(11.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Michaele Šojdrové. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, paní kolegyně Dundáčková otočila argumentaci z nohou na hlavu, protože přece tady není debata o tom, že pomáháme tomu, kdo opustil své děti, svoji manželku a nechal ji bez prostředků, ale pomáháme manželce a dětem, které zůstaly bez prostředků, jsou v zoufalé situaci a potřebují pomoc, protože dovolat se pomoci přes soudní mašinérii není věc ani jednoduchá, ani krátká. To je prostě realita. Čili tam v tuto chvíli chceme, aby stát pomohl těmto opuštěným ženám a dětem, které jsou v sociální nouzi. Nic víc, nic méně. Já myslím, že to snad každý chápe.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. To byla poslední přihláška do rozpravy. Ještě pan ministr Petr Nečas se přihlásil.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, já nebudu ve svém vystoupení reagovat na celou řadu musím říci hloupých osobních útoků, které tady zazněly a které zbytečně z tohoto tématu udělaly něco, co cti této Sněmovny rozhodně neslouží. Myslím si, že ty výroky mluví spíše o těch, kteří je pronášejí, a nevypovídají o těch, na jejichž adresu jsou určeny.

Nikdo tady nezpochybňuje, že problém neplacení výživného je bolestivým problémem a že je to problém, který má svoji sociální dimenzi. Ani jedno vystoupení tady na toto téma nezaznělo a já velmi prosím, abychom si tohoto byli vědomi a nevytloukali zbytečné laciné expresivní výroky z toho, že prostě někdo má na řešení tohoto bolestivého problému i s jeho sociální dimenzí jiný názor.

Tady nezaznělo ani jedno vystoupení na téma, že by se tento problém neměl řešit, že tento problém neexistuje a že bychom neměli mít snahu toto řešení naleznout. Na druhé straně ve výrocích poslanců a poslankyň z řad sociální demokracie nezazněla ani jedna faktická argumentace, která by vyvrátila například konkrétní údaje a konkrétní čísla, která tady byla přednesena například v průběhu druhého čtení. Například takový detail naprosto špatně provedeného výpočtu v důvodové zprávě tohoto zákona, kdy se skutečnost liší od údajů uvedených v důvodové zprávě o - někdo řekne pouhých - 800 milionů, ale ono by to bylo ve skutečnosti více, a toto dlužné výživné, v podstatě nová sociální dávka, kterou bychom zavedli, by dosahovalo miliardových částek ročně. Na toto téma, na věcnou argumentaci, tady nezazněla ani jedna věcná oponentura.

Nezaznělo tady ani jedno jediné faktické a věcné vystoupení, kromě osobních útoků, které by vyvrátilo jasně a explicitně pronesené výpočty, které ukazují, že tento návrh vedle toho, že má špatně spočítanou ekonomickou kalkulaci, že má celou řadu legislativních nepřesností a chyb, zcela evidentně a musím říci asociálně znevýhodňuje děti z úplných rodin ve srovnatelné sociální a příjmové situaci, jako jsou děti z rodin neúplných.

Já jsem tady uvedl jasná čísla modelové situace konkrétních rodin, s konkrétním věkem rodin, například šestnáctileté dítě v neúplné rodině, čistý příjem této rodiny 8 tisíc, dlužná částka 8 tisíc, kde se ukazuje, že příjem na hlavu po zaplacení nákladů na bydlení v tomto případě bude v prvním kvartále 6400 Kč, ve druhém kvartále téměř 4700 Kč, zatímco u naprosto srovnatelné úplné rodiny, jejíž čistý příjem je dvojnásobný, to znamená 16 tisíc, se stejně velkým dítětem, po zaplacení nákladů na bydlení jsou příjmy na hlavu 3800 Kč, čili výrazně nižší než v tom prvním případě. Úplně stejný argument se tady dá přednést u modelů, které modelují jinou situaci rodin, rodin se třemi dětmi, se dvěma dětmi, s vysokoškolským studentem apod. Tato čísla jsou nezpochybnitelná a ukazuje se, že tento návrh opravdu je nespravedlivý vůči úplným rodinám, které jsou ve srovnatelné sociální situaci a mají srovnatelnou příjmovou situaci.

Tím, znovu opakuji, nikdo nechce zlehčovat téma neplacení výživného a toho, že je velmi těžké se ho domoci.

Na druhé straně dalším věcným nedostatkem, a opět ta argumentace tady zazněla a nebyla vyvrácena, je to, že tento návrh, tak jak je napsán, zvýhodňuje děti, které jsou z rozvedených rodin a jsou z těch bohatších rodin, vůči dětem, které jsou z chudších rodin, prostě proto, že i to placené náhradní výživné se odvíjí od soudem určeného výživného, jinými slovy, někdy čtrnáctileté dítě dostane téměř 5 tisíc, někdy jenom 2 tisíce korun. A je to v podstatě státní dávka a je tady zvýhodněno dítě z rodiny, jehož rodič, který je neplatič, má vyšší příjmy, a tudíž má vyměřeno vyšší výživné. To je další věcný nedostatek, věcný argument, který tady nebyl vyvrácen.

Mnohokrát tady zazněla slova o tom, že řešit tento bolestivý problém má prý svými prostředky stát. Ale vždyť my to přece nedáváme na stát. Neexistuje žádná státní instituce, která by byla schopna, s výjimkou existujících institucí typu soudů, vymáhat tyto dlužné částky. Vždyť to přece fakticky házíme na obce. Zatěžujeme obce třetího stupně další agendou. Opravdu si myslíme, že mají obce nějaká právní oddělení, mají větší možnosti domoci se nějakých dlužných částek než kdokoliv jiný? Vždyť to budou dělat úplně stejným způsobem - za peníze daňových poplatníků najímat právnické firmy, které to budou dělat, nebo v jiném případě, které považuji za reálnější, to prostě ani dělat nebudou, prostě proto, že se ukáže, že výtěžnost tohoto kroku je zhruba 10 až 20 %. Nikdy nebude vyšší než 10 až 20 %. To jsou prostě jednoznačné zkušenosti.

Chceme-li opravdu věcně řešit tento problém a ne z toho pouze dělat teatrální představení plné emotivních a urážlivých výlevů, tak se prosím zamysleme nad konkrétními návrhy. Ty návrhy jsou tady připraveny, jsou ve Sněmovně, jsou obsahem tisku 325 a řeší tento problém podle mého hlubokého přesvědčení nesmírně vyváženě, rozumně a ku prospěchu dětí z neúplných rodin a především nevedou k zavádění nové sociální dávky, která jakýmsi způsobem znevýhodňuje děti, které jsou z nížepříjmových úplných rodin. Má-li někdo opravdu zájem na tom, tento problém řešit a nedělat z toho pouze laciná vystoupení, tak nechť se přidá k návrhu na zamítnutí tohoto tisku a podpoří tisk číslo 325 a v průběhu projednávání ve výboru a v průběhu druhého čtení hledejme, prosím, společný vyvážený kompromis, jak tento bolestivý problém i s jeho sociální dimenzí řešit. Ale tento návrh tady předložený tímto řešením není. Právě naopak, je asociální.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí. Hlásí se pan poslanec Seďa s faktickou.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP