Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
25. října 2007 v 9.01 hodin

Přítomno: 160 poslanců

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji dobré ráno a hezký den vám všem. Zahajuji sedmý jednací den 22. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili číslo své náhradní karty, jak to učinil pan kolega Jeroným Tejc, který má náhradní kartu č. 1.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: František Dědič, Kateřina Konečná, omluven je na dnešní dopoledne také předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček, pan poslanec Jan Hamáček z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Jaroslav Krupka pro nemoc, paní poslankyně Helena Mallotová je také na zahraniční cestě, paní místopředsedkyně Miroslava Němcová je omluvena do 11 hodin a ze zdravotních důvodů je omluven také pan poslanec Josef Smýkal a z rodinných důvodů pan poslanec Evžen Snítilý.

Z členů vlády se na dnešní jednání omlouvají Jiří Čunek z důvodu zahraniční cesty, Petr Gandalovič z pracovních důvodů, Vlasta Parkanová je na zasedání ministrů obrany států NATO, pan ministr dopravy Aleš Řebíček z důvodu jiných pracovních povinností mimo Prahu a pan ministr zahraničí Karel Schwarzenberg je na setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádu.

Na dnešní jednání máme pevně zařazené body 114, 118, 110, 111, 112, 44, 51 a 50, před polední přestávkou projednáme ještě bod 90 a blok volebních bodů.

Připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možné podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

Nyní se tedy budeme zabývat případně ještě programem naší schůze. Jako první je písemně přihlášen Jiří Dolejš a podle jednacího řádu musím dát písemné přihlášce přednost, a pak vystoupí další, kteří se budou hlásit. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, můj návrh se týká přeřazení tisku 321, který v našem původním pořadu figuroval pod pořadovým číslem 29. My jsme ho již minulý týden, kdy to vypadalo nadějně, že nám bude práce ubývat, přeřadili na konec bloku prvních čtení. Naděje jsou naděje, realita je realita. A protože to vypadá, že konec prvních čtení bude až příští týden, a z důvodu vycestování zpravodaje na zahraniční cestu bych vás poprosil přeřadit tento bod na zítřek, tedy pátek 26. října 2007, na konec bloku třetích čtení, abychom to mohli bez problémů stihnout. Konzultoval jsem to samozřejmě s předkladateli, tedy konkrétně s panem ministrem financí, a on tento můj návrh akceptuje. Děkuji, to je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Další návrh má pan poslanec David Kafka, prosím. Jako další pak vystoupí pan kolega Radim Chytka.

 

Poslanec David Kafka: Dobrý den, pane místopředsedo, dobrý den, dámy a pánové. Obracím se na vás s požadavkem, abychom tisk č. 288, zákoník práce ve druhém čtení, zařadili na zítřek, tj. na pátek 26. října 2007 jako první bod ráno. Důvod je ten, že tento bod již byl zařazen na středu a bohužel se na něj nedostalo. Současně bych prosil, aby se třetí čtení tohoto tisku zařadilo do bloku třetích čtení ve středu příští týden. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Nyní pan kolega Radim Chytka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte i mně, abych vás požádal o pevné zařazení bodů z bloku Ministerstva spravedlnosti. Jde o tyto body: bod č. 30 - trestní zákon, bod č. 39 - výkon zabezpečovací detence, bod č. 40 - občanský soudní řád, bod č. 41 - trestní řád, bod č. 45 - zákon o Rejstříku trestů a bod č. 48 - zákon o vyšších soudních úřednících.Všechny tyto body navrhuji zařadit napevno příští týden ve středu dopoledne po třetích čteních. Pokud by náhodou ve středu příští týden třetí čtení nebyla, pak jako první až šestý bod našeho jednání. Opakuji, jde o body 30, 39, 40, 41, 45 a 48.

Důvod je jednoduchý. Z vývoje naší schůze je zjevné, že se tyto body, jde vesměs o prvá čtení, nedostanou už do konce tohoto týdne na řadu a pan ministr je z úterního jednání omluven. Se všemi zpravodaji bylo toto pevné zařazení na středu dopoledne příští týden již domluveno. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Radimu Chytkovi. Kdo chce vystoupit jako další ? Pokud ne, budeme tedy hlasovat postupně o návrzích, které přednesli pan poslanec Dolejš, pan poslanec Kafka a pan poslanec Chytka.

Nejdříve tedy návrh, aby bod č. 29 byl zařazen po bloku třetích čtení zítra v pátek 26. října 2007. To by byl první návrh, který bychom odhlasovali, a pak se budeme případně zabývat návrhem na páteční projednání druhého čtení zákoníku práce.

Požádám vás, abyste se ještě přihlásili, kdo jste tak neučinili, pokusím se přivolat další kolegyně a kolegy do jednacího sálu a oznamuji, že paní kolegyně Michaela Šojdrová má náhradní kartu č. 2.

 

Nyní tedy bude následovat hlasování pořadové číslo 142 o zařazení bodu č. 29 zítra po bloku třetích čtení.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti ? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 142 z přítomných 99 pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Kafky. Já ho požádám, jestli by zvážil zařazení třetího čtení, protože ve druhém čtení se samozřejmě může odehrát cokoliv, a proto bych nerad zařazoval třetí čtení, pravděpodobně bych tím porušil jednací řád, tak jestli stačí hlasovat o druhém čtení, tak jak bylo navrženo, v pátek.

Pane kolego, souhlasíte ? (Ano.) Souhlas, děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP