(18.10 hodin)
(pokračuje Sehoř)

Pro výpadky cash-flow je jako dříve připravena možnost čerpání pětimiliardového kontokorentu.

Naším společným cílem musí být efektivní využití finančních prostředků. Proto na fondu vznikl podrobný materiál, manuál pro zacházení s dotacemi, připravuje se materiál o statistických cenách jednotlivých druhů komunikací, který by měl pomoci při supervizi nákladů na jednotlivých stavbách. Ta je bohužel i přes loňské usnesení Sněmovny zatím jenom v plenkách. Stejně jako v minulosti se předpokládá zapojení expertní kontrolní činnosti zaměřené na hodnocení efektivity a účelnosti čerpání finančních prostředků.

Návrh rozpočtu, který je vám předložen, je napsán stručně, jasně a přehledně. Zajišťuje využití fondů z Evropské unie, odpovídá požadavkům zákona i Sněmovny, respektuje státní rozpočet a stanovené výdajové rámce, které jsme před chvílí schválili.

Hospodářský výbor návrh projednal a doporučil Poslanecké sněmovně, aby jej schválila s některými pozměňovacími návrhy.

Kromě toho nám byl na lavice rozdán pozměňovací návrh paní poslankyně Jakubkové. Navrhuje zvýšení financí na výstavbu a opravu celostátních a regionálních drah v hodnotě asi 1,5 miliardy korun. Tento návrh je vybilancován vypuštěním 24 stávajících položek rozpočtu. Ty se týkají dálnic D3 a D11, rychlostních silnic R1, R52, R55 a R6 a železničního uzlu v Brně. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury myslí dostatečně na podporu drážní dopravy včetně zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Hospodářský výbor, Ministerstvo dopravy, zrovna tak jako orgány fondu jsou připraveny v případě potřeby aktuálně posílit v průběhu roku položky, které budou třeba. Proto tento pozměňovací návrh v této chvíli nedoporučím Sněmovně ke schválení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku a ptám se, kdo se hlásí z místa. Ano, pan poslanec Hojda. A znovu požádám Sněmovnu o klid.

Vážené paní kolegyně, páni kolegové, opravdu neprojednáváme žádnou nicotnost. Je potřeba se věnovat tomu jednání a prosím, ty hloučky diskutující o jiných problémech, než je tisk 310, resp. 310/1, přesuňte do předsálí, abychom mohli v klidu jednat a rozhodovat. A myslím to odleva doprava, odprava doleva, prostě tak, jak to je.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Dámy a pánové, rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury z hlediska dopadu do národního hospodářství je asi ne tak stejně důležitý jako státní rozpočet na příští rok, ale určitě hned bychom ho mohli zařadit jako zákon ekonomický na druhé místo. Tak jak byl připravován, jedná se o přípravu dlouhodobou. Není to samozřejmě otázka posledních dvou měsíců. Tento návrh pro příští rok byl připravován v podstatě už od loňského roku a předloňského roku, kdy se musí schvalovat určité záměry dlouhodobé, jak vlastně bude vypadat dopravní politika. Proto mě tak trošičku překvapilo, že někteří poslanci z vládní koalice a konkrétně ze Strany zelených, byla tady jmenována paní Jakubková, předložili návrhy, které z prvního pohledu jsou návrhy celkem jakoby dobrými, byly by to ale návrhy dobré a podporovatelné, kdyby neubíraly z jiných staveb.

Všichni, a myslím si, že je to napříč politickými stranami, jsou přesvědčeni o tom, že to, co bylo připraveno, to, co je schváleno dlouhodobě, by se mělo budovat, a nemůžeme se dostat do situace, že si vzpomeneme v průběhu kompletní přípravy a už prakticky dohotovení a zajištění financí, že budeme stavět něco jiného. Pokud by se nám podařilo sehnat navíc prostředky, třeba těch 1,5 miliardy, tak bez problémů pro to ruce zvednu. Ale nemůžu zvedat ruce pro něco, co se mění na poslední chvíli, co nebylo odsouhlaseno na výboru Státního fondu dopravní infrastruktury, nebylo odsouhlaseno na dozorčí radě, nebylo nakonec odsouhlaseno ani na jednání hospodářského výboru. Proto si myslím, že je vhodné podpořit návrh tak, jak je.

Abych se přiznal, tak by bylo zajímavé sledovat, jak by dopadlo hlasování, kdyby celá koalice, jak by jí to asi příslušelo, resp. celá opozice se zdržela hlasování. To by bylo asi velmi zajímavé a byl by to veliký prubířský kámen pevnosti koalice.

Vzhledem k tomu, že jsme si jedno hlasování a v podstatě už několik takových těch problematických jednání ve Sněmovně zažili za poslední dva dny poměrně dost, tak nakonec musím konstatovat, že klub KSČM, přestože uvažoval o tom, že se zdrží hlasování, že tento návrh rozpočtu podpoří. Nepodpoříme, bohužel, musím říci bohužel, návrh paní poslankyně Jakubkové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Hojdovi. Kdo další do rozpravy? Ano, pan ministr financí pan Miroslav Kalousek. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Omlouvám se předkladateli i zpravodaji, ale zneužívám svého práva vystoupit kdykoliv v zásadě na jakékoliv téma a omlouvám se za to, že v rozechvění jsem zapomněl dodržet tradici a spolu s předsedou rozpočtového výboru pozvat každého z vás po skončení dnešní Sněmovny do místnosti A7 na přípitek ke zdárnému uzavření státního rozpočtu. Jste všichni srdečně zváni.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, dobře. To bylo vystoupení pana ministra financí. Využil svého práva.

Pokud nemá nikdo nic do rozpravy... Paní kolegyně Jakubková, poté pan poslanec Plachý. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych se na tomto místě pouze oficiálně přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, neb se tento projednává právě teď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní kolegyně, bylo by lepší, kdyby to bylo v podrobné rozpravě, ale budu to evidovat, takže to prostě bylo součástí našeho jednání.

Pan poslanec Plachý v obecné rozpravě. Pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vaším prostřednictvím, pane předsedající, seznámil paní kolegyni Jakubkovou s dopisem, který na svém jednání ve Starém Městě 26. listopadu přijala skupina 23 starostů dotčených obcí, dotčených silnicí I/55, a který adresovala premiérovi České republiky.

"Vážený pane premiére, naléhavě se na vás obracíme ve věci pokračování přípravy a realizace rychlostní komunikace R55 v úseku Otrokovice-Břeclav. Trasa této rychlostní komunikace po mnohaletém variantním a obtížném vyhledávacím procesu je zakotvena a stabilizována v územních plánech. Stávající komunikace I/55 je vedena průtahy měst a obcí. Její strategická poloha prakticky znamená, že slouží jako severojižní propojení významných aglomerací východní Moravy, olomoucké, zlínské, uherskohradišťské a hodonínské, a v mezinárodním měřítku pro tranzitní dopravu jako spojnice R35, D1, D2. Nadměrné zatížení občanů měst a obcí pak odpovídá významu této komunikace.

Chceme vás proto, pane premiére, podpořit ve vašem úsilí o realizaci schváleného harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 až 2013. Velmi podporujeme výstavbu rychlostní komunikace R55 v trase, která je nyní stanovena územními plány vyšších územních celků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP