(10.20 hodin)

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedající, paní a pánové, dovolte mi, abych předložil následující procedurální návrh, který vyplynul z jednání mezi jednotlivými poslaneckými frakcemi.

Chtěl bych požádat, aby bod, který byl dnes fixován jako pátý jednací bod, což je rozhodnutí o vyslání sil a prostředků Armády České republiky do zahraničních operací v roce 2008, aby tento bod byl přeložen na úterý, a to jako první jednací bod této schůze poté, co skončí vložená schůze o nedůvěře vládě. Čili o tento návrh byl chtěl požádat, aby Sněmovna rozhodla hlasováním. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře. Já vám děkuji, pane poslanče. Tento požadavek jsem zaznamenala.

Nyní bychom tedy, protože neregistruji žádnou další přihlášku… Pan poslanec Fiala. Máte možnost, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já mám ještě jeden návrh na změnu programu, a to po dnešním zasedání rozpočtového výboru navrhuji projednání druhého čtení sněmovního tisku 338, návrhu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., na úterý 4. 12. 2007 po pevně zařazených bodech.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: A je to nově zařazený bod. (Ano.)

Žádnou další přihlášku ke změně našeho pořadu jednání, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, neregistruji, nicméně než se vypořádáme s osmi návrhy na tyto změny, požádal mě pan poslanec Bohuslav Sobotka, jako zástupce poslaneckého klubu sociální demokracie, zdali by mohl přednést své stanovisko k pátému návrhu na změnu našeho pořadu jednání. Stručně a zkráceně řečeno, k bodu týkajícímu se spotřebních daní. Já mu v případě tom, že zastupuje klub sociální demokracie, dávám tímto slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu sociální demokracie k návrhu na zkrácení projednávání novely zákona o spotřebních daních.

Chtěl bych za prvé konstatovat, že náš poslanecký klub nikterak nezpochybňuje potřebu velmi rychle vyřešit technické problémy, které jsou spojeny s přimícháváním biolihu do pohonných hmot. My jsme byli připraveni podpořit projednání této novely, ale musím říci, že nás velmi nepotěšilo, že vláda tento návrh předložila do Poslanecké sněmovny až 14. listopadu letošního roku. Domníváme se, že je to velká chyba, že vláda takto potřebnou normu předkládá úplně na poslední chvíli a staví Poslaneckou sněmovnu před hotovou věc.

My jsme poměrně nedávno tady na této půdě projednávali novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Také tuto novelu vláda předložila na poslední chvíli. Také u této novely vláda požadovala, aby byla účinná od samého počátku příštího roku. My jsme jako sociální demokraté nikterak nebránili tomu, aby tato novela mohla být projednána ve zrychleném čtení, aby mohla být schválena a aby mohla začít platit od 1. ledna příštího roku. My jsme ale přesvědčeni, že ke kvalitě legislativní práce Poslanecké sněmovny v žádném případě nepřispívá, jestliže vláda předkládá téměř každý svůj návrh zákona s požadavkem, aby byl projednán na jedné schůzi Poslanecké sněmovny bez projednávání ve výborech Poslanecké sněmovny. Z opatření, které mělo být výjimečným, se stává pravidlo. Téměř s každým návrhem zákona, který přichází v těchto měsících do Poslanecké sněmovny, vláda spojuje požadavek projednání v mimořádném režimu § 90 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Ten návrh na rychlejší projednání této novely je podle mého názoru pokrytecký i z jiného důvodu. Vláda měla dostatek času na přípravu této normy. Já osobně jsem interpeloval ministra financí už v létě letošního roku a tázal jsem se ho, jak je připravena celní správa, daňová správa na realizaci této významné legislativní a faktické změny. Ministr financí měl dostatek času na to, aby příslušný návrh zákona připravil a předložil. Nevidím žádný důvod pro to, proč zde byl předložen až 14. listopadu.

Současně obdržel rozpočtový výbor informaci o tom, že se na Ministerstvu financí připravuje rozsáhlá změna, která by se měla dotknout základních principů fungování daňové a celní správy v České republice. Jak jistě víte, právě správa a výběr spotřebních daní jsou již několik let svěřeny celní správě. Poté, kdy byly výběr a správa spotřebních daní převedeny z daňové správy na celní správu, došlo k dramatickému zlepšení výběru této daně. Lepší výběr daně se projevil ve všech komoditách. Projevil se u lihu, projevil se u tabákových výrobků a projevil se také u pohonných hmot.

V tuto chvíli Ministerstvo financí bez jakékoliv diskuse s opozicí připravuje návrh na to, aby došlo k redukci celní správy o 3,5 tisíce zaměstnanců. Součástí tohoto návrhu je zpětný převod správy a výběru spotřební daně z celní správy na daňovou správu, to znamená kvalitativní krok zpátky. Ze systému, který funguje, který v minulých letech prokázal vysokou míru účinnosti, který dokázal snížit prostor pro šedou ekonomiku a zvýšil výběr spotřebních daní, ať už jde o líh nebo ať už jde o tabákové výrobky, tak z tohoto systému má dojít bez jakékoliv analýzy a bez jakéhokoliv zdůvodnění k převodu správy spotřební daně zpět na daňovou správu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP