(15.50 hodin)

Poslanec Bohuslav Sobotka: Domnívám se, že vzhledem k tomu, že tento návrh se týká zcela jiné kapitoly, než byla původně uvedena v tom načteném návrhu, tak si myslím, že by o tom měla rozhodnout Poslanecká sněmovna hlasováním. Myslím si, že to bude korektní vůči všem ostatním legislativně technickým návrhům, které přece jenom byly předneseny v menším rozsahu. Čili myslím si, že v této věci, která je pravděpodobně sporná, bychom mohli rozhodnout hlasováním Sněmovny, zdali toto uznáme do té skupiny legislativně technických návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já sdílím tento názor a děkuji vám, pane zpravodaji. Domníváte se, že bychom o tom měli nechat rozhodnout nyní, anebo až se budeme zabývat blokem legislativně technických úprav?

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já se domnívám, že bychom o tom měli rozhodnout ještě předtím, než zahájíme hlasování o jednotlivých návrzích, protože všechny ty ostatní legislativně technické návrhy se týkaly návrhů, které budou posléze hlasovány jednotlivé v pořadí, které jsme odsouhlasili. Čili domnívám se, že bychom tedy o tomto mohli nechat hlasovat samostatně a pak bychom mohli hlasovat o těch ostatních návrzích. To je jedna varianta. Anebo druhá varianta, že bychom prostě o tom hlasovali spolu s tím návrhem, který paní poslankyně přednesla.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Každopádně tedy nejprve ukončíme rozpravu, necháme proběhnout závěrečná slova, potom tedy dáme prostor poslaneckému klubu KSČM a posléze se vypořádáme v jakémkoliv pořadí s naší společnou námitkou o hlasovatelnosti návrhu paní poslankyně Jakubkové.

Já se dotážu, zdali opravdu všichni ti z vás, kteří chtěli napravit nebo upravit své přednesené pozměňovací návrhy, právě v této části rozpravy to takto učinili. Ano, nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy nevidím a rozpravu končím.

Zeptám se ministra financí pana Miroslava Kalouska, zdali si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Vážený pane ministře, prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Já už jenom ryze technicky. Chci poděkovat za všechny pozměňující návrhy. Chtěl jsem se vyjádřit v tom smyslu, že padla ve druhém čtení celá řada návrhů, které jsou podle mého názoru nehlasovatelné. Řada z nich se zřejmě hlasovatelnými stane rozhodnutím Sněmovny, která je uzná jako legislativně technické. Tady je přece jenom rozdíl v technickém zpřesnění jedné kapitoly a velké věcné změně, kdy najednou z nějaké jiné kapitoly se tato částka má vzít. To je opravdu věcný návrh. Ale nechť rozhodne Sněmovna hlasováním. Myslím, že mé rozpaky jsou zřejmé.

Rád bych upozornil na to, že vládní rozpočtová rezerva je podle zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky, stanovena povinná ve výši 0,3 % celkových výdajů, což je 3 miliardy 322 milionů minimální povinný limit. V návrhu rozpočtu, o kterém budete hlasovat, je rozpočtována ve výši 3 miliardy 359 milionů, tedy o pouhých 27 milionů více, než je minimální výše. Bude mojí povinností sledovat hlasování o jednotlivých pozměňujících návrzích a v okamžiku, kdy zazní pozměňující návrh, který by snižoval tuto vládní rozpočtovou rezervu pod zákonný limit, vás musím upozornit na to, že hlasování o tomto návrhu by bylo v rozporu se zákonem. A že není možné zákonem o státním rozpočtu nepřímo novelizovat jiný zákon, ani tedy zákon o rozpočtových pravidlech, protože zákon o státním rozpočtu je lex specialis, který podléhá pouze Poslanecké sněmovně, nikoliv Parlamentu jako celku. Takže budu počítat, budu to hlídat a prosím o pochopení, když řeknu: tento návrh by porušil zákon, kdyby byl schválen.

Kromě těch návrhů, které byly opraveny, tam stále ještě nějaké nehlasovatelné zůstávají, zejména ty, které mění parametry, které byly závazně schváleny v prvním čtení. Z hlavy vím, že se jedná například o pozměňující návrh B47/6, to je pozměňující návrh, který by změnil schválené výdaje, tedy i saldo, tudíž je nehlasovatelný, protože byl schválen i v prvním čtení.

Jinak děkuji a k jednotlivým návrhům se samozřejmě vyjádřím, tak jak budou přednášeny.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. Pane zpravodaji, přejete si přednést své závěrečné slovo? Pane zpravodaji, nepřejete si využít této možnosti?

Myslím, že teď tedy nastal ten pravý okamžik, kdy vyhovím žádosti poslaneckého klubu KSČM. Vyhlašuji pauzu pro jednání tohoto klubu a sejdeme se zde v 16 hodin 30 minut. Děkuji vám.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Svolávám poslanecký klub KSČM teď hned v prostorách klubu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážený pane předsedo, dovolíte ještě panu ministru financí krátké vystoupení? (Ano.)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já se strašně omlouvám. Zapomněl jsem na výzvu pana poslance Koníčka, takže pro něj a na zvukový záznam:

Ano, tyto programy jsou hlasovatelné. Samozřejmě že dokud nebudou naplněny všechny náležitosti, není možné z nich financovat. Nicméně schválený rozpočet vytvoří rozpočtový rámec. Budou-li naplněny všechny žádosti, mohou být realizovány. Nebudou-li naplněny, nemohou být realizovány. Je to běžná praxe.

Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 15.56 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP