Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
30. října 2007 ve 14.06 hodin

Přítomno: 152 poslanců

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, poprosím vás, abyste se posadili, ztišili se, abychom mohli zahájit naše jednání 22. schůze.

(Po chvilce čekání na klid:)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády.

Luxus bohatých je zaplacen bídou chudých. - Franz Kafka

 

Zahajuji další jednací den 22. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinili pan poslanec Tejc - náhradní karta číslo 2, pan poslanec Bauer - náhradní karta číslo 5 a pan poslanec Bublan - náhradní karta číslo 6.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Boháč, paní poslankyně Čurdová, pan místopředseda Filip, pan poslanec Hojda, pan poslanec Hrnčíř, paní poslankyně Jacques, pan poslanec Ježek Josef do 16 hodin, pan poslanec Klučka, pan poslanec Korytář, pan poslanec Ondřej Liška od 17 hodin 30 minut, pan poslanec Mach, paní poslankyně Mallotová, pan poslanec Rabas, pan poslanec Raninec, pan poslanec Schwippel od 16 hodin, pan poslanec Šlajs, pan poslanec Vidím, pan poslanec Vojíř a paní poslankyně Olga Zubová.

Z členů vlády se omlouvají pan premiér Topolánek, pan ministr Bursík, pan ministr Čunek, pan ministr Gandalovič, pan ministr Jehlička, pan ministr Langer, pan ministr Nečas, pan ministr Pospíšil a paní ministryně Stehlíková.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dnešní grémium se shodlo na následujícím postupu při projednávání zbývajících našich bodů 22. schůze. Navrhujeme pokračovat takto:

Dnes, v úterý 30. 10., bychom projednali body, které jsme měli již pevně zařazené v minulém týdnu. Jedná se o body 118, 110, 111, 112, body 44, 51 a 50, což jsou zprávy a prvá čtení. U bodů 110, 111 a 112 dále navrhujeme sloučenou všeobecnou a poté i podrobnou rozpravu.

 

Ve středu 31. 10. bychom dopolední jednání věnovali bodům z bloku třetích čtení. Jsou jimi body 70, 73, 74, 78, 85 a 86. Jako první bod po polední přestávce navrhujeme zařadit bod 89, což je druhé kolo voleb. Poté bychom projednali jako pevně zařazené body z bloku zpráv tyto body: bod 95, 96, 97. Tyhle body jsme zařadili z toho důvodu, že při projednávání je přítomen guvernér České národní banky pan Tůma.

Dále mám do rozpravy přihlášenou paní předsedkyni Šojdrovou.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane předsedo, já si dovolím navrhnout doplnění toho, co navrhlo grémium pro změnu pořadu. Grémium navrhlo, aby se konalo třetí čtení tisku číslo 319, rozpočtového určení pro obce. Z důvodu možné zahraniční cesty ministra financí bych poprosila, aby tento bod byl zařazen jako první bod třetích čtení ve středu ráno. Čili je to doplnění k návrhu grémia na změnu pořadu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zatím tenhle bod, paní kolegyně, není zařazen. My ho musíme zařadit. To znamená vy navrhujete zařadit tento a dát ho jako první bod třetích čtení, ano? Děkuji.

Mám zde řádně přihlášeného - ale pan předseda klubu KSČM má přednost.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, přeji hezké dobré odpoledne. Dovoluji si požádat vás o podporu mého návrhu, který vzápětí přednesu.

Jde o zařazení nového bodu na schůzi Poslanecké sněmovny vzhledem k informacím, které proběhly médii zejména ve včerejším a dnešním dni. Myslím si, že Poslanecká sněmovna má právo vyslechnout informace o tom, jak se věci skutečně mají. Název onoho bodu, tedy návrh názvu onoho bodu zní Informace předsedy vlády o postoji vlády a řešení situace k informacím, které zazněly v médiích okolo pana ministra Čunka.

Jedná se o to, že vláda - respektive vládní polovina Sněmovny plus dva schválili reformu veřejných financí, kde se podstatně zkracují sociální dávky. A jestli se v médiích objevují informace, že jeden z členů vlády pobíral sociální dávky, byť ještě předtím, než se stal politikem, a současně ukládal miliony, jestliže se to táhne jako mediální téma, jsem přesvědčen o tom, že je třeba, aby Poslanecká sněmovna řekneme relevantní informace o tom, jak si s tím vláda poradila, má právo vyslechnout.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP