(16.50 hodin)

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já jsem přesvědčen, že alternativa B1 nám zůstala nehlasovatelná, protože tam nebyla načtena žádná legislativně technická změna, pane zpravodaji.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já zde mám poznámku, že to bylo upřesněno vůči vládní rozpočtové rezervě, tento návrh. Čili tady bych chtěl požádat o upřesnění a potvrzení ze strany pana poslance Opálky. Moje poznámka říká, že tam byla ta položka upřesněna v rámci poznámek jako vládní rozpočtová rezerva.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Ale to jsou 3 miliardy. V takovém případě by byla vládní rozpočtová rezerva snížena hluboko pod zákonný limit. Stále musím trvat na tom, že ten návrh je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Opálka. Prosím, upřesněte návrh.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Nebudu upřesňovat. Požádám o hlasování. Koalice si s tím určitě poradí.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: V logice postupu, který zde byl zmíněn a posléze akceptován, se domnívám, že bychom nyní měli postupovat následujícím způsobem. Byla zde vznesena námitka vůči hlasovatelnosti tohoto návrhu ze strany pana ministra financí. Navrhuji tedy, abychom hlasovali o této námitce pana ministra financí. Mé stanovisko je v této chvíli neutrální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan ministr?

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já si to nevymýšlím, to říká zákon. Ze zákona je to nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Uvádíte mě do dobré pozice. Ano, námitka hlasovatelnosti zazněla od pana ministra financí.

 

Kdo souhlasí s námitkou ministra financí, že tato položka je nehlasovatelná? To je otázka k hlasování pořadové číslo 166, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s panem ministrem financí. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 166 z přítomných 197 pro námitku pana ministra se vyslovilo 103 poslanců, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Sněmovna tedy uznala nehlasovatelnost B1/1. Pokračujme.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ano. Nyní bychom tedy hlasovali o alternativě 2, pozměňovacím návrhu pana poslance Opálky. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 167 a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh pana poslance Opálky. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 167 z přítomných 198 pro 95, proti 98. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní bychom tedy hlasovali o návrhu B2/1 až B2/3, pokud nejsou námitky, jako o celku, paní poslankyně Parkanové. Stanovisko neutrální.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Se souhlasem resortního ministra souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 168 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 168 z přítomných 197 pro 101, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní bychom hlasovali o návrhu pod písmenem B3 pana poslance Kvapila. Stanovisko neutrální.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Se souhlasem resortního ministra souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 169 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 169 z přítomných 197 pro 126, proti 4. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B4 pana poslance Martínka. Stanovisko je kladné. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 170. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 198 pro 92, proti 97. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Hojdy uvedeném pod písmenem B5, 1 až 11, pokud není námitka, jako o celku. Stanovisko neutrální. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 171. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 171 z přítomných 197 pro 28, proti 101. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Šenfelda. Já bych to hlasování rozdělil v zásadě do tří částí. V tom prvním by to byl blok, který je totožný s pozměňovacím návrhem pana poslance Skopala, a pak by byla zbylá část, která není totožná s pozměňovacím návrhem pana poslance Skopala.

Hlasovali bychom tedy v tuto chvíli návrhy B6/1, B6/2, B6/3, B6/4, B6/5, B6/6, B6/7, B6/8, B7/1.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek B6/9 musíš taky, to je bilancované.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: B6/9, B7/1, B7/2, B7/3 a B8. Čili to by byla první část pozměňovacích návrhů pana poslance Šenfelda, které bychom hlasovali jako celek. V případě, že budou schváleny, pak je již nehlasovatelný návrh pana poslance Skopala.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Navrhovatel se hlásí o slovo. Prosím pana poslance Šenfelda.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Celé je to nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Já bych jenom upravil to, co se týká návrhu B7/2. To není stejné s panem kolegou Skopalem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, dobře.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já jsem pro to, vyhovět předkladateli, pokud nejsou námitky, a hlasovali bychom tu část B6/1 - B8 s výjimkou B7.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanoviska?

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, je mi velmi líto, ale mám své ústavní povinnosti. V tuto chvíli je vládní rozpočtová rezerva 42 milionů nad zákonem povolenou hranici. Tento návrh bilancuje o 225 milionů dolů v návrhu B6/9 a o 488 milionů v návrhu B7/3. Jsem přesvědčen, že před námi je nehlasovatelná materie, protože by byla v rozporu se zákonem 218/2000 Sb.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já se domnívám, že o této námitce není nutno hlasovat, protože jsme stejnou námitku již jednou rozhodli na jednání schůze Poslanecké sněmovny. Čili já bych v tuto chvíli prohlásil tento návrh za nehlasovatelný v důsledku analogie s předcházejícím hlasováním Poslanecké sněmovny. Čili pokud proti tomuto nejsou námitky, pak se domnívám, že můžeme pokračovat v hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ale přesto se zeptám pana kolegy Šenfelda, jestli chce oddělit některou část, která by nebyla… Není tomu tak, nebo ano? Pokud to technicky nejde, tak budu respektovat stanovisko ministra a pana zpravodaje a budeme pokračovat dalším návrhem tím, že tyto návrhy by byly prohlášeny za nehlasovatelné.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Šenfelda uvedených pod body B9 až B14. Navrhuji tedy hlasování o tomto bloku, pokud nejsou námitky.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP