(14.40 hodin)

Poslanec David Rath: Děkuji. Já bych měl jednu upřesňující otázku na pana ministra financí. On říkal, že se uplatní kumulativní efekt. To by znamenalo, že kdyby prošel návrh pana kolegy Melčáka a pak návrh paní kolegy Bohdalové, tak by učitelé dostali 4 miliardy. Čili možná že je logičtější nejdříve skutečně hlasovat ty 3 miliardy a pak tu miliardu. Ale možná jsem to špatně pochopil, ten kumulativní efekt, jak jste říkal, že se to nasčítává.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Odpoví vám ministr financí. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Pochopeno to bylo naprosto správně a zdaleka to není jediný údaj a jediný typ hlasování, kde ten kumulativní efekt hrozí. Vždycky se tak postupovalo a je to v rámci té logiky. Ano, v případě, že by prošly oba dva návrhy, tak by byla příslušná kapitola školství navýšena o 4 miliardy, ryze teoreticky, protože ten kumulativní efekt platí.

Samozřejmě za předpokladu, že ten návrh paní poslankyně Bohdalové by byl hlasovatelný. Tak jak byl předložen ve druhém čtení, hlasovatelný zcela jistě není.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře. Takže žádnou další připomínku k proceduře nemáme. Můžeme tedy rozhodnout o proceduře, resp. nejprve o návrhu na její drobnou úpravu, tak jak přednesl pan poslanec Kalousek, to znamená nejprve hlasovat v pořadí tak, jak byly návrhy předloženy, tedy když to řeknu zkráceně - nejprve o návrhu pana poslance Melčáka a potom o návrhu paní poslankyně Bohdalové. V případě, že tento pozměňovací návrh pana ministra Kalouska k proceduře projde, potom rozhodneme o zbytku procedury tak, jak navrhl předseda rozpočtového výboru a zpravodaj našeho projednávaného bodu.

 

Já tedy zahajuji hlasování s pořadovým číslem 148 a táži se, kdo souhlasí s návrhem na změnu k navržené proceduře tak, jak ji přednesl pan ministr Kalousek. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 189 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 95. (Kvorum 95, proti 76.)

 

Zeptám se, zdali si někdo přeje provést kontrolu výsledku hlasování. Je tomu tak. Takže vás požádám o chvilku strpení.

S faktickou pan kolega Dolejš.

 

Poslanec Richard Dolejš: Já bych chtěl zpochybnit hlasování. Chtěl jsem hlasovat pro, ale hlasovací zařízení nefungovalo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. O této námitce rozhodneme okamžitě bez rozpravy v hlasování pořadové číslo 149, které tímto zahajuji, a táži se, kdo souhlasí s takto přednesenou námitkou. Kdo je proti této námitce? Děkuji vám.

Z přítomných 193 poslankyň a poslanců pro námitku 146, proti 6. Tato námitka byla přijata.

 

Budeme tedy bezprostředně opakovat hlasování, ve kterém rozhodneme o návrhu na změnu navržené procedury, o návrhu pana ministra financí Kalouska. Bude to hlasování pořadové číslo 150, které tímto zahajuji, a táži se, kdo souhlasí s námitkou proti navržené proceduře, resp. se změnou navržené procedury. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 193 poslankyň a poslanců se pro změnu vyslovilo 98, proti 86. Návrh byl přijat.

 

Předpokládám, že k další kontrole hlasování již nedojde. Nebo dojde, pane předsedo Hašku? Opět tedy chvilku počkáme.

Pan poslanec Váňa přistupuje k pultíku, tak předpokládám, že chce přednésti námitku.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Já se omlouvám. Zpochybňuji hlasování. Byl jsem proti, a mám tam ano.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře. O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 151, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti této námitce? Děkuji.

Z přítomných 193 poslankyň a poslanců pro námitku 141, proti 14. Námitka byla schválena.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu na úpravu k proceduře, návrhu pana ministra financí Miroslava Kalouska, a to v hlasování pořadové číslo 152, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s předloženým návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 194 poslankyň a poslanců pro návrh 97, proti 90. Tento návrh nebyl schválen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP