Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
29. listopadu 2007 v 9.02 hodin

Přítomno: 160 poslanců

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády.

Velikost člověka roste tou mírou, jakou se usiluje rozmnožit teplo svých spolubližních. - Mahátmá Gándhí.

Zahajuji třetí jednací den 23. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a popřípadě mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinil pan poslanec Ladislav Skopal, který má náhradní kartu č. 2.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Evžen Snítilý a pan poslanec Karel Šidlo, dále z členů vlády Martin Bursík, Václav Jehlička, Tomáš Julínek, Ivan Langer od 11.30 do 16 hodin, Martin Říman a Karel Schwarzenberg. To jsou všichni poslanci a ministři, kteří se na dnešní jednání omlouvají.

Dopolední jednání zahájíme bodem 86, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace, poté budeme pokračovat pevně zařazenými body 21, 22, 23 a dále body ve schváleném pořadí. Odpoledne se budeme věnovat bodu 87, což jsou ústní interpelace.

Nyní bych vás chtěl informovat, že jsem obdržel žádost hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka o vyřazení bodu č. 33, sněmovní tisk 334, z programu 23. schůze Poslanecké sněmovny.

Dále se ptám vás, kdo chcete vystoupit. Hlásí se pan poslanec Chytka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mně, abych vás požádal o pevné zařazení bodu č. 39, což je smlouva s Ukrajinou, prvé čtení, a to na dnes dopoledne po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále se hlásí paní poslankyně Orgoníková, prosím. Já si musím poznamenat, co pan poslanec řekl, takže nemohu si psát a zároveň sledovat, kdo se hlásí. Udělal jsem si poznámku a pak vyzvu další poslance. Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, určitě se dostane na všechny, nebojte se.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Pane předsedo, já vám vůbec nic nevyčítám, já jsem se jenom hlásila a čekala jsem, až mě vyzvete, za což tedy děkuji.

Navrhuji zařadit bod č. 83 na úterý 4. prosince 2007 jako druhý bod odpoledne. Jako první bod je zařazen bod č. 11.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, paní poslankyně. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Nehlásí, budeme tedy hlasovat o návrzích.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu hejtmana Jihomoravského kraje pana Stanislava Juránka o vyřazení bodu č. 33, sněmovní tisk 334, z pořadu této schůze.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 74 z přítomných 115 poslankyň a poslanců pro návrh 108, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Chytky, který chce, aby bod č. 39 byl zařazen dnes po již pevně zařazených bodech, tedy po bodech 21, 22 a 23. Je tomu tak, pane poslanče? (Souhlas.)

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 75 z přítomných 122 poslankyň a poslanců pro návrh 107, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Orgoníkové. Ta navrhla, aby bod č. 83 byl zařazen pevně na 4. prosince 2007 jako druhý bod po pevně zařazeném bodu.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 76 z přítomných 124 poslankyň a poslanců pro návrh 78, proti 4. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

To jsou všechny návrhy, které byly předneseny. Budeme tedy pokračovat. Připomínám, že dnes nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich slosování.

Mezitím ke mně dorazila omluva pana poslance Miroslava Krajíčka.

 

Nyní se tedy můžeme věnovat bodu

 

86.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Na pořad jednání 23. schůze Poslanecké sněmovny je předloženo celkem osm odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nejsou spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny.

Upozorňuji všechny poslance na usnesení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, který zní: "Není-li interpelující poslanec na schůzi přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná."

V souladu s ustanovením § 112 odst. 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny seznamuji Sněmovnu s tím, že vláda České republiky neodpověděla poslancům Václavu Exnerovi a Alexandru Černému na jejich interpelaci ve věci právního statutu skupin vojenských a nevojenských osob Spojených států amerických pobývajících v České republice v souvislosti s jednáním o základně protiradarové obrany, kterou tito poslanci podali dne 26. 9. 2007, a tuto skutečnost mi oznámili dne 27. 11. 2007.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP