(15.20 hodin)

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já pro pořádek uvedu, že poslední větu jsem nikdy neřekl. Myslím si, že to byl typický přístup. Typický přístup toho, jak se tady diskutuje. Já jsem přece nikdy nemluvil o sobě jako o zahraničněpolitickém expertovi. Já jsem pouze zpochybnil zahraničněpolitickou erudici Luboše Zaorálka. Myslím, že to je sice podobné, ale není to totéž, pane poslanče.

Druhá věc, kterou bych chtěl zpochybnit: Mluvíte nám do Brd. Tak nám, nebo vám? To snad nejsou Brdy občanů České republiky? Ony patří jenom starostovi Příbrami? Nebo jak to vlastně je? Já se domnívám, že vůbec je obecně neúnosné, jestliže starostové současně zasedají v parlamentu. Dochází k podobnému konfliktu zájmů, který jste tady právě teď tady prezentoval.

A nyní ke komisi pro rozvoj Brdska. Já musím říct, že už když jsem vystupoval v lednu nebo začátkem února před bezpečnostním, zahraničním, obranným výborem atd., tedy při tom jednání, kde jsem definoval jednotlivé roviny toho problému, tak jedna z těch rovin, které jsem definoval, byla rovina regionální nebo komunální. Už tehdy jsem řekl - a škoda, že si ty věci nepamatujete - že bude záhodno v rámci tohoto projektu, a to už nezávisle na tom, jestli se ten radar postaví, nebo ne, řešit infrastrukturně celou oblast tak, aby byla dobudována. Souhlasím s vámi, že někteří se tím mohou cítit dotčeni, stejně jako se mohou cítit dotčeni rozpočtovým určením daní, ve kterém nikdo žádnou spravedlnost hledat nemůže.

Tato komise zasedla několikrát, mám pocit, že to mám tady někde napsáno, kolikrát. Já nejsem jejím členem. Tuto komisi vede náměstek ministra financí Ivan Fuksa, shodou okolností také z Příbrami, pane starosto. Definovala stanovy, jednací řád a schválila pracovní plán. Předložení požadavků na realizaci projektů v obcích, kdy samozřejmě jde o předběžné vyčíslení nákladů a stavu připravenosti těch projektů, určily si své priority i kraje, protože my nedáváme až na výjimku žádné mimořádné peníze. Jedná se o peníze, které jdou z rozpočtů krajů, jedná se o peníze, které jdou z rozpočtů resortů, jedná se o peníze, které mohou přijít do tohoto regionu ze strukturálních fondů, a pouze jedna část, a já bych řekl že ne největší, půjde nad rámec této celkové částky, která bude směřovat do tohoto subregionu. Rozšířili jsme dotčené obce o obec Láz, okres Příbram, pane starosto, o obec Vranovce, okres Příbram, Sedlice, okres Příbram, a Rožilov u Mýta, obecní část Hvožďany, všechno okres Příbram, abych vás uspokojil. Není tam Příbram. To mě skoro mrzí, možná že bychom si mohli odpustit tuhletu nedůstojnou diskusi. Ta komise má za úkol se starosty, se kterými se schází, projednat zásadní dva body - vybudování základní infrastruktury, která tam i z důvodu blízkosti vojenského újezdu dlouhodobě chybí, a rekonstruovat a modernizovat přístupové cesty. Myslím si, že na tom není nic špatného. Já jsem jasně deklaroval, že tyto projekty budou realizovány bez ohledu na to, jak dopadne celé jednání, jak se nakonec rozhodne parlament nebo v referendu čeští občané. Domnívám se, že ano, můžete mít pravdu, že to nejsou jediné postižené obce, ale my jsme se rozhodli řešit právě tyto obce právě tímto způsobem.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu premiérovi. S doplňujícím dotazem pan poslanec Josef Řihák. Prosím.

 

Poslanec Josef Řihák: Pane premiére, já si nemyslím, že bych měl konflikt nebo střet zájmů. Podívejte se do vlastních řad, např. na senátora Kuberu, který je i primátorem Teplic.

Ale já bych chtěl říct jednu věc. Za prvé, některé obce jste tady špatně jmenoval, jsou to Vranovice, ale nechci s vámi vést tu diskusi. Víte, váš problém je v tom, že neumíte komunikovat. Samozřejmě, první náměstek ministra financí přede mnou byl na příbramské radnici. Jestli mám konflikt zájmů, tak v tom, že jsem ho z té radnice vyhnal, protože si myslím, že si nezasloužil, aby v té radnici byl. A jestliže tento člověk má rozdělovat s touto svojí minulostí finanční prostředky v řádech milionů korun, tak se nad sebou, pane premiére, zamyslete. Vy jste totiž neopustil myšlenku již z ledna letošního roku, kdy váš místopředseda ODS pan hejtman Bendl a Zimmermann na zasedání Středočeského kraje tvrdili: sepište si všichni požadavky, oni to Američani zaplatí. Za půl roku už říkáte: sepište si požadavky a zaplatí to český daňový poplatník. (Předsedající: Čas, pane kolego!) Co mají dělat ty obce, pane premiére -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Čas, pane kolego! Ne, minul váš čas, pane kolego! Prosím, máte slovo, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vy jste si zvykli, vážení kolegové, obviňovat bez důkazů kohokoli kolem sebe. Myslím, že tyhle věty jsou velmi ostré. Máte-li tento pocit, tak podejte trestní oznámení. Není možné takhle vystřelovat tato křivá obvinění a nedokázat to. Nicméně ten člověk, o kterém hovoříte, Ivan Fuksa, vyhrál volby v Příbrami. To, že jste se nakonec domluvili s komunisty, je vaše politická odpovědnost a já vám to neberu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla odpověď na sedmou interpelaci. Osmou interpelaci vznáší pan poslanec Zdeněk Prosek na premiéra České republiky ve věci Národní knihovny. Prosím, pane kolego, o slovo.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Mimochodem, když se rozhlížím po Sněmovně, nechce se mi věřit, že v britské dolní komoře patří interpelace na premiéra k tomu nejsledovanějšímu, nejnavštěvovanějšímu a nejatraktivnějšímu, co v Dolní sněmovně je k mání. Ale ať se obrátím k tématu.

Chápu, že jsou na pořadu jednání Sněmovny mnohem závažnější témata, než je nová budova Národní knihovny, a věřte, že jsem poslední, kdo by chtěl do Poslanecké sněmovny vtahovat debatu o vkusu, o estetickém cítění, což jsou věci naprosto subjektivní, z toho důvodu velmi osobní a do Poslanecké sněmovny v zásadě nepatří. Naopak, debata, která patří do Poslanecké sněmovny, je debata, která se týká veřejných financí.

Dovolte mi v této souvislosti, vážený pane premiére, abych vám položil otázku, která vám umožní vysvětlit české veřejnosti, jaká je role Národní knihovny České republiky jako subjektu, jako vypisovatele architektonické soutěže, jaká je role samosprávy hl. m. Prahy, a nakonec, jaká je role státu, resp. Ministerstva financí a Ministerstva kultury, pokud se týká realizace a financování tohoto projektu. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Prosím nyní o odpověď předsedu vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji za otázku. Já abych to trochu odlehčil, tak na vámi nepřímo položenou otázku o Dolní sněmovně britského parlamentu, abych udělal radost i opozici, bych odpověděl, že je těžké odhadnout, jestli je u nás na vině parlament, nebo premiér, že nejsou navštěvovány.

Ale já si myslím, že kolem Národní knihovny na Letné nebo kdekoli jinde je velký mediální vzruch, trochu bych řekl zbytečně. Mě zaujalo, že se tomu říká blob, tak jsem se pokusil sám sebe edukovat, když to neudělal pan poslanec Rath, a našel jsem si ve slovníku, že to znamená kapka, kulička, kaňka, hrudka, skvrnka, něco velkého, barevná skvrna apod. Nevím, jestli je to hanlivé, nebo jestli to má naznačit vlastně vizuální podobu tohoto návrhu. Já jsem si vždycky v souvislosti s tím vzpomněl na Gluma, který znamená mrzutý, nevrlý, zamračený, podmračený, zachmuřený, zasmušilý, otrávený, stísněný a ponurý. Jeden termín, a kolik znamená v češtině, to mě zaujalo. Budu v této selfedukaci pokračovat.

Já jsem měl možnost se s panem Kaplickým setkat a vidět plány daleko detailněji než mnozí z vás. Já vás ubezpečuji, že vnitřní uspořádání té budovy je geniální, je to opravdu návrh svým vnitřním uspořádáním chodu knihovny, který si zaslouží nejen pozornost, ale i realizaci. O vnější podobě se odmítám bavit, tam si myslím, že je to výrazně individuální. Já jsem přece jenom spíš technik a uznávám stavby, které mají osu x, osu y a osu z a u staveb, které mají x plus něco, y plus něco a z plus něco, mám jistou pochybnost. Nicméně diskuse o tom je velmi zbytečná, nebo ne zbytečná, ale zavádějící.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP