(10.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Nicméně moc bych prosil, abychom si uvědomili jiné změny, ke kterým došlo v minulosti a které trochu opomíjíme, hovoříme-li o situaci například při povodních v minulosti. Armáda prošla jinou formou transformace, a to je zrušení povinné základní vojenské služby. A v tuto chvíli vám mohu garantovat, že tak jak předtím, v té první vlně při takovýchto živelních pohromách zasahovali vojáci základní služby a příslušníci sborů dobrovolných hasičů, tak tato situace se výrazným způsobem změnila. Vojáky základní služby nemáme, zatímco dobrovolní hasiči zůstávají. A právě proto jim věnujeme takovou pozornost, aby byli způsobilí své úkoly, které mají, plnit velmi dobře. Právě proto posilujeme jejich investiční technické vybavení tak, aby byli schopni tuto situaci nahradit, kompenzovat v situaci, kdy nejsme ve srovnatelném okamžiku, neboť vojáky základní vojenské služby už nemáme.

Máte-li zájem, jsem připraven nepochybně takovýto věcný přehled toho, jaké činnosti vojenské záchranné útvary vykonávají nyní, co budou vykonávat posléze a jakým způsobem je tedy zajištěna funkčnost integrovaného záchranného systému, jsem připraven vám tyto materiály dát k dispozici.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní tedy podle pořadí paní kolegyně Hana Orgoníková, s technickou kolega Tejc, pak řádně pan kolega Doktor, pan poslanec Urban a potom pan poslanec Vidím. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové, vážená vládo.

Já jsem ráda, že se tady otevřela tato problematika. Chtěla bych za to poděkovat Richardu Dolejšovi a také i těm záchranným praporům, poněvadž si myslím, že odvádějí velice dobrou práci. O tom budou hovořit ještě moji kolegové.

Musím říci, že občany to zajímá. Já jsem dneska ráno zaslechla rozhovor v tramvaji. Zprávy jsem tedy neviděla, ale chci říci, co jsem vyslechla. Cituji to: Včera říkali v televizi, že teď chtějí zrušit záchranné prapory. Když se něco stane, prý požádají o pomoc soukromé firmy. Vojáci to dělali zadarmo v rámci eráru a odborně. Teď to bude mnohem dražší.

Byla bych ráda, abyste to opravdu sděloval veřejnosti, jakou formou chcete postupovat, a já se na to ještě zeptám v ústních interpelacích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času pro technickou.

Nyní pan kolega Tejc, také s technickou, a kolega Urban hlásí, že je taky technická připomínka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já chci věřit, že pan ministr vnitra Ivan Langer zde nehovořil tak dlouho proto, že chtěl zdržet čas, ale že skutečně nám chtěl podat informace, které jsou důležité. Já bych mu chtěl poděkovat za to, že se přihlásil k odpovědnosti za to, co se nyní děje. To znamená k zodpovědnosti, která bude určitě vyvozena vůči němu a jeho kolegům, pokud dojde k nějaké katastrofě a nebudou na to integrované záchranné systémy stačit.

Jsem přesvědčen o tom, že pokud by tomu tak bylo a skutečně dojde ke zrušení záchranných praporů, tak tyto prapory pravděpodobně jsme nepotřebovali a potřebovat nebudeme. Proč, dámy a pánové, vojáci zasahovali při povodních a pomáhali obyvatelstvu? Protože nebyly kapacity těch složek, které by to jinak mohly zajišťovat. Já jsem nabyl dojmu z vystoupení pana ministra vnitra, že jsou neskutečně volné kapacity a budeme moci dále zatížit policisty, hasiče a další složky tím, aby se v případě katastrof postarali o obyvatelstvo. Já bych byl rád, kdyby tomu tak bylo. Považoval bych to za systémovější než to, aby tuto práci suplovali vojáci. Nicméně obávám se, že ta situace skutečně může být vážnější a bez záchranných praporů se neobejdeme.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Tejcovi také za dodržení času. S přednostním právem pan ministr vnitra Ivan Langer, potom pan kolega Urban.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Kolegyně, kolegové, nechci se nikoho dotknout, a to předesílám. Nicméně vsadím svůj život, pane poslanče, že kdybych vás teď požádal, abyste provedl výčet činností, které vykonávají vojenské záchranné útvary, tak byste toho nebyl schopen. Říkám to ne proto, abych tady verbálně triumfoval, ale říkám to proto, abychom vedli pokud možno ne účelově překroucenou, emočně zabarvenou debatu, abychom zůstali u té věcné roviny. Abychom si skutečně věcně udělali výčet toho, co jedna instituce v té podobě, jak ji známe, dělá teď, a jak jsou tyto činnosti zajištěny pro futuro.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Milan Urban. Poté pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já dělám přesně to. Já mám poznámku, která se týká provozu jaderných elektráren. Za to, jak to bude fungovat, je v České republice, nakonec i ve světě, zodpovědný ministr průmyslu a obchodu. Já chci upozornit, že existuje smlouva Ministerstva průmyslu a obchodu, dohoda o tom, jak bude zajištěna bezpečnost i v případě nějakých poruch. To samozřejmě navazuje na mezinárodní standardy provozu jaderných elektráren. O tom jsem v tom výčtu od vás, pane ministře vnitra, moc neslyšel, i když poznámku jsem zaznamenal.

Mě by zajímalo, jaké je stanovisko ministra průmyslu a obchodu v této věci. Jestli náhodou v této transformaci nedochází k porušení mezinárodních dohod jako standardů při provozu jaderných elektráren. Kdybych si chtěl šťouchnout, tak bych řekl, že to možná navazuje na vaše vládní prohlášení, které nepočítá s jadernou energetikou do budoucna. Ale to nebudu dále rozvádět.

Poznámka číslo dvě. Já jsem zaznamenal v jedné zprávě Ministerstva obrany zajímavý argument. Tam bylo napsáno, že ten areál je uprostřed města v té Kutné Hoře, a že tedy není způsobilý k tomu, aby mohl vykonávat tyto činnosti. Zřejmě to vyplývá z toho, že ministryně obrany a možná ani žádný generál tam nebyli, protože ten areál není uprostřed města. Je naopak na pokraji města, a tedy tento argument jen dokazuje to, jaké znalosti ti, kteří o této věci rozhodovali, mají.

Poznámka poslední. Já jsem taky Středočech, pane premiére. Středočechem je i váš pan místopředseda a hejtman Petr Bendl. On má jiný názor než vy. Je to jen proto, že je Středočech?

(Premiér z lavice mimo mikrofon: Jistě, správně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Michal Doktor, poté pan kolega Vidím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.¨

 

Poslanec Michal Doktor: Já bych chtěl učinit několik poznámek do té probíhající rozpravy, která je po dlouhé době pokračováním rozpravy, která začala někdy na prahu roku 2000, v roce 1999-2000.

Chtěl bych také připomenout vystupujícím kolegům členům české sociální demokracie, že to zásadní koncepční rozhodnutí o tom, jak má vypadat integrovaný záchranný systém, o tom, jak má vypadat ta jeho základní mobilizační páteř včetně toho, kdo má být nositelem a hýbatelem toho celého systému, provedla právě dvojice nejsilnějších politických subjektů, a to je Česká strana sociálně demokratická s Občanskou demokratickou stranou, protože to bylo období takzvané opoziční smlouvy, kdy se v Poslanecké sněmovně právě o tomto zásadním a koncepčním dokumentu a o vyřešení této věci rozhodovalo. To je prostě fakt.

Je také třeba připomenout, že se v Poslanecké sněmovně v roce 2000 vedlo velmi zdlouhavé a tvrdé jednání o tom, zda má být tím hýbatelem hasičský záchranný sbor, nebo tenkrát požárníci, hasiči, nebo to mají být lékaři, nebo to má být páteř velmi podobná tomu, co je obvyklé v sousedním Rakousku anebo v Bavorsku, kdy někteří z navrhovatelů byli pro, aby tím základním stavebním kamenem byly dobrovolné hasičské sbory.

V roce 2000 bylo rozhodnuto. Základním hýbatelem se staly hasičské záchranné sbory a už tehdy bylo jasné, že není možné budovat dva souběžné systémy nákladné na investice, nákladné na údržbu, nákladné na to, aby technika stojící na těch dvorech byla vůbec mobilní a schopná akce. To je rozhodnutí staré, z roku 2000, a není tedy možné říkat, že pokračování té koncepce, dokonce pokračování nikoliv urychlené, ale přibrzděné ve smyslu likvidace nebo nahrazování výkonů praporů Armády České republiky, je snad něčím novým.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP