(12.10 hodin)
(pokračuje Mejstřík)

Asi jsem řekl to, co je nejpodstatnější. Ostatní věci - já se omlouvám za to, jestliže senátoři nepochopili, že významný den vzdělanosti souvisí se založením Univerzity Karlovy atd. atd. Ano, jsou to námitky, jistě, o kterých se dá diskutovat. Nicméně uvědomme si, že zde před vámi stojím s žádostí, abyste propustili tento návrh zákona do výborů. Je to první čtení a ve výborech můžete samozřejmě do tohoto návrhu zákona zasahovat, jak uznáte za vhodné. Podstatou tohoto návrhu, dovolím si říci, není znevážení významu rodin ani znevážení Univerzity Karlovy, ale je to zejména souboj MDŽ jako zideologizovaného svátku v této zemi a Svátku matek, který vše, o co nám jde, zahrnuje.

Dámy a pánové, já to udělat nemohu, ale nezazněl zde návrh ke schválení, jinými slovy k propuštění do výborů. Já žádám kohokoliv statečného z vás, aby tak učinil. (Z pléna: Není třeba.) Jestli nemusíte, tím lépe. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane senátore, děkuji vám. Nyní, dámy a pánové, je zde jedna faktická poznámka - pan kolega Jandák se hlásil s faktickou poznámkou. (Hlásí se i ministryně Parkanová.) Paní ministryně, faktická poznámka nebo řádné vystoupení? (Faktická.) Promiňte, měla jsem vám dát slovo jako první. Ale faktická poznámka - Vítězslav Jandák.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Dámy a pánové, já skutečně jenom fakticky a možná, že jste měla dát přednost panu kolegovi. Víte, já si myslím, že bychom měli být objektivní vůči senátorům, protože když si vezmete, s jakým materiálem pan kolega přišel předtím, tak tam likvidovali absolutně všechno. A dneska dokonce přiznávají Svátek práce a dodávají jenom slovo jarní. Já si myslím, že ten materiál má vývoj a že by měl dostat šanci (smích), a počítám, že než budou volby, protože musíte také pochopit, že pan senátor bude znovu kandidovat, takže je nutno, aby byl viděn. Já si myslím, že jsem pro to, abychom to propustili do dalšího čtení. Skutečně, protože tam si všichni ve výborech osaháme tu velkou a hlubokou materii, která přišla ze Senátu. (Smích.) Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka pana kolegy Jandáka. Nyní s faktickou poznámkou chce paní ministryně obrany Vlasta Parkanová. Třetí faktická poznámka bude poté pan kolega Jičínský. Řádná přihláška - potom je pořadí: pan kolega Hašek, Grebeníček, Čurdová. Prosím o klid.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Paní předsedající, kolegyně a kolegové, je mi to velmi líto a říkám to velmi nerada. Já bych chtěla požádat přítomného pana senátora Mejstříka, aby při své argumentaci nevkusně neparazitoval na utrpení a neštěstí mučených žen. Naše historie si zaslouží i citlivé nakládání s těmito příběhy. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní ministryni Vlastě Parkanové. Požádám o faktickou poznámku pana kolegu Jičínského. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně, ve středověku byl známý náboženský fanatik Savonarola. Zdá se mi, že tu teď máme takového malého Epigona, ale obávám se, že Savonarolové na půdě moderního parlamentu nejsou zrovna vítané osoby. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za faktickou poznámku. S řádným vystoupením pan poslanec Michal Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, pan senátor Mejstřík odůvodňoval tento návrh tím, že Senát se jím zabýval, protože je prostě společensky nutný, potřebný a důležitý.

Já se chci zeptat prostřednictvím paní předsedající: Myslíte si, pane senátore, že takzvaný reformní balík, který od 1. ledna bude znamenat obrovské pohyby v řadě oblastí pro občany ČR, není společensky nutný, závažný a potřebný k debatě? Vy jste v Senátu, ne vy osobně, ale vy jste jako většina Senátu rozhodli, že se dokonce ani nebudete zabývat tím projednáváním! Vy jste nepřipustili projednávání tak důležitého zákona ani v senátních výborech! A teď si troufnete přijít sem do Sněmovny a tvrdit, že zákon, kterým měníte některé státní svátky, je společensky nutný, potřebný a závažný. Tak ať si každý poměří toto vaše prohlášení s tím, co jste provedli letos v září s reformou veřejných financí. To je poznámka číslo jedna.

A poznámka číslo dva. Až se příště, vážený pane senátore, budete dívat tady doleva i do lavic sociálních demokratů a budete hovořit o lidech, kteří trpěli a umírali v žalářích a koncentračních táborech, tak vám možná prozradím něco, co možná ze svého studia historie nevíte. Mezi nimi byly stovky, tisíce a možná desetitisíce sociálních demokratů, a to jak v nacistických koncentračních táborech a žalářích, tak také v komunistických. A byli to také sociální demokraté, kteří byli pronásledováni, zavíráni a někteří z nich také zahynuli - na rozdíl od těch, kteří seděli v městském výboru Socialistického svazu mládeže!

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan poslanec Michal Hašek. Nyní mám přihlášky: pan poslanec Grebeníček, paní kolegyně Čurdová - nechce vystoupit, a pak pan senátor Mejstřík.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jistý Tomáš Klvaňa nedávno prohlásil, že americký radar je nebezpečný jenom pro komunisty. S tímto výrokem by se dalo nepochybně polemizovat. Ovšem s výrokem "senátor Mejstřík je nebezpečný pro všechny" asi nikdo polemizovat nebude. (Oživení v sále.)

Pro jistotu ještě připomenu jedno indické mudrosloví: Trapná je řeč nevzdělance, jenž udílí rady, jako vášeň nešťastnice, které chybí vnady.

Dámy a pánové, s velkým zaujetím jsem vyslechl slova Cyrila Svobody a Vlasty Parkanové. Možná proto, že si dobře uvědomovali, že v této Sněmovně není nikdo, kdo by chtěl snad obhajovat zločiny, které se v této republice staly.

A jestli můžu odcitovat papeže Jana Pavla II. (Poznámky z pravé strany sálu.) Ale rád to udělám! Řekl totiž při příležitosti 15. výročí svého pontifikátu následující slova: "Ti, kdo jsou pro kapitalismus v jeho krajní podobě, mají sklon zavírat oči před tím, co dobrého udělal komunismus; nevidí jeho vypětí, s jakým se staral o likvidaci nezaměstnanosti a o ubohé."

Nebudu k tomu nic jiného říkat než to, že se hlásím k těm, kteří chtějí, aby se historie skutečně stala vědou a ne politickým tlacháním a přihlouplými invektivami! Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Nyní má slovo pan senátor Mejstřík. Zaregistrovala jsem ještě přihlášku pana kolegy Kováčika. Pan senátor Mejstřík má slovo.

 

Senátor Martin Mejstřík: Na úvod bych chtěl projevit politování, že ještě sedmnáct let po listopadu 1989 nás zde o historii budou poučovat komunisté nebo bývalí komunisté! To úvodem. (Oživení v sále.)

Za druhé. K paní kolegyni Vlastě Parkanové. Já jsem poslední, kdo by chtěl parazitovat na mučení žen. Kdo zde parazituje, jsou komunisté. Parazitují na těch nejkrásnějších ideálech, které si člověk může představit, ale neříkají nám tu odvrácenou tvář, jak za těmito ideály chtějí jít, kudy za nimi šli a kudy chtějí pokračovat.

Takže jestliže zde pan kolega Grebeníček hovoří o tom, že zde není nikdo, kdo by chtěl obhajovat zločiny komunistů, tak se ho zeptám: patří k ideologické výzbroji Komunistické strany Čech a Moravy Marx, Engels a Gottwald? Jestliže ne, tak nejste komunistickou stranou! Ale z vašich oficiálních materiálů, které dokonce máte na webových stránkách, se k Marxovi, Leninovi i Gottwaldovi vřele hlásíte. Já vám připomenu, dámy a pánové, že Lenin a Gottwald jsou masoví vrahové! Takže kdo na čem parazituje?

Smyslem naší novely je právě odříznout českou společnost od reminiscencí s komunistickou dobou. Kdo podal návrh poprvé v historii ČR na zařazení MDŽ do zákona o státních svátcích? Byli to komunisté podpoření některými sociálními demokraty. A sociální demokraté, že neznám historii. Je to jenom o tom, že jste - nevyčítám, ale nečetli jste rozpravu v Senátu k tomuto tisku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP