Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
26. října 2007 v 9.00 hodin

Přítomno: 160 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, všechny vás vítám na osmém jednacím dnu 22. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Omluveni jsou z poslanců: Walter Bartoš, Jan Bauer, Vladimír Hink, Josef Ježek, Miloslav Kala, Jiří Paroubek, Josef Smýkal, Evžen Snítilý a Zuzka Bebarová-Rujbrová. Členové vlády, kteří se omlouvají z dnešního jednání, jsou: Jiří Čunek, Tomáš Julínek, Ivan Langer, Vlasta Parkanová, z odpoledního jednání je tady psáno Aleš Řebíček.

Pan poslanec Tejc má náhradní kartu číslo 2.

Připomenu vám to, co ještě uslyšíte dneska několikrát. 28. října bude v Poslanecké sněmovně den otevřených dveří. Prohlídková trasa vede i jednacím sálem, a proto žádám, abyste si po skončení dnešního jednacího dne všechno to, na čem vám záleží, vzali s sebou do svých kanceláří, nebo ještě lépe domů ke studiu. To ostatní, co tady zůstane, s tím se rozlučte, to skončí ve sběrném tříděném odpadu. Říkám znovu, uslyšíte to ještě několikrát. Pan ministr Nečas má radost, že za něj někdo uklidí tady, ale on tady má pořádek, já to vidím dobře.

Takže k dnešnímu jednání. Pevně zařazený je bod 116, což je sněmovní tisk 288, pak budou následovat další body z bloku třetích čtení 77, 79, 80 až 85 a bod 29, což je sněmovní tisk 321.

Ještě než zahájíme projednávání těchto bodů, prosím předsedu volební komise pana poslance Tluchoře, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly včera, případně s dalším postupem.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, krásné dobré ráno i já vám přeji. A dovolte, abych vás seznámil s výsledky tajných voleb, které proběhly včera o polední přestávce.

 

Jedná se o volbu kandidáta na viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (bod 88), kde bylo vydáno 163 hlasovacích lístků. Pro pana Jiřího Čejku bylo odevzdáno 6 hlasů a pro pana Eduarda Vávru bylo odevzdáno 63 hlasů. Znamená to tedy, že nikdo nebyl zvolen, a vzhledem k tomu, že nešlo o klasickou volbu, ale pouze o nominaci, tak volba tímto končí.

 

U volby členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (bod 89) je situace drobně odlišná. Zde bylo vydáno též 163 hlasovacích lístků. Pro paní Danielu Fischerovou bylo odevzdáno 59 hlasů, pro pana Karla Ocha bylo odevzdáno 52 hlasů, pro paní Kateřinu Ondřejkovou 50 hlasů a pro pana Kristiána Sudu 55 hlasů, pro pana Přemysla Šobu pak bylo odevzdáno hlasů 5. Znamená to, že v prvním kole nebyl nikdo zvolen. Zde však může následovat kolo druhé, do kterého postupují všichni kandidáti.

Já si dovolím navrhnout, aby druhé kolo proběhlo někdy v příštím týdnu, abychom se na tom dohodli v úterý. Čili nenavrhuji zatím zařazení pevné toho druhého čtení a domluvili bychom se na grémiu v úterý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, pane předsedo volební komise, rozumím tomu tak, že bod 88 mohu ukončit v tuto chvíli a bod 89 bude pokračovat příští týden. Tak.

Protože se nikdo nehlásí k tomu, aby obohatil dnešní program, čemuž jsem samozřejmě velmi rád, přikročíme k projednávání pevně zařazeného bodu

 

116.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 288/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

(Na galerii přichází kyperská delegace.)

Dámy a pánové, ještě než zahájíme projednávání tohoto bodu, chtěl bych srdečně pozdravit delegaci Sněmovny reprezentantů Kyperské republiky, která je vedena předsedou sněmovny panem Demetrisem Christofiasem. Pěkně vídáme. (Potlesk.) Jistě přejeme našim kyperským přátelům úspěšné jednání nejen v Poslanecké sněmovně, ale během celé jejich návštěvy v České republice.

A teď je prostor už pro pana místopředsedu vlády České republiky pana Nečase.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, předkládám ve druhém čtení vládní návrh novely zákoníku práce. Tento návrh jsem dostatečně odůvodnil v průběhu prvního čtení.

Chtěl bych pouze připomenout, že tato novela zákoníku práce se skládá ze dvou základních částí. První část je část změn, jejichž motivem jsou legislativně technické úpravy zákoníku práce, které jsou nutné v důsledku poměrně velké řady nepřesností a chyb, které jsou v původním této legislativní normy a které musí být odstraněny. Současně součástí této novely zákoníku práce jsou i některé věcné návrhy, které byly dosaženy na základě tripartitního jednání, to znamená jsou také odsouhlaseny sociálními partnery, tedy zástupci zaměstnavatelů i odborů. To je druhá část této novely.

Současně bych chtěl připomenout, že vláda i Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá rozsáhlejší koncepčnější novelu zákoníku práce, jejímž cílem bude více liberální trh práce s větší mírou flexibility. Ale obsahem této novely jsou ony dvě základní části, o kterých jsem mluvil, to znamená legislativně technické úpravy stávajícího textu, opravy chyb a věcné změny odsouhlasené sociálními partnery.

Chtěl bych také všechny paní poslankyně a pány poslance požádat, aby v rámci případného podávání pozměňovacích návrhů byly respektovány tyto dohody na tripartitní úrovni, to znamená byly podávány takové pozměňovací návrhy, které byly projednány a odsouhlaseny sociálními partnery. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane místopředsedo. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a hospodářskému výboru. Usnesení těchto výborů máme k dispozici jako sněmovní tisky 288/1 a 288/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku pan poslanec Kosta Dimitrov.

A ještě než se ujme slova, oznamuji, že pan poslanec Hrnčíř má náhradní kartu číslo 6. (Poslanci v sále hlučí.)

 

Poslanec Kosta Dimitrov: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vám sdělil stanovisko výboru pro sociální politiku ze 13. schůze konané -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, mám za to, že zákoník práce je důležitá norma, a proto je na místě, abych vás poprosil, abyste tomu věnovali náležitou pozornost.

Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Kosta Dimitrov: - konané dne 4. října 2007, usnesení č. 51 k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 288.

Výbor pro sociální politiku doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 288. Současně sděluji, že k předmětnému vládnímu návrhu předložím v podrobné rozpravě pozměňovací návrhy legislativně technické povahy.

Děkuji vám za pozornost.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP