z té hrůzy oddechnu, den druhý už mne zase ti z televize straší, a já nevím, nevím, co si zase vyslechnu. A to zprávu tu, že všechny domácí stanice televizní zdraží reklamu o dvacet procent, což hned cenu výrobků prý zvýší. A tak, pane premiére, sám sebe se tak ptám, kdo domácím stanicím televizním o jejich reklamu vlastně stojí, když se každý bojí, že vše bude dražší zas.

A tak věřte, z televize, premiére, jsem už vážně, vážně vyplašen. Říkám si, dost už zpráv děsivých, poplašných, nechci už dále býti strašen. A tak si zapnu raději pořad seriózní o vědách ekonomických a zůstávám v naději.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP