(10.40 hodin)

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážení přítomní členové vlády, dovolte mi, abych jenom podtrhl, že při svém poslaneckém dnu v Českých Budějovicích, kdy jsem navštívil jednu z tiskáren, se na mě obrátil manželský pár, kdy žena pocházela ze země bývalého Sovětského svazu a říkala mi o problémech, které má s udělením víza z rodin, a kritizovala přístup našeho velvyslanectví a našeho konzulátu, kdy situace je neutěšená, s velkým podezřením na korupci, protože vízum nelze získat, fronty se kupí, kupodivu čísla ve frontách, která se přidělují, ale do toho jsou zapojeny už zcela jiné struktury, se platí apod. Myslím si, že tento problém bude nutné řešit, protože takhle získává naše republika ve světě špatný obraz.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli se někdo dále hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím.

Pan poslanec Václav Exner navrhl usnesení, že Poslanecká sněmovna vyslovuje nesouhlas s odpovědí pana ministra zahraničí. Zagonguji, aby se kolegyně a kolegové, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, mohli dostavit do sálu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 83 z přítomných 136 poslankyň a poslanců pro návrh 59, proti 46. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Končím jednání o odpovědích na pana ministra zahraničí.

O slovo se hlásí pan poslanec Boris Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Pane předsedo, dámy a pánové, pouze technicky k hlasování číslo 80. Na sjetině mám ano, hlasoval jsem ne. Nezpochybňuji hlasování, prosím o uvedení pouze do stenozáznamu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji, pane poslanče. A nyní se budeme zabývat interpelací paní poslankyně Hany Orgoníkové.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman odpověděl na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci uzavření závodu Správy státních hmotných rezerv v Rokytnici v Orlických horách. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 333.

Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedo, pan ministr je sice omluven, ale přesto chci jeho odpověď na moji písemnou interpelaci ve věci plánovaného uzavření závodu Správy státních hmotných rezerv v Rokytnici v Orlických horách projednat. Myslím si, že je to velice důležitá věc.

Nyní trošičku historie. Závod Správy státních hmotných rezerv je umístěn v bývalých kasárnách po sovětské posádce. Chtěla bych zdůraznit, že město Rokytnice v Orlických horách trpělo od roku 1968 přítomností posádky Sovětské armády, která město definitivně opustila v březnu roku 1991. Hlavním úkolem tehdejšího vedení radnice bylo zajistit co nejlepší nedotknutelnost celého areálu jednak před rozkradením a zároveň i před devastací. Naštěstí bylo hned od počátku jasné, že zhruba dvě třetiny areálu převezme tehdejší Federální správa státních hmotných rezerv, ale i přesto zůstala městu část areálu, který bylo nutné co nejdříve smysluplně využít. V současné době mohu konstatovat, že z původní rozlohy areálu kasáren, které převzalo do svého vlastnictví město, se podařilo po šestnácti letech využít zhruba 66 % původně převzaté plochy. U zbývajících ploch nenašlo město doposud využití a zájem investorů je prakticky nulový. Město má proto velké obavy, že pokud skutečně dojde ke zrušení závodu v Rokytnici, bude se dlouze a složitě hledat někdo, kdo by byl schopen tak rozsáhlý areál spravovat a v dostatečné míře využít.

Závod Správy státních hmotných rezerv v Rokytnici je dnes zaměstnavatelem, který má ve svých řadách jak pracovníky s odbornou profesí, tak osoby se změněnou pracovní schopností, kteří budou v případě ztráty zaměstnání hledat složitě odpovídající náhradní práci.

Znovu zdůrazňuji, že areál v Rokytnici patří mezi největší rekonstruované areály Správy státních hmotných rezerv v České republice. Podíl skladových ploch 80 % pro komodity ve vlastnictví státu a jen 20 % komodit pro soukromý sektor jasně dokazují, že skladová plocha je využita pro účel, pro který Správa státních hmotných rezerv existuje, tj. skladovat a pečovat o majetek státu, který je připraven v případě potřeby k okamžitému použití.

Nyní konkrétně k dikci odpovědi pana ministra.

Za prvé. Objekty jsou udržované, zastřešení je provedeno novými plechy moderní technologie VIKAM, které jsou bezúdržbové, nebo pozinkovaným plechem, včetně nátěrů nosných konstrukcí. Vzhledem k dlouhodobému charakteru uložených zásob, tj. provizorní mostní konstrukce, spojařský materiál a hmotné rezervy, tj. kovy apod., není potřebné těmto komoditám vytápět ani temperovat. Proto také zde nejsou zvýšené náklady na skladování.

Za druhé. Ve věci neexistující vlečky považuji za nutné zdůraznit, že závod má vlastní překladiště u nádraží Českých drah vybavené vším potřebným, včetně nabíjecí stanice pro elektrické VZV a nově upravené asfaltové manipulační plochy, překladiště je celkově opravené a velmi dobře dostupné veškerou technikou, a to i pro nákladní vozy. Argument hovořící o prodražování manipulace s nákladem vzhledem k velké vzdálenosti železničního překladiště od závodu považuji za velmi nepřesný, poněvadž vzdálenost je pouze 300 metrů.

Za třetí. Pokud se obtížné dopravní dostupnosti týče vzhledem k umístnění areálu závodu v horském prostředí, je nezbytné podtrhnout, že dnes zde jsou nově zrekonstruované a rozšířené silnice z obou přístupových směrů, tj. od Rychnova nad Kněžnou a od Žamberka, a navíc ve směru od hlavní silnice 1/11 Praha - Hradec Králové - Ostrava je závod vzdálen 10 km. Řada dalších závodů má obdobný charakter umístění a závod Rokytnice nepovažuji proto v tomto ohledu za výjimečný.

Byla bych velmi ráda, kdyby mi pan ministr po mých argumentech znovu odpověděl, a proto navrhuji usnesení, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra Římana na interpelaci Hany Orgoníkové ve věci plánovaného uzavření závodu Správy státních hmotných rezerv v Rokytnici v Orlických horách. A děkuji za to, že toto usnesení podpoříte i vy, kteří nejste sociálními demokraty. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, rozpravu končím.

Paní poslankyně navrhla usnesení, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí pana ministra Římana. Na žádost z pléna vás odhlásím, poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s usnesením, které navrhla paní poslankyně Orgoníková, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 84 z přítomných 134 poslankyň a poslanců pro návrh 71, proti 57.

 

Podle pohybu některých kolegů vidím, že dojde ke kontrole hlasovacích listin, proto výsledek zatím nevyhlásím.

Ptám se, jestli proběhla kontrola hlasovacích sjetin. Prosím, pane poslanče.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP