(15.20 hodin)
(pokračuje Opálka)

Já jsem v B1 až 8 načetl pozměňovací návrh, který by měl aspoň část finančních prostředků vrátit na výdaje na důchody, na mimořádnou očekávanou valorizaci. Chci konstatovat, že stát v rozpočtu rozpouští 15,5 miliardy toho, co bylo vybráno na jiné účely, a ještě počítá kolem šesti miliard na ufinancování administrativy, to znamená, že státní rozpočet důchodový účet posiluje značně. Přitom u B1/6 je uvedeno - tak jako u některých dalších - není specifikována položka tohoto ukazatele, která by měla být snížena.

Já tomu rozumím, i když si myslím, že oproti minulosti je tam specifikace daleko podrobnější - ostatní výdaje - neboť jestli si pamatuji dobře, jsem už vlastně pošesté před tím, abych hlasoval o rozpočtu, že za dob, kdy dělal pan ministr předsedu rozpočtového výboru, se načítaly v podstatě protinávrhy, lépe řečeno, odkud se to má vzít, kapitola Veřejná pokladní správa. Tak to bylo. Tak si to můžeme ověřit i ze stenozáznamu. Možná, že pak seděli úředníci a pracně rozepisovali do položek, ale bohužel tak to bylo. Byl bych rád, kdybychom byli konzistentní a zadávali parametry vždy stejně. Myslím si, že hlasovatelné to je, že si s tím úředníci poradit můžou.

Pokud bude namítnuto, že to je velká položka, kde peníze už nejsou, tak peníze v době načtení samozřejmě byly. Pokud dojdou prohlasováním některé pozměňovací návrhy, které peníze vyčerpají jinde, pak pochopím, že peníze už nebudou. Chci jen, abyste vy i občané viděli, jak složité je vrátit někde peníze tam, odkud byly vzaty, to znamená z důchodového pojištění.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan ministr Kalousek s přednostním právem k vystoupení. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já se omlouvám, že musím zareagovat, ale protože bylo řečeno, že v minulosti, v dobách, kdy jsem byl předsedou rozpočtového výboru, stačilo říci VPS, musím říci opravdu ne. Tady dochází k omylu, pane poslanče. Většinou byla totiž uvedena zkratka VRR, nikoli VPS. VRR je položka - jen pro vysvětlenou.

Státní rozpočet má kapitoly a VPS je kapitola Všeobecná pokladní správa, která má více než 130 miliard, má několik desítek ukazatelů. Jedním z těch ukazatelů je ukazatel ostatní výdaje. Ukazatel ostatní výdaje má kolem 30 položek. Sněmovna nemůže hlasovat o snížení ukazatele, zvlášť když je to v objemu tří miliard korun, aniž navrhovatel přesně specifikoval, jaké položky tohoto ukazatele mají být sníženy. To je nehlasovatelné. Zatímco když tam byla položka vládní rozpočtová rezerva, tak to bylo zřejmé za předpokladu, že to její limit umožňoval. Jsem si stoprocentně jist, že to tak bylo za celá léta mojí praxe.

Pokud Sněmovna uzná - a já doporučuji, aby to uznala ve své benevolenci - že zpřesnění na položku je legislativně technická, tak pokud načtete z ukazatele ostatní výdaje položky, které mají být o tři miliardy zkráceny, je to možné hlasovat. V této podobě, nezlobte se, nikoli. A nikdo z nás by si s tím neporadil, co bylo vůlí zákonodárce, jaká položka se zhruba třiceti ukazateli ostatní výdaje má být zkrácena.

Respektuji legislativně technické, které byly načteny, pouze pana poslance Bublana jsem chtěl upozornit, pokud si je opravdu jist, že to četl ve druhém čtení, já jsem si v takovém případě skoro jist, že si nepřeje, aby byl schválen pozměňovací návrh paní poslankyně Bohdalové, protože upozorňuji, že investiční pobídky jsou rozpočtovány ve výši 1,2 miliardy korun. Pokud by byl přijat návrh paní poslankyně Bohdalové, je logicky nehlasovatelný návrh pana poslance Bublana, protože tam na něj už není dost peněz.

Snad příště ty legislativně technické lépe koordinovat, kolegové.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou pan poslanec Dolejš.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já chci jen ocenit pana ministra, že je tolerance sama a že věří v sevřenost koaličních řad, ale bohužel v minulosti skutečně občas se zbilancovávalo se Všeobecnou pokladní správou. Samozřejmě s položkou vládních rezerv. Samozřejmě, ale mnohdy úředníci skutečně iniciativně tam to VR dopisovali. Dělo se v minulosti ledacos. Disciplína nebyla v minulosti vždy největší. Pamatuji situaci, kdy jsme zde schválili sto milionů na bezdomovce a celý rok jsme marně hledali, kam bychom to dali a jak bychom to utratili.

Zkrátka zlepšujeme se, i vy sám, pane ministře. Je to tak dobře. Koneckonců slovy klasika - disciplína musí být, vy kluci pitomí. Myslím, že se to učíme a že je to dobře. (Potlesk z řad opozice.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nyní s přednostním právem pan ministr Petr Gandalovič.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, jenom chci přičinit věcnou poznámku k projevu pana poslance Paroubka ohledně návrhu sociální demokracie na zvýšení rozpočtu kapitoly zemědělství v oblasti národních plateb.

Musím říci, že jsme si byli s panem ministrem financí vědomi nedostatku, který vznikl v naší kapitole. Jednali jsme a našli jsme řešení, které nevyžaduje tento pozměňovací návrh. Využívá především vládní rozpočtové rezervy v tomto roce, případně přesunů, které budou v pravomoci ministra financí v roce příštím. Takže tímto si dovolím poděkovat za starost, kterou projevila opozice o kapitolu Ministerstva zemědělství, ale musím vás informovat, že již bylo nalezeno řešení v této věci, a není třeba tedy pro tento pozměňovací návrh hlasovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Nyní pan poslanec Josef Vondruška. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Vondruška: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych si dovolil přednést legislativně technický návrh, resp. úpravu spočívající ve specifikaci položky návrhu státního rozpočtu, kterou jsou načetl ve druhém čtení. Jedná se o položku B/51, kde navrhuji příslušnou částku 7 milionů korun zbilancovat vůči kapitole 398 Všeobecná pokladní správa - při položce vládní rozpočtová rezerva. Děkuji za pozornost a panu ministrovi za toleranci.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Šenfeld, připraví se pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, dovoluji si načíst legislativně technický návrh u mého pozměňujícího návrhu B14, kde v textu u příjemce dotace u slova klub je špatně napsáno písmeno. Správně má být club - písmeno c. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ve druhém čtení jsem předložil návrh doprovodného usnesení, které se týká programového financování. Před hlasováním o rozpočtu bych požádal pana ministra financí o ujištění, že jsou hlasovatelné programy, které nemají schválenou dokumentaci. Jedná se totiž o celkový objem více než 10 miliard korun českých. A také bych ho prosil o ujištění, že byl rozpočet v této oblasti sestaven v souladu s legislativními pravidly pro programové financování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Pan poslanec Koníček byl posledním přihlášeným. Ještě pan ministr Říman. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji za slovo, paní předsedající. Chtěl bych upozornit kolegy ze sociální demokracie, že svými návrhy - zejména pana poslance Bublana a paní poslankyně Bohdalové - dokonale vybrabčili kolonku ve Veřejné pokladní správě určenou na financování jejich hospodářského hitu, totiž investičních pobídek. Předpokládám, že tím poslanci sociální demokracie implicitně říkají, že investiční pobídky již nechtějí. Až na jaře příštího roku je vezmu za slovo a s tímto návrhem přijdu, tak doufám, že mě podpoří. Děkuji. (Potlesk zprava.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP