(9.20 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Do rozpravy se hlásí pan poslanec Radko Martínek. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Radko Martínek: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, já bych navázal taktéž na slova ministra financí, který tady, myslím docela správně, připomenul, že rozpočtové určení je těžká materie, protože se jedná o peníze, jedná se o nejrůznější střety nejrůznějších zájmů. Myslím, že je odůvodněný jeho názor, že bude velmi těžké připravit, aby Poslaneckou sněmovnou prošlo nové rozpočtové určení daní takové, se kterým by souhlasila většina Poslanecké sněmovny a také, co je nejdůležitější, města a obce České republiky.

Z tohoto důvodu pak nechápu, proč by mělo být zamítavé stanovisko k pozměňovacímu návrhu B, který jsme společně s kolegou Sobotkou připravili jako naprosto kompromisní návrh. Myslím si, že je nebývalé, aby opozice v podstatě přijala argumenty vlády. Pozměňovací návrh jsme připravili jenom proto, aby města a obce měly stabilizovaný stav, aby nebyly ohroženy v případě, že Sněmovna bude o novém rozpočtovém určení dlouho jednat. Znovu upozorňuji, že všechna čísla vycházejí z propočtů Ministerstva financí, vycházejí ze slibu ministra financí, který dal městům a obcím a o kterém nepochybuji, že jej chce splnit. Myslím si, že kromě toho, že rozpočtové určení převádí určité finanční prostředky, tak je také potřeba, aby města a obce měly stabilitu.

Česká strana sociálně demokratická nepovažuje vládní návrh za ideální. Znovu upozorňujeme, že byl bohužel předložen pozdě. Považujeme za velkou chybu, že v okamžiku, kdy byla připravována tak velká daňová změna, jakou vláda připravila a také schválila, nebylo součástí toho také řešení dopadů. Dopady na obce jednoznačně budou, obce se s nimi budou muset vyrovnat. Myslím si, že máme v této chvíli příležitost alespoň v této situaci stabilizovat rozpočty měst a obcí.

Já bych chtěl vyzvat všechny poslance zde ve Sněmovně, aby hlasovali s rozumem. Myslím si, že vládní koalice nemá vůbec důvod se obávat, protože jsme deklarovali, že ten návrh podpoříme. To znamená, že není vůbec žádný důvod ke znepokojení, že by vládní návrh náhodou neprošel. Pokud nebudete souhlasit s návrhy, které jsme podali pod písmenem A, který považujeme za lepší, tak si myslím, že by mělo být povinností, a vyzývám opravdu k velkému zvážení a rozumu, aby alespoň pozměňovací návrh B byl schválen, protože stabilita rozpočtu obcí je opravdu klíčová a důležitá a všichni bychom to měli mít na paměti. Znovu říkám, že tam není vůbec nic proti vládnímu návrhu zákona. Vychází to z čísel, která deklaruje vláda a ministr financí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo se dále hlásí do rozpravy? Vypadá to, že rozprava je u konce. Rozpravu končím a prosím pana poslance a zároveň zpravodaje Sobotku, aby si vzal slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám představil návrh procedury pro stávající hlasování.

Navrhuji, abychom o jednotlivých pozměňovacích návrzích hlasovali tak, jak jsou uvedeny v tisku 319/3. Nejprve bychom tedy hlasovali o pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru. V případě přijetí tohoto návrhu by byl již nehlasovatelný pozměňovací návrh pana poslance Martínka pod písmenem B.A. Pokud nebude přijat, hlasovali bychom o prvním pozměňovacím návrhu pana poslance Martínka, případně o druhém pozměňovacím návrhu pana poslance Martínka, potom bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Braného, který bude ovšem nehlasovatelný v případě, že by byl schválen pozměňovací návrh pana poslance Martínka pod písmenem B. Poté bychom nakonec hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem D pana poslance Schwippela, který ovšem bude též nehlasovatelný, pokud by byl schválen pozměňovací návrh pod písmenem A, tedy návrh rozpočtového výboru. Toto je návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se ptám, jestli někdo proti proceduře má námitky nebo chce navrhnout jinou. Nebyla zase tak úplně jednoduchá, tak bychom asi o ní měli hlasovat. Pokud nemá nikdo jiný návrh, budeme hlasovat o tomto návrhu procedury, který jsme slyšeli z úst pana poslance Sobotky. Já jen pro jistotu zagonguji. Hlasujeme o návrhu procedury.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí procedury, jak ji navrhl zpravodaj poslanec Sobotka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 236, přítomno je 160, pro hlasovalo 150, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat, takže můžeme postupovat tak, jak jsme si právě schválili. Budeme hlasovat postupně o jednotlivých návrzích.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Nejprve bychom tedy hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem A. Je to pozměňovací návrh rozpočtového výboru a stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 237, přítomno je 160, pro hlasovalo 60, proti 72. Tento návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem B, a to nejprve o jeho první části, uvedené pod písmenem A. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 238, přítomno je 161 poslanců, pro hlasovalo 81, proti 74. Tento návrh byl přijat.

 

Chviličku budeme muset počkat. (Předsedající čeká na kontrolu hlasování.)

 

Poslanec Aleš Rádl: Dámy a pánové, omlouvám se, přišel jsem na poslední chvíli, nezaregistroval jsem, chtěl jsem hlasovat ne, a hlasoval jsem ano. Zpochybňuji hlasování.

(Hluk v sálu, projevy nesouhlasu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: No, je to v každém případě zpochybnění hlasování, o kterém nechám hlasovat. Hlasujeme o námitce pana poslance Rádla.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP