(17.40 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Myslím, že i tato vláda, která se dostává do velkého problému s veřejným míněním, protože podle posledního průzkumu veřejného mínění ji vlastně vnímá pozitivně jenom 27 % našich spoluobčanů, a to je opravdu málo. Já jenom připomínám, že vládu, kterou jsem vedl dva měsíce před volbami, tedy ne v ideálním čase, vnímala pozitivně zhruba polovina občanů. A samozřejmě že nám přece musí jít, celé té politické třídě bez rozdílu politických stran, o to, posílit důvěru lidí v politiku a také v politiky. Je potřeba si říci i to, kolik lidí asi podporuje přímou volbu prezidenta. Bývá to v průzkumech veřejného mínění kolem 70 % lidí a to není opravdu málo.

Pokud pan Morava hovoří o tom, že přímá volba prezidenta stojí peníze - no tak stojí peníze, to je zřejmé! Demokracie stojí peníze! Samozřejmě, když se volil nějaký Velký chural za komunistického režimu v Mongolsku, tak to nestálo velké peníze. Ale demokracie stojí peníze! A pokud nám nevadí, a myslím, že nám nevadí volba do Poslanecké sněmovny, tak nám nemůže přeci vadit ani přímá volba prezidenta. Naopak! Já si myslím, že pokud jde o posílení účasti lidí na demokracii, tak peníze jsou druhotnou záležitostí.

Ale to, co říkal pan poslanec, prostřednictvím předsedajícího, široká společenská diskuse, to si myslím, že je dobrá věc. V září jsme ji zahájili, bohužel v ní nepokračujeme.

Já bych se chtěl vyjádřit k částem vystoupení pana místopředsedy Kasala, které si myslím, že jsou takové, že bychom z nich mohli najít určité společné východisko. Myslím, že se shodujeme na tom, že přímá volba prezidenta je užitečná. My chceme jednat, jak jsem řekl, o pravomocích prezidenta, chceme jednoznačně parlamentní republiku, chceme tedy premiérský nebo chcete-li kancléřský systém. To znamená nikoliv prezidentský systém, tak jak jej známe ve Spojených státech, nebo poloprezidentský, jak jej známe ve Francii. To, že je možno přijmout takovouto úpravu ústavy v tomto volebním období, tak to si myslím, že by tato politická reprezentace toho mohla být schopna.

 

(pokračuje Paroubek)

Já si myslím, a to pan místopředseda myslím dobře naznačil, že řešením, které bychom mohli zvolit, je odročit toto projednávání na nějakou rozumnou dobu, řekněme několika měsíců, s tím, že by mezitím ovšem na základě dohody politických stran probíhala jednání v orgánech, o kterých jsem hovořil, to znamená v komisi Sněmovny pro ústavu, ústavněprávním výboru, tak abychom začali věci posunovat dopředu, abychom řekněme tento návrh sem, já si umím představit, někdy k 30. 4. nebo k 31. 5. příštího roku vrátili, abychom už třeba k tomuto návrhu měli připraveny i vydiskutovány změny.

Takže pokud by toto byla cesta k potřebnému kompromisu, myslím, že by sociální demokracie se touto cestou mohla vydat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Paroubkovi. O slovo se přihlásila paní ministryně obrany Vlasta Parkanová.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych se chtěla k návrhu též vyjádřit.

Skutečně je pravdou, že je to návrh, který přináší přímou volbu prezidenta, ale kromě toho nezůstává pouze u způsobu volby, ale upravuje též některé pravomoci prezidenta, a to výhradně způsobem, kterým je jednoznačně omezuje. Některé pravomoci, které doposud za stávajícího stavu má prezident jako výhradní, se mají přesunout mezi pravomoci kontrasignované. Jedná se o právo nařídit, aby se trestní řízení nezahajovalo nebo aby se v něm nepokračovalo. Jedná se též o jmenování členů bankovní rady. Navrhuje se omezit imunitu prezidenta - kromě velezrady má být umožněno jej stíhat též pro - cituji - jiné závažné porušení ústavního pořádku, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Poslanecké sněmovny.

 

(pokračuje Parkanová)

Dále je zde skupina návrhů, jejichž smyslem je zúžit prezidentův manévrovací prostor. Já budu akcentovat slova, která se v návrhu přidávají: Předsedu vlády jmenuje prezident republiky po projednání s představiteli politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Další návrh: Podá-li vláda nebo člen vlády demisi, prezident republiky demisi přijme. Další: Prezident republiky neprodleně odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat.

Co tím chci říct a co tím hodnotím? Návrh není jenom návrhem na přímou volbu prezidenta, ale je značným omezením či zúžením jeho pravomocí. V souvislosti právě s přímou volbou prezidenta, která obecně posiluje mandát takové volby, je tento posun zcela protisměrný, než by se dalo z přímé volby odvodit. Za těchto okolností se domnívám, že návrh je v této dané podobě nepřijatelný. Proto vláda návrh odmítla. Nikoliv proto, že by odmítala princi přímé volby prezidenta jako takový.

Postup, který zde navrhl pan místopředseda Kasal, a já kvituji, že i panem poslancem Paroubkem byl přijat, je proto postupem logickým a přijatelným pro všechny, kteří jsou vedeni opravdovým zájmem o věc samu, a ne o politické hrátky. Já vám děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní ministryni Vlastě Parkanové, poslední, kdo se do rozpravy přihlásil. (O slovo se hlásí posl. Jičínský.) V rámci rozpravy, pane poslanče Jičínský ještě? (Ano.) Dobře. V rámci rozpravy pan poslanec Zdeněk Jičínský. Jinak byste samozřejmě jako navrhovatel měl právo vystoupit potom.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Ano, pane místopředsedo, chci vystoupit v rámci rozpravy proto, že o některých věcech bych byl skutečně rád, kdybychom tu ještě aspoň chvíli diskutovali, byť jsem si vědom toho, že jde o první čtení a první čtení nemá za úkol zacházet do velkých podrobností. Ale přeci jenom po mém soudu je třeba si vyjasnit určité pozice.

Kolega Morava tady užíval určitých kategorických soudů, a abych se neopakoval, tak nebudu říkat, že mládí má sklon ke kategorickým soudům, na rozdíl od stáří, které je v tomto ohledu tolerantnější. To už jsem tu jednou říkal, takže opakuji se, že se nechci opakovat. Jenom připomínám, že právě v této věci je namístě opravdu zdrženlivost, protože nejsou namístě žádné kategorické soudy o tom, že jedna volba je výrazně lepší než volba druhá. Pro každou volbu lze shledat určité argumenty, ale ty argumenty mají relativní platnost. Já sám jsem říkal, že jsem často psal proti přímé volbě proto, že ti, kdo navrhovali přímou volbu, vůbec nevyvozovali žádné důsledky z toho, že přímá volba, posilujíc legitimitu hlavy státu, má nějaké dopady do jejího vztahů k vládě a k Poslanecké sněmovně a že je třeba o těchto vztazích uvažovat.

Paní ministryně Parkanová se velmi mýlí, když si myslí, že přímá volba prezidenta republiky musí znamenat nutně posilování jeho pravomocí. To není pravda! V Rakousku je prezident republiky volen přímo a všechny akty spojené s výkonem jeho úřadu jsou kontrasignovány. Takže to je prostě věc úvahy, je to věc politického rozhodnutí… (V sále je velký hluk.) Pane místopředsedo, mohu vás poprosit, aby se kolegové trošku uklidnili?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Vážený pane poslanče Zdeňku Jičínský, ale i dámy a pánové, já té pauzy využiji k tomu, abych i vaším jménem pozdravil delegaci Parlamentu Republiky Makedonie, která je vedena předsedou panem Ljubičem Georgievským. Vítejte, přátelé! Užitečnou návštěvu v Poslanecké sněmovně, v České republice vám ze srdce přejeme. (Potlesk.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP