(15.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Tam se praví, že ta nabídka Spojených států vůči Rusku je jednak nabídka, že Spojené státy a Rusko budou na základně v České republice společně rozhodovat o povaze hrozeb a o spuštění a nasazení toho radarového systému. Pak je tu napsáno, že se budou sdílet data mezi Spojenými státy a Ruskem, která se budou získávat z této radarové základny. A třetí věc: Je tu plán, že Rusové by mohli poslat své vztyčné důstojníky, kteří by byli na této základně v zemích Polsko a Česká republika.

Vy jste řekl, že témata, která sledujeme, že to je blbost, jak jste doslova řekl. Pane premiére, je to podle vás blbost. Já bych se vás rád zeptal: Je to tak, že české straně nikdy nebylo nic podobného nabídnuto, prostě českým vojákům a odborníkům nebylo nikdy nic srovnatelného nabídnuto? Kam tedy nemůže český voják, může ruský? A já se vás ptám, jestli česká vláda souhlasila s touto podobou té nabídky a s tou nabídkou pro ruskou stranu umístit své lidi na české základně, a přistoupit na to, co v těch novinách je napsáno, je nejvstřícnější a nejpropracovanější návrh mezi Spojenými státy a Ruskem na budování protiraketové obrany.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl dotaz. Prosím o odpověď předsedu vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já musím říci, že mě někdy udivuje, že Lubomír Zaorálek se pasuje někdy na zahraničněpolitického experta, ale přesto na tuto otázku velmi rád odpovím. (Výkřik z pléna.) Já jím jsem, pane poslanče.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím o to, aby tady nikdo na nikoho nepokřikoval.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Nemůžete současně kritizovat stávající vládu po dobu posledních devíti měsíců za nekomunikaci s Ruskou federací a současně ji obviňovat za komunikaci s Ruskou federací. To si myslím, že v této Sněmovně nastává velmi často. Zkuste si rozmyslet vždycky, než vystoupíte, na jakou stranu tohoto problému se postavíte.

V lednu tohoto roku, když přišla nóta Spojených států amerických v podstatě na základě vyjednávání vaší vlády, pane Zaorálku, nóta k nabídce o výstavbě, případné výstavbě radarové základny v České republice v lokalitě, kterou jste sami určili, tak jsem při prvním jednání výboru řekl, že budeme komunikovat s Ruskou federací a že si dovedu představit určité monitorování, které sami nabídneme, a ne vojákům - já když jsem viděl ty záběry, jak pochodují ty ruské holinky prostě po české zemi, tak mě to trochu vyděsilo - kdy by měli možnost monitorovat jak výstavbu, případně se nějakým způsobem podílet na kontrole, a připadá mi to správné rozhodnutí, které jsem udělal už v lednu, to, že americká strana - a já jsem ten rozhovor Dana Frieda a pana generála Oberinga nečetl, to tam klidně můžete dát, ale není to relevantní a nemůže to ovlivňovat naše smluvní zajištění se Spojenými státy americkými. Při návštěvě ministra obrany Gatese předevčírem v České republice on řekl jednoznačně, že o tom s Rusy začali jednat, já jsem rád, že po mém lednovém vybídnutí, ale že je na české vládě a české reprezentaci, jestli takový krok umožní, či nikoliv.

Za druhé, nic o žádném sdílení dat mi není známo, ale je mi známo to, že se uvažuje s nasazením tohoto radaru a jeho aktivací teprve poté, co se prokáže po zkouškách balistických raket v Íránu, že ta hrozba je relevantní v daném čase, a potom je možné celou aktivitu spustit.

Já chci říci, že když se o tom bavíme, zkusme se o tom bavit aspoň trochu seriózně. Zkusme se bavit o tom, že je nutné, aby to u nás bylo průchodné, abychom my sami měli pocit, že jsme pro to udělali všechno, odstranit všechna rizika, zdravotní, životní prostředí ve smluvním zajištění. Vy přece dobře víte, že ta smlouva dojednána není, že výhrada z naší strany k té smlouvě předložená americkou stranou v té dané věci, umístění lokality a ne působení na celém českém území, je zásadní. To máte snad pocit, že poškodíme Českou republiku špatným smluvním zajištěním? To si myslím, že nás velmi silně podceňujete.

Myslím si, že máme společnou povinnost dokonce vyjednávat i s Ruskou federací. Při poslední návštěvě pana vicepremiéra Nariškina jsem na čtyři oči toto téma s ním velmi důkladně konzultoval. Víme o tom, že proběhla diskuse, bohužel 21. srpna, náměstků Bartáka a Pojara v Rusku v Moskvě. Víme o posledním jednání Gatese, Lavrova a Putina.

Myslím si, že to, co tady předvádíte, pane místopředsedo, je zavádějící. Nepřispívá to té diskusi, po které tak často voláte. Té diskusi by prospělo to, kdybychom na stůl dali fakta a ochránili před případnými riziky české občany a společně se na tom podíleli. To ovšem vy nemáte v úmyslu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: S doplňujícím dotazem místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane premiére, to, když jsme říkali, že je třeba nějakým způsobem jednat s ruskou stranou, tak to ovšem nikdy neznamenalo, že to bude představovat pozvání ruských vojáků do České republiky. My jsme říkali, že je strategická chyba usilovat pouze o dvoustrannou dohodu mezi Spojenými státy a Českou republikou. My jsme chtěli, aby celá věc se stala záležitostí Severoatlantické aliance a Evropské unie. Tam jsem si dovedl představit, že ta jednání mohou být skutečně vyvážená. Tady se ukazuje, že ve skutečnosti nejde o dvoustrannou dohodu České republiky a Spojených států, ale daleko významnější strategickou dohodu mezi Ruskem a Spojenými státy. Tam vás dovedla ta strategická chyba, že to je pouze dvoustranná smlouva.

Je to, jako kdybych, pane premiére, se s vámi domlouval, že u vás přespím, a pak jste se dozvěděl, že jsem to navrhl taky panu Paroubkovi, aby tam přespával se mnou, a vyjádřím přesvědčení, že vám to nebude vadit. To je asi to samé, co vy jste udělali ve vztahu, a nikdy jste nás neinformovali o tom, že chystáte nějaké kontrolní dny Ruské federace, jak jste to dneska nazval, na této základně. Pokud jste to už v lednu zmiňoval, tak my jsme o tom nic nevěděli. Jako vláda jste, pane premiére, v této věci selhal.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Čas, pane kolego. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Už to tady dneska padlo - mají uši a neslyší, mají oči a nevidí. Nebo taky platí - já o koze, on o voze.

Já jsem to vzpomínal zcela veřejně na jednání výboru. Nevím, jestli tam existuje steno, ale já jsem říkal, že to je jedna z možností. K žádnému pozvání nedošlo a možná ani nedojde. K pozvání vojáků nedojde v žádném případě. To, že vy sami byste jistě diskutovali o tom, jestli je možné, aby z důvodu rozptýlení nejrůznějších irelevantních obav a mýtů byl přítomen kdokoli, to si definujme kdo, to mi nepřipadá jako vstup ruských vojáků na české území. To je asi jako jste psali, když přijeli dva odborníci americké armády rekognoskovat terén v Pobrdí, že se jednalo o faktický vstup armády Spojených států amerických na české území. Tak se prosím vás probuďte. Tady si myslím, že je jednoznačné, že pro rozptýlení obav jsme ochotni udělat některá opatření. O ničem rozhodnuto není.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Sedmou interpelací je interpelace Josefa Řiháka ve věci financování infrastrukturních projektů v obcích. Opět se vztahuje tato interpelace na premiéra. Prosím, máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Josef Řihák: Děkuji za slovo. Paní předsedající, kolegyně a kolegové, pane premiére, já bych vám chtěl pouze říci, že není důležité, jestli vy tady o sobě řeknete, že jste zahraničním expertem. Důležité pro každého člověka je to, jestli si toto také o vás myslí ti lidé. Nejenom vy jestli si to myslíte.

A teď k mojí interpelaci. Dovoluji se obrátit na vás ve věci financování projektů pomoci obcím a městům sousedících se západní částí vojenského újezdu Brdy. Jak jste sám nedávno říkal v médiích a jak máme informace, chystáte se přibližně rozdělit 1,2 mld. korun na investice do výstavby vodovodů, kanalizace, oprav komunikací a do další infrastruktury v 15 obcích v západním Příbramsku a jižním Plzeňsku. Vítám tuto upřímnou snahu vaší vlády pomoci chudému regionu. Rozhodně se ale nedomnívám tak jako vy, že jde o systémový krok.

Tvrdíte, pane premiére, že tato finanční pomoc dlouho přehlíženého regionu nesouvisí s plánovanou výstavbou amerického radaru v Brdech. Vysvětlete mi tedy, proč vládní pomoc jde jen a pouze do obcí a měst vzdálených 10 kilometrů od radaru, který nám chcete do Brd umístit. Jde skutečně jen o náhodu, nebo jde o peníze, kterými si chce vaše vláda z kapes daňových poplatníků nebo nás všech koupit souhlas místních samospráv s americkým radarem? Pane premiére, co mají dělat další obce u nás, které mají zanedbanou infrastrukturu? Mají vás také pozvat na návštěvu, abyste si všiml, že nemají kanalizaci, vodovod, plynovod nebo že mají rozbité silnice, nebo mají usilovat o to, aby měly za humny také nějaký radar?

Vzhledem k tomu, že mám ještě čas, tak bych chtěl reagovat, jak vy jednáte s lidmi. Vy opravdu, a já jsem se zúčastnil několika vašich besed, akorát lidi umíte urážet. Mluvíte o brdských občanech jako o bandě opilců.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Čas, pane kolego.

 

Poslanec Josef Řihák: Já budu mít ještě čas se vyjádřit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Slovo má předseda vlády.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP