(17.00 hodin)
(pokračuje Bebarová- Rujbrová)

Když už mám slovo, tak bych současně předložila pozměňovací návrhy rovněž k tisku 191 za svoji osobu a i tyto návrhy v zájmu ekonomiky dnešního jednání jsem vám nechala rozdat v písemné podobě, takže si na ně dovoluji v plném rozsahu odkázat. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Dále vystoupí pan poslanec Bublan, připraví se pan poslanec Liška.

 

Poslanec František Bublan: Dámy a pánové, dovolte, abych se přihlásil ke svým dvěma pozměňovacím návrhům, jak jsem již avizoval v obecné rozpravě. Ten první je věcný a ten druhý je tzv. podmíněný. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Liška, připraví se paní poslankyně Kalábková. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Liška: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já se chci přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jste dostali na stůl. Jedná se o čtyři pozměňovací návrhy, a to k § 46, k § 73, dále k věci týkající se doplňkové ochrany, tzn. pozměňovacímu návrhu, který zasáhne do zákona o azylu, do zákona o zaměstnanosti a do zákona o státní sociální podpoře, a potom pozměňovací návrhy týkající se mobility výzkumných pracovníků. První tři jmenované pozměňovací návrhy předkládám jménem svým a Kateřiny Jacques, poslední jmenovaný jménem svým vlastním. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Kalábková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Kalábková: Vážení kolegové, dovoluji si jenom ve stručnosti přihlásit se k pozměňovacím návrhům v tom znění, jak vám byly v tomto týdnu předloženy na vaše lavice a máte je k dispozici.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní se ptám, jestli se někdo hlásí dále do podrobné rozpravy. Prosím, paní poslankyně Šojdrová, potom pan poslanec Kladívko.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, vy jste dostali na lavice rozdaný pozměňovací návrh, který podepsal poslanec Ladislav Šustr. Vzhledem k tomu, že pan kolega se musel z důvodů nečekaných povinností omluvit, dovolte, abych si jeho pozměňovací návrh osvojila.

Tento pozměňovací návrh se týká části dvanácté - konzulárních poplatků. Jde o to, že vládní návrh novely zákona o azylu zavádí vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy, aniž by bylo možné vybírat k tomu adekvátní správní poplatek. Navrhuji tedy tímto pozměňovacím návrhem zavedení takovéhoto správního poplatku.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Kladívko. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, já se hlásím ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem vám předložil v písemné formě do lavic včera. Tyto návrhy obsahují písmena a) až j) a u každého bodu je detailně popsáno odůvodnění, takže nemusím odůvodnění tady znovu číst. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále se táži, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní zpravodajka nechce závěrečné slovo. Návrh na vrácení nepadl, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní zpravodajce.

To byl poslední pevně zařazený bod našeho odpoledního jednání. Nyní budeme pokračovat v projednávání prvních čtení podle našeho schváleného programu.

 

Jako první bod by měl být bod číslo 28 a je jím

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení
výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
(zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 320/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

My jsme tento tisk přerušili před ukončením obecné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Martínek se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, já bych chtěl vznést dotaz event. na přítomnou legislativu. Já si myslím, že tento návrh bohužel je těžko projednatelný, protože neobsahuje podstatné náležitosti, jako je změna školského zákona, takže jako takový je těžko projednatelný a schválitelný a nejlépe by bylo tento návrh stáhnout. Nevím, jestli je zde kompetentní člen vlády, který by to mohl učinit, ale myslím si, že takto, jak je ten zákon předložen, tak se projednávat pravděpodobně nedá.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Mezitím bych poprosil, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Miroslav Kalousek a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Severa: Já si dovolím poprosit o tři minuty pauzy, protože pan ministr tady má zahraniční jednání a sdělíme mu, že už je na řadě.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, kolik minut?

 

Poslanec Pavel Severa: Já to zkusím do tří minut tam dojít.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dáme pět, jo? Tak přerušuji schůzi do 17.10 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.07 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP