(16.20 hodin)
(pokračuje Gandalovič)

V současné době skutečně PGRLF nemůže vyhovět žádostem podniků, které tento limit přesahují. Nicméně říkám tady otevřeně, napříště se budeme snažit zformulovat pravidla PGRLF takovým způsobem, aby pokud možno co nejvíce využila prostor, který najdeme v těchto jednotlivých ustanoveních, a aby se nám podařilo i za předpokladu, že zvýšíme počet zaměstnanců, tuto podporu notifikovat. Pokud se nám to podaří, a já slibuji že pro to udělám vše, bude to dobře. Pokud se nám to nepodaří, budeme muset bohužel respektovat tuto hranici, protože jak už jsem řekl, všechny národní podpory musejí projít notifikaci u Evropské komise.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Skopal se ještě hlásí k doplnění, takže mu dám slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji pane předsedající. Já přece jenom dodatek. Osobně si myslím, že doopravdy to doporučení velikosti podniků je doporučení a že záleželo jen na nás, jak to budeme akceptovat, a tím myslím, že jsme poškodili zemědělce. Já netvrdím, že nikdo nedělá chyby. Naše vláda, nebo za naší vlády, podotýkám koaliční, došlo taky k tomu, že jsme museli bezdotykové spouštěče vody jakoby zavést, a pak se zjistilo, že to byla chyba úředníků, a stálo to naše podniky dá se říci stamiliony, možná i více peněz.

Pane ministře, v případě možnosti změny a nápravy této situace, když zjistíte, že jsme doopravdy nebyli nuceni jít tímto směrem, jste ochoten udělat určitou nápravu a korekci v rámci těchto podpůrných programů v letošním roce?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou poprosím pana ministra Gandaloviče.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič My ta pravidla skutečně budeme velmi podrobně analyzovat. Pokud se prokáže, že nejsme povinni dodržovat hranici 250 zaměstnanců, skutečně zpracujeme novelizaci těchto pravidel a odešleme je k notifikaci do Evropské komise neprodleně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a to bude asi vše. Můžeme dál. Je to pan poslanec Josef Šenfeld, který má v úmyslu interpelovat ministryni Parkanovou, je to záležitost péče o vojáky v zahraničních misích. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, příslušníci českých vojenských jednotek nasazených v zahraničních misích jsou vystaveni stresovým situacím zejména v souvislosti s nutností čelit tzv. asymetrickému způsobu boje, což například znamená nasazení sebevražedných atentátníků, kladení min a improvizovaných výbušných prostředků na trasy přesunu a podobně. Zajímá mě, zda jsou v českých kontingentech zastoupeni psychologové, anebo je otázka řešení krizových situací a pomoci českým vojákům ponechána výhradně na duchovní službě Armády České republiky.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď prosím paní ministryni Parkanovou, jestli by reagovala na tuto interpelaci.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení kolegové a vážené kolegyně, ráda odpovím na otázku pana poslance.

Ve všech českých kontingentech v zahraničních misích jsou zastoupeni jak psychologové, tak vojenští kaplani. Pokud jde o poměr jejich zastoupení ve vojenských kontingentech, tak zpravidla tomu bývá tak, že v každém kontingentu je zařazen jeden psycholog a jeden kaplan. Konkrétně bych uvedla, že v kontingentu, který je nasazen v Kosovu, je zařazen jeden psycholog a jeden kaplan, s tím, že v obsazení těchto funkcí se střídá Armáda České republiky s ozbrojenými silami Slovenska. Je tomu tak proto, že jak je známo, působí čeští a slovenští vojáci společně na základně v Šajkovaci. Pokud jde o Afghánistán, tak v rámci operace ISAF momentálně působí jeden psycholog v Kábulu a jeden kaplan ve Fajzábádu. V příštím roce, pokud se uskuteční převzetí našeho provinčního rekonstrukčního týmu v Lógaru, bude v rámci tohoto týmu působit taktéž jeden psycholog a jeden kaplan. V rámci kontingentu v Iráku jsou rovněž zařazeni takto rovnoměrně a proporcionálně jeden psycholog a jeden kaplan. Pokud jde ještě o rezervy, na území České republiky jsou pro případ nenadále potřeby připraveni vždy jeden psycholog a jeden kaplan, kteří mohou být vysláni do jednoho týdne do zahraničí.

Ještě bych se ráda zmínila o duchovní službě Armády České republiky jako takové. Je budována na následujících principech. Služba všech osmnácti vojenských kaplanů má nemisijní charakter. Vojenští kaplani nikdy nemluví o náboženských otázkách jako první. Jejich služba má charakter nabídky duchovní služby pro všechny vojáky bez rozdílu. Vojenští kaplani Armády České republiky jsou vybíráni ze všech křesťanských církví; tady musím poznamenat, že Židovská náboženská obec neprojevila o účast v duchovní službě armády zájem.

Ještě bych ráda uvedla, že Armáda České republiky má pastorační centrum duchovní služby. Toto centrum má statut školicího zařízení Armády České republiky a bylo zřízeno rozkazem náčelníka Generálního štábu Armády České republiky. Toto pastorační centrum duchovní služby má několik úkolů. Jednak nově přijímaným vojákům Armády České republiky v rámci jejich základní přípravy poskytuje tzv. kurs etiky. Jedná se, a teď prosím, myslím, že to směřuje k otázce pana poslance, o společný projekt psychologické služby armády a duchovenské služby armády. Je to kurs, nemá náboženský charakter.

Já mohu potvrdit ze svých osobních návštěv u vojáků v zahraničních misích jak v Kosovu, tak v Iráku, že jsem se přesvědčila o tom, že spolupráce mezi psychology a vojenskými kaplany funguje naprosto bez problémů, že mezi nimi nevládne žádný konkurenční přístup, a že pokud mohou, tak si vzájemně pomáhají a navzájem se doplňují. Ostatně, tak jak pan poslanec zmínil, atmosféra a podmínky, ve kterých vojáci působí, jsou natolik těžké, že na žádné malichernosti a zbytečné spory nebo rivalitu tam opravdu není žádný prostor.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP