(12.10 hodin)

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením sil a prostředků Armády České republiky v rámci velitelských struktur operace Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (EUFOR TCHAD/RCA) vyslaných vládou dnem 1. listopadu 2007 na dobu 60 dní, a to v celkovém počtu do tří osob na dobu do 31. prosince 2008."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Zpravodaj i ministryně: Doporučuji.)

 

Hlasování pořadové číslo 146 probíhá. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 195 poslanců. Pro bylo 147, proti 31. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s působením sil a prostředků Armády České republiky v operacích Sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO Response Force - NRF) mimo území České republiky v celkovém počtu 100 osob na dobu od 1. ledna do 15. července 2008 a do 343 osob na dobu od 1. července 2008 do 15. ledna 2009 s tím, že o případném vyslání do konkrétní operace rozhodne vláda, která o takovém rozhodnutí neprodleně informuje obě komory Parlamentu České republiky."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Zpravodaj i ministryně: Doporučuji.)

 

Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 147. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 195 poslanců. Pro bylo 139, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: To je vše.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže dámy a pánové, souhlasíte-li, všechna usnesení byla řádným způsobem hlasována a přijata a já mohu ukončit projednání tohoto bodu, čímž také na základě dohody politického grémia přerušuji tuto schůzi.

 

(Schůze přerušena ve 12.12 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP