(12.00 hodin)
(pokračuje Schwippel)

To, co dnes nabízí KSČM, prostě není alternativa. Je to opuštění bojiště, opuštění našich spojenců a mezinárodních nevládních organizací, je to vážné podkopání důvěryhodnosti Aliance, je to návrat Talibanu k moci a jsou to další výcviková střediska pro Al-Káidu a je to situace, kdy nebude otázkou, zda, ale kdy se staneme obětí dalšího teroristického útoku, jehož kořeny budou na půdě Afghánistánu.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Schwippelovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se jen vaším prostřednictvím pana kolegy předřečníka chtěl zeptat, jestli tedy v jednacím řádu vyčleníme, kdo k čemu může mluvit. Ono se totiž může stát, že tady nepadne ani slovo, protože jedni nebudou moci mluvit kvůli tomu, že mají v historii křižácké výpravy, jedni kvůli tomu, že jsou v hnutích, která možná vyvolala dvě světové války, atd. atd.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Opálkovi. To byl poslední příspěvek do všeobecné rozpravy. Další přihlášky nejsou, takže zahajuji rozpravu podrobnou a do rozpravy podrobné předpokládám, že se hlásí pan předseda výboru Vidím, aby uvedl návrh na usnesení.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, pane předsedající. Návrh na usnesení, který předkládám v podrobné rozpravě, je totožný s usnesením výboru pro obranu, s jeho 61. usnesením. Já jsem jej četl ve své zpravodajské zprávě, je poměrně obsáhlé, čili pokud kolegové nebudou trvat na tom, abych ho teď předkládal v podrobné rozpravě, pak při hlasování provedu Poslaneckou sněmovnu každým jedním bodem hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane zpravodaji. Pokud se nikdo nehlásí, tak i podrobnou rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování poté, co vás odhlásím a poprosím o novou registraci. (Čeká se na příchod poslanců do sálu.) Dámy a pánové, věřím, že všichni kteří chtějí hlasovat, už jsou přítomni ve sněmovně a přihlášeni svými hlasovacími kartami. Slovo má pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, pane předsedající. Čili jak jsem ve své zpravodajské zprávě uvedl, budeme nyní hlasovat o šesti usneseních, v jednom každém z nich rozhodneme o vyslovení souhlasu či nevyslovení souhlasu s vládním návrhem působení sil a prostředků AČR v zahraničních operacích v roce 2008.

Čili první bod, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením působení sil a prostředků Armády České republiky v operaci sil KFOR pod vedením Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) na Balkáně v celkovém počtu do 550 osob na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2008."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Zpravodaj: Doporučuji.) Paní ministryně? (Pro.) Připomínám, že kvorum 101 je nastaveno.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 142. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 195 hlasujících bylo pro 153, proti 25. Tento návrh usnesení byl přijat.

 

Rozuměli jsme si, pane zpravodaji, dobře tak, že platí každé usnesení zvlášť, že se nebude hlasovat o celku? Je to tak. Souhlasíme s tím všichni. Takže přikročíme k hlasování o dalším návrhu.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením působení sil a prostředků Armády České republiky v operaci Evropské unie Althea v Bosně a Hercegovině, a to v celkovém počtu do 5 osob na dobu od 1. ledna do 30. června 2008."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Zpravodaj: Doporučuji. Ministryně: Doporučuji.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 143. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 195 poslanců, 156 bylo pro, 23 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením působení sil a prostředků Armády České republiky v silách ISAF (International Security Assistance Force) pod vedením Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Afghánistánu v celkovém počtu do 415 osob na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2008.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Zpravodaj: Doporučuji. Ministryně: Doporučuji.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 144. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 195 poslanců, 125 bylo pro, 54 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením působení sil a prostředků Armády České republiky v rámci mnohonárodních opatření v Irácké republice v celkovém počtu do 100 osob na dobu od 1. ledna do 30. června 2008 a v počtu do 20 osob na dobu od 1. července do 31. prosince 2008."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Zpravodaj: Doporučuji. Ministryně: Doporučuji.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 145. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 195 poslanců, pro bylo 129, proti 45. Tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP