(14.10 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. A na kdy byste navrhoval tuhle informaci, nebo jakou máte představu? (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Protože vím, že z nejakutnějších bodů, které je třeba, aby tato schůze Poslanecké sněmovny projednala, je oněch osm třetích čtení, tak navrhuji zařadit bezprostředně za třetí čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Za třetí čtení. Ano, děkuji.

Dále byli řádně písemně přihlášeni… pan poslanec Tom Zajíček. Pane poslanče, máte slovo. Připraví se paní poslankyně Jakubková.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych tady tlumočil žádost ministra vnitra Ivana Langera, který z důvodu zahraniční cesty jednání ministrů Evropské unie pro oblast spravedlnosti a vnitřních věcí je dnes řádně omluven. Po dohodě se zpravodaji jednotlivých sněmovních tisků si dovoluji navrhnout vyřazení následujících bodů z jednání této schůze Poslanecké sněmovny.

Jedná se o bod 50 - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, tedy trestní řád, ve znění pozdějších předpisů. Je to sněmovní tisk 306, prvé čtení.

Další bod je bod 94 - Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2006 (ve srovnání s rokem 2005) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2006 a o Prioritách Republikového výboru pro prevenci kriminality a resortů v něm zastoupených na rok 2007. Jedná se o sněmovní tisk 229.

Třetím bodem, který je navrhován vyřadit z této schůze, je bod 103 - Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2006. Jedná se o sněmovní tisk 271.

Zrekapituluji. Tedy bod 50 - sněmovní tisk 306, bod 94 - sněmovní tisk 229, bod 103 - sněmovní tisk 271.

Další žádostí pana ministra Langra je přeložení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sněmovní tisk 323. Vzhledem k tomu, že je v Poslanecké sněmovně ještě poslanecký návrh na stejné téma a velmi obdobný, pan ministr prosí navrhovatele, aby zvážili, zda by nebylo možné na stejné místo umístit i poslanecký návrh k tomu, aby mohl být projednáván případně ve společné rozpravě.

Toť vše z mé strany. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, počkejte ještě chviličku. To znamená, že vy jste hovořil o bodu 51, to je tisk 323, a chtěl byste, aby to bylo sloučeno… (Poslanec Tom Zajíček mimo mikrofon: Jestli budou navrhovatelé souhlasit, tak je to bod 44.) Čtyřicet čtyři. Ano. Sněmovní tisk 276/1. Děkuji.

Dále v rozpravě vystoupí paní poslankyně Jakubková. Připraví se pan poslanec Kafka.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, chtěla bych vás požádat o pevné zařazení těchto bodů - jedná se o bod 52, je to tisk 194, bod 53, tisk 195, bod 55, tisk 208, bod 62, tisk 275 a bod 99, tisk 246 - na středu 31. 10. 2007 odpoledne jako prvních pět bodů. Tuto žádost vám tlumočím z pověření pana ministra Martina Bursíka, který je nepřítomen, a účastní se zahraniční pracovní cesty. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Kafka. Připraví se pan poslanec Chytka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kafka: Dobrý den, pane předsedo. Dobrý den, členové vlády. Dobrý den, dámy a pánové.

Chtěl bych vás požádat o dvě hlasování. Za prvé, aby byl do programu této schůze zařazen tisk 288, zákoník práce ve třetím čtení. Za druhé, aby se tento tisk 288 zařadil na konec bloku třetích čtení zítra. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já také děkuji. Prosím, pan poslanec Chytka nyní vystoupí.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, já jenom reaguji na návrh předsedy poslaneckého klubu KSČM pana Kováčika ohledně zařazení bodu, a pokud jsem rozuměl správně, mělo to být na zítřek na středu 31. 10. po třetích čteních, co se týká vicepremiéra Čunka. Já jenom upozorňuji, že po třetích čteních jsou pevně zařazeny body 30, 39, 40, 41, 45 a 48. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu pan poslanec Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za ně. Pane předsedo, můj návrh zněl bezprostředně po třetích čteních, což znamená před již pevně zařazené body.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. Paní poslankyně Šojdrová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane předsedo, dovolte, abych sdělila Poslanecké sněmovně, že jménem dvou poslaneckých klubů vznášíme veto proti zařazení nového bodu, tak jak ho tady navrhl pan předseda Kováčik, mimo jiné i z důvodů, které zde byly uvedeny. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan poslanec Bürgermeister. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bürgermeister: Vážený pane předsedo, navrhuji zařadit tisk 229, pořadové číslo 94, zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku, a tisk 271, pořadové číslo 103, zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky jako poslední body v bloku Zprávy. Navrhuji to po dohodě s panem ministrem a s kolegy. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, tady to bylo navrženo na vyřazení. Někdo již tyhle body tady navrhoval na vyřazení a to byl pan poslanec Tom Zajíček. Jenom abyste o tom věděl.

 

Poslanec Jan Bürgermeister: Já se omlouvám. Je to duplicita. Se stejným účelem pak svůj návrh tedy stahuji a necháme hlasovat o vyřazení obou bodů.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. Takže svůj návrh jste stáhl. Ano.

Pan poslanec a předseda klubu KSČM pan poslanec Kováčik. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP