(14.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu premiérovi. Druhým vylosovaným je pan kolega Miroslav Krajíček. Prosím tedy, aby přednesl svou interpelaci ve věci novely živnostenského zákona. A s třetí interpelací vystoupí po něm pan kolega Ondřej Plašil. Slovo má pan poslanec Miroslav Krajíček.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Moje interpelace bude z jiného soudku.

Vážený pane premiére, vláda na svém zasedání 22. října schválila navrženou novelu živnostenského zákona. Jedná se o normu, která byla do našeho právního řádu začleněna opět v roce 1991 a od svého vzniku byla více než stokrát novelizována. Každá přijatá novela však vstup podnikatelům do podnikání ztěžovala, a ne naopak. Protože se tento zákon dotýká a ovlivňuje život i mnoha občanů a prostřednictvím médií jsme se o něm dozvěděli velmi málo, rozhodl jsem se na vás obrátit v rámci ústních interpelací.

V programovém prohlášení vlády se vláda zavázala a slíbila provedení auditu legislativy regulující jednotlivé podnikatelské činnosti s cílem odstranit zbytečné byrokratické překážky v podnikání. Vážený pane premiére, můžete, prosím, nejen mne, ale i mé kolegyně a kolegy a občany této země informovat více o tom, jak se vládě daří touto schválenou novelou živnostenského zákona plnit tento slib a závazek? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. O odpověď prosím premiéra Mirka Topolánka.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji za tuto otázku, protože ona nejsou jenom ta velká témata, ale pak jsou jednoduchá opatření, která jsou mnohdy málo viditelná, jako je zrušení minimální daně, jako je zrušení registračních pokladen a celá řada drobných opatření, která pomáhají malým a středním podnikatelům, která pomáhají živnostníkům. Ostatně je to jedna ze čtyř základních agend Lisabonské agendy a moje vláda se k tomu hlásí.

Živnostenský zákon není takovou malou věcí. Živnostenský zákon po těch mnoha a mnoha změnách, kterých bylo několik desítek, mám pocit, že blížící se stovce, by měl doznat velmi významné změny, protože živnostenský zákon je již překonán.

My jsme 22. října opravdu schválili návrh novely, která zásadním způsobem mění živnostenské právo, nebo právo v této oblasti, a přináší řadu zásadních změn, které povedou ke zjednodušení živnostenského podnikání v České republice. Ta úprava jde samozřejmě směrem zmenšit papírování nebo snížit čas strávený papírováním, snížit komplikaci pro živnostníky, ušetřit na nejrůznějších poplatcích, které za úkony spojené s živnostenským podnikáním úřady vybírají. Novelou živnostenského zákona výrazně snižujeme zátěž, kterou v tomto státě cítí většina podnikatelů. Chtěli bychom, a tím naplňujeme svým způsobem to, o čem někteří jenom mluví, aby podnikatelé strávili o 20 % méně času na úřadech.

Živnostenský zákon, jak už jsem řekl, byl novelizován více než stokrát, změny přicházely v průměru každé dva měsíce.

Pokud jde o hlavní změnu, je třeba zahájit diskusi o této poměrně dramatické změně. Bude zavedena pouze jedna volná živnost místo dosavadních 125. Živností je dneska 124 a ta 125. je, pokud se nevejdete do žádné z uvedených 124, napište tam fakticky co chcete. A to je ta, velmi volně řečeno, 125. živnost. To znamená stačí jedna volná živnost. Seznam 622 vymezení předmětů činnosti bude zredukován na 80 položek.

Štíhlejší bude jednotný registrační formulář - prosím kolegy, aby mi přišli pomoci a dosavadní formulář rozvinout - který musí zájemce o vstup do podnikání vyplnit. Z dosavadních 21 stran, které bych chtěl teď tady rozložit, které jsou dnešním stavem v oblasti živnostenského podnikání, zůstane tento jednotný formulář, dvoustranný (ukazuje), kde jsou samozřejmě položky, které jsou tady vesměs duplicitně uvedeny, a je jich, mám pocit, zhruba 80. Už jsem to řekl. To je myslím zásadní změna. Ušetří se 63 % stávajících správních poplatků už jenom tím, že nebudete muset vykazovat každou živnost zvlášť a že budete žádat pouze výpis živnostenského úřadu všech vašich živností a za ten zaplatíte jedenkrát.

Zruší se místní příslušnost živnostenských úřadů, takže mezi úřady nejenom že vznikne konkurence, ale profitovat z toho budou ti podnikatelé, kteří samozřejmě mají živnosti na různých místech republiky: vyřídí to z jednoho místa. Podnikatelé budou povinni hlásit pouze ty změny údajů, které si živnostenský úřad nebude sám schopen zajistit v rámci registrů, které má k dispozici.

A samozřejmě, že to, co možná připadá někomu legrační, ale mně nikoli - ze stávajících 136 stran tohoto zákona zůstane 93.

Chtěl bych říci, že to jsou základní změny, které budeme diskutovat i ve Sněmovně. Já doufám, že pro malé a střední podnikatele a pro živnostníky naplníme základní krédo skoro všech politických subjektů, které kandidovaly do voleb, a to je zjednodušení jejich činnosti, zefektivnění jejich činnosti, snížení byrokracie a zvýšení efektivity jejich práce, tak jak jsme se samozřejmě zavázali i v rámci Lisabonské agendy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane premiére. Má pan kolega doplňující dotaz? Nemá.

Můžeme tedy přistoupit k interpelaci třetí. S tou byl vylosován pan poslanec Ondřej Plašil. Táže se pana premiéra na novelu živnostenského zákona. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Plašil: Děkuji vám za slovo, paní předsedající. Vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych také mohl interpelovat ve věci živnostenského zákona, protože pro mě jako člověka z této branže je to opravdu zásadní novela pro české podnikatelské prostředí a myslím si, že určitě přispěje k tomu, aby se zvýšila konkurenceschopnost podnikatelů České republiky, a určitě se tím také sníží obtěžování podnikatelské sféry.

Chtěl bych se zeptat a trošičku více konkretizovat od pana premiéra, protože opravdu je to důležitá novela v této oblasti a určitě podnikatelská veřejnost ji přijme. Chtěl bych se zeptat, jaké bude mít tato novela opravdu konkrétní dopady ještě v redukci administrativní, jestli se opravdu zjednoduší přístup k podnikání pro začínající živnostníky, jaké vůbec budou dopady pro celé podnikatelské prostředí. A konkrétně bych se chtěl také zeptat, protože to souvisí s učňovských školstvím a vůbec se školstvím, na konkrétní příklad, jak upravuje třeba u živnostníků povinnou praxi, která, jak všichni víme, neslouží svému účelu a pouze dělá z našich absolventů levnou pracovní sílu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Pane premiére, prosím vás o odpověď na tuto interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji. Jsem rád, že byly zcela náhodně vylosovány tyto dvě interpelace hned za sebou, a pokusím se doplnit to, co jsem nestihl v limitu ve svém prvním vystoupení.

Myslím, že to, že stát dnes reguluje nějakým způsobem 261 živností, je alarmující, a chci, abyste to věděli - je to nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Pokud někdy nadáváme na Evropskou unii a na její byrokracii, měli bychom vědět, že si velmi často tyto problémy způsobujeme sami. Více než stovkou novel živnostenského zákona jsme pokaždé spíše komplikovali živnostenskou činnost, než abychom ji zjednodušili.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP