(10.20 hodin)

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Pane předsedající, vzhledem k tomu, že u bodu A, což jsou pozměňovací návrhy v usnesení výboru pro bezpečnost začínající na straně 2 tisku 191 odstavec 5, je požadavek na oddělené hlasování jednotlivých bodů, budeme hlasovat o bodech.

To znamená budeme hlasovat o bodu A I - tedy k zákonu o pobytu cizinců, arabská jedna. Mé stanovisko je doporučující. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 248. Přítomno 161, pro hlasovalo 154, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Můžeme hlasovat o bodu 2 v tomto návrhu. Stanovisko doporučující. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 249. Přítomno 161, pro hlasovalo 157, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Můžeme hlasovat bod 3. Doporučuji. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 250. Přítomno 160, pro hlasovalo 35, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Arabská čtyři. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 251. Je přítomno 160, pro hlasovalo 35, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Arabská pět. Doporučuji. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 252. Přítomno je 160, pro hlasovalo 149, proti 1, takže návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Arabská šest. Doporučuji. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 253. Přítomno je 159, pro hlasovalo 49, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Na straně tři budeme hlasovat pod bodem II navrhované změny zákona o azylu v pozměňovacím usnesení výboru pro bezpečnost.

Nejprve tedy pod bodem 1. Stanovisko kladné. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tak ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

To hlasování má pořadové číslo 254. Přítomno je tady 159, pro hlasovalo 45, proti 77. Návrh přijat nebyl.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Následuje arabská dvě. Stanovisko rovněž kladné. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, může stisknout tlačítko a zvednou ruku. A kdo je proti?

Hlasování má číslo 255 a přítomno je 159. Pro hlasovalo 44, proti 75. Nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: A nyní se dostáváme k části třetí výboru pro bezpečnost. To je ta část, která se týká zákona o zaměstnanosti, kde bylo rozhodnuto o rozdělení bodu 1 na samostatné hlasování o odstavci 3 a odstavci 4. Upřesňuji, že v tom případě návětí samozřejmě musí se vztahovat k oběma samostatně hlasovaným částem.

Takže nejprve budeme hlasovat o odstavci 3. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 256. Přítomno je 159. Pro hlasovalo 155, proti žádný, takže tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: A hlasujeme dále tedy o odstavci 4. Stanovisko rovněž doporučující.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 257. Přítomno 159, pro hlasovalo 34, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Teď budeme hlasovat o bodu IV, tedy o návrhu změny zákona o státní sociální podpoře, tak jak je uveden v návrhu výboru pro bezpečnost na straně 4 návrhu. Upozorňuji, že přijetím tohoto návrhu budou nehlasovatelné body B V a E III totožného znění.

Stanovisko doporučující. (Ministr: Po konzultacích s MPSV mírný souhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 258. Přítomno je 160, pro hlasovalo 91, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: A posunuli jsme se k části V, změnám v zákoně o policii uvedeným pod bodem 1 a 2. Je to na straně 4 tisku.

Budeme hlasovat o bodu 1. Stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr se hlásí o slovo.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Omlouvám se, kolegyně a kolegové, selhal jsem. Věřím, že poprvé a naposledy dnes při hlasování. Chtěl bych - stanovisko k tomu předcházejícímu je negativní a jen bych poprosil, jestli někdo, kdo vyslechl mé stanovisko mírný souhlas a hlasoval pro, tak navrhl revokaci tohoto hlasování. Velmi se omlouvám všem.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Liška. (Shluk poslanců u stolku zpravodajů.)

Ptám se, jestli neuděláme - prosím, pan ministr Nečas.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, já zpochybňuji předchozí hlasování. Hlasoval jsem proti, na sjetině mám ano.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP