Stenografický zápis 23. schůze, 29. listopadu 2007


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Hana Orgoníková


86. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Richard Dolejš
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Jiří Petrů
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Zdeněk Prosek


21. Vládní návrh zákona o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí) /sněmovní tisk 358/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Daniel Rovan
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


22. Vládní návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev /sněmovní tisk 359/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miloslav Kala
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev /sněmovní tisk 360/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miloslav Kala


39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Ukrajinou, kterým se mění Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech, podepsaná 28. května 2001 v Kyjevě /sněmovní tisk 343/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


32. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 329/ - prvé čtení

Senátor Martin Mejstřík
Poslankyně Olga Zubová
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec František Bublan
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Anna Čurdová
Senátor Martin Mejstřík
Poslanec Vítězslav Jandák
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Miroslav Grebeníček
Senátor Martin Mejstřík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Anna Čurdová
Senátor Martin Mejstřík
Poslanec Vítězslav Jandák
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Praze dne 6. září 2007 /sněmovní tisk 326/ - prvé čtení

Ministryně vlády ČR Džamila Stehlíková
Poslanec Milan Šimonovský


38. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá návrh na vypovězení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 ze dne 21. června 1935 o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, a článku 8 odst. 4 Evropské sociální charty ze dne 18. října 1961 /sněmovní tisk 336/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Dagmar Molendová
Poslanec Cyril Zapletal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Mencl
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Boris Šťastný
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


87. Ústní interpelace

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Pavel Svoboda
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec František Bublan
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec František Bublan
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jan Hamáček
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jan Hamáček
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Radim Chytka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Radim Chytka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Zdeněk Maršíček
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Zdeněk Maršíček
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Robert Dušek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Robert Dušek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Daniel Rovan
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Zbyněk Novotný
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Josef Šenfeld
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Josef Šenfeld
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Josef Čerňanský
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Zdeněk Maršíček
Místopředseda vlády ČR Alexandr Vondra
Poslanec Zdeněk Maršíček
Místopředseda vlády ČR Alexandr Vondra
Poslanec Václav Exner
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Václav Exner
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Hamáček
Místopředseda vlády ČR Alexandr Vondra
Poslanec Jan Hamáček
Místopředseda vlády ČR Alexandr Vondra
Poslanec David Rath
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec David Rath
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jaromír Chalupa
Poslanec Josef Šenfeld
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec David Rath
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec David Rath
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministryně vlády ČR Džamila Stehlíková
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministryně vlády ČR Džamila Stehlíková
Poslankynně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání ukončeno v 18.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP